Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 103
PROBLEMA EN LA VORERA DEL CARRER CUNIT (ENTRE ELS CARRERS BLANES I PALAMÓS)
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema comunicat a l'Ajuntament de Gavà el 25 de Febrer de 2008 dins de les aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Pla d'Acció Municipal (2008-2011) de l'Ajuntament de Gavà.
 
 
Descripció del problema:

A la vorera mar del carrer Cunit, entre els carrers Blanes i Palamós, a l'alçada dels apartaments Formentor 4

Logotip dels apartaments Formentor 4 de Gavà Mar

hi ha arbre situat al ben mig de la vorera que al tenir un fanal al costat i uns totxos per impedir l'aparcament de vehicles, impedeixen el pas de persones amb mobilitat reduïda, cotxes de bebès, ...

Sol·licitem que s'estudiï si es podrien desplaçar aquests totxos que eviten l'aparcament sobre la vorera i desplaçar una mica el fanal per millorar la mobilitat en aquest tram del carrer.

Problema similar al del carrer Tellinaires a l'alçada dels Apartaments Torreón (veure problema 45)

 

Problemes de mobilitat al carrer Cunit (entre els carrers Blanes i Palamós)

Problemes de mobilitat al carrer Cunit (entre els carrers Blanes i Palamós)

 
 
 
Històric de gestions:

• El 7 de Desembre de 2006, inventaríem aquest problema a la pàgina web:

 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar que inclou l'eliminació de tot tipus de barreres arquitectòniques:

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 102: Falta rampa al carrer Calafell (Riera Canyars) Tornar a l'índex de problemes Veure problema 104: Mala il·luminació al carrer Tamarit