Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 102
FALTA RAMPA EN UNA VORERA DEL CARRER CALAFELL (RIERA DELS CANYARS)
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema transmès a l'Ajuntament de Gavà per C's de Gavà en el ple municipal del 29 de novembre de 2007.
 
 
Descripció del problema:

Falten una rampa en aquest pas de vianants per permetre la mobilitat de les persones de mobilitat reduïda, carros de la compra, cotxets de nadons, .... A l'altra banda del pas de vianants sí que hi ha rampa.

Problema similar en altres creuaments (veure problema 13, problema 14, problema 124, problema 138 i problema 149)

 
Vorera no adaptada a persones de mobilitat reduïda (Carrer Calafell alçada riera dels Canyars de Gavà Mar) (Desembre de 2006)
 
 
 
Històric de gestions:

• El 4 de Desembre de 2006, inventaríem aquest problema a la pàgina web:

 
 
 

• El 29 de Novembre de 2007, C's de Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà demanant que es creïn rampes en els passos de vianants de Gavà Mar que encara no en tenen:

Prec presentat per C's de Gavà al Ple de l'Ajuntament de Gavà demanant la creació de rampes als passos de vianants de Gavà Mar (29 de Novembre de 2007) - Prec al ple de l'Ajuntament de Gavà (29 Novembre 2007)

 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar que inclou l'eliminació de tot tipus de barreres arquitectòniques:

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 6 d'Abril de 2009, fem una nova fotografia d'aquest pas de vianants on es veu la problemàtica que té un cotxet de nadó al trobar-se amb les bol grans boles de ciment enlloc de pilons metàlics i la inexistència d'una rampa:

Problemes de mobilitat pels cotxes de nadons a la vorera mar del Carrer Calafell de Gavà Mar al no estar adaptada a persones de mobilitat reduïda (Carrer Calafell / carrer Salou alçada riera dels Canyars) (6 d'Abril de 2009)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 101: Reposició de l'arbre mort al carrer Cunit (Central Mar) Tornar a l'índex de problemes Veure problema 103: Problema en la vorera del carrer Cunit (entre els carrers Blanes i Palamós)