Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 94
ESTAT LAMENTABLE DEL CARRER ARENYS
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
El 20 de Febrer de 2018 (10 anys després d'haver inventariat aquest problema), publiquem noves fotografies de l'estat lamentable en el que segueix aquest carrer.
 
 
Descripció del problema:

Una de les dues voreres del carrer Arenys existeix només durant un tram del carrer. Com es pot observar en les fotografies en bona part del carrer (la que correspon a la finca on durant la dècada dels 90 hi hagué el Club La Mansión) la 'teòrica' vorera presenta un estat lamentable.

Demanem que es faci aquesta vorera per facilitar la mobilitat dels vianants.

 
Vorera inexistent al carrer Arenys de Gavà Mar
 
Vorera inexistent al carrer Arenys de Gavà Mar
 
 
 
Històric de gestions:

• El 10 de Novembre de 2006, inventaríem aquest problema a la pàgina web:

 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar que inclou l'eliminació de tot tipus de barreres arquitectòniques:

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 

• El 23 de Gener de 2008, mantenim una reunió amb l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, la Comissionada de l'Ajuntament per a tots els assumptes relacionats amb l'aeroport, Raquel Sánchez i la Cap de Gabinet, Juani Ruzafa on expliquem la lamentable situació de les voreres del nord de Gavà Mar. L'alcalde ens explica que coneixen el problema, que ja s'hi estan fent actuacions i que durant el seu mandat (s'acaba el maig del 2011) esperen solucionar-ho.

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011, cometem un error a l'indicar el nom del carrer ja que posem "Blanes" enlloc d'"Arenys":

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 3 de Juny de 2009, fem dues noves fotografies del lamentable estat en el que segueix aquesta vorera:

Vorera en estat lamentable i sense rajoles al carrer d'Arenys de Gavà Mar (3 de Juny de 2009)

Vorera en estat lamentable i sense rajoles al carrer d'Arenys de Gavà Mar (3 de Juny de 2009)

 
 
 

• El 6 de Novembre de 2009, presentem a l'Ajuntament de Gavà la següent instància informant-los de la manca de rajoles en aquesta vorera i sol·licitant el seu arranjament el més aviat possible:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant que es posin rajoles en un tram del carrer Arenys de Gavà Mar (6 Novembre 2009) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (6 Novembre 2009)

 
 
 

• El 20 de Febrer de 2018 (10 anys després d'inventariar aquest problema), rebem noves fotografies del lamentable estat en el que segueix aquest carrer, és increïble que no s'hagi actuat durant tot aquest temps:

Cantonades amb l'avinguda d'Europa - rajoles antigues, poques i en mal estat:

Vorera en estat lamentable a l'encreuament de l'Avinguda d'Europa i el carrer d'Arenys de Gavà Mar (20 de Febrer de 2018)

Vorera en estat lamentable a l'encreuament de l'Avinguda d'Europa i el carrer d'Arenys de Gavà Mar (20 de Febrer de 2018)


Rajoles que falten en la part de vorera que té rajoles:

Vorera on falten rajoles al carrer d'Arenys de Gavà Mar (20 de Febrer de 2018)

Vorera on falten rajoles al carrer d'Arenys de Gavà Mar (20 de Febrer de 2018)


Forats en l'asfalt:

Forat en l'asfalt del carrer d'Arenys de Gavà Mar (20 de Febrer de 2018)

Forat en l'asfalt del carrer d'Arenys de Gavà Mar (20 de Febrer de 2018)


Tram de vorera que segueix sense rajoles:

Vorera del carrer d'Arenys de Gavà Mar que no té cap rajola (20 de Febrer de 2018)

Vorera del carrer d'Arenys de Gavà Mar que no té cap rajola (20 de Febrer de 2018)


Cartell amb el nom del carrer INVISIBLE:

Cartell amb el nom del carrer d'Arenys de Gavà Mar que es pot visualitzar (20 de Febrer de 2018)


Les obres d'un nou edifici a la cantonada amb av.Europa han arrassat un tram de vorera:

Tram de vorera del carrer d'Arenys de Gavà Mar arrassat per les obres de construcció d'un edifici (20 de Febrer de 2018)

Tram de vorera del carrer d'Arenys de Gavà Mar arrassat per les obres de construcció d'un edifici (20 de Febrer de 2018)

Tram de vorera del carrer d'Arenys de Gavà Mar arrassat per les obres de construcció d'un edifici (20 de Febrer de 2018)

 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 93: Carrer TEllinaires o TAllinaires? Tornar a l'índex de problemes Veure problema 95: Estat lamentable de l'asfalt del carrer de L'Escala