Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 95
ESTAT LAMENTABLE DE L'ASFALT DEL CARRER DE L'ESCALA
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema transmès a l'Ajuntament de Gavà per C's de Gavà en el plens municipals del 29 de novembre de 2007 i del 29 de maig de 2008. El PPC de Gavà també porta el tema al ple municipal del 29 de maig de 2008. El 14 de juliol de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova un projecte per arranjar els sots dels vials de Gavà Mar que hauria d'incloure aquest carrer.
 
 
Descripció del problema:

L'asfalt del carrer de L'Escala, situat al barri de Gavà Marítima, està en un estat lamentable. Cal arranjar-lo per evitar ensopegades i accidents.

 
Estat lamentable de l'asfalt del carrer de L'Escala de Gavà Mar
 
Estat lamentable de l'asfalt del carrer de L'Escala de Gavà Mar
 
Estat lamentable de l'asfalt del carrer de L'Escala de Gavà Mar
 
 
Històric de gestions:

• El 10 de Novembre de 2006, inventaríem aquest problema a la pàgina web:

 
 
 

• El 29 de Novembre de 2007, C's de Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà recordant que a Gavà Mar periòdicament s'ha d'adequar el ferm dels carrers perquè les arrels dels arbres l'aixequen i reclamant que es faci aquesta actuació perquè en diversos indrets (com per exemple els d'aquest problema) el ferm està aixecat fins i tot a una alçada superior a la de les voreres:

Prec presentat per C's de Gavà al Ple de l'Ajuntament de Gavà demanant que s'actuï sobre els ferms de Gavà Mar que estan aixecats per les arrels dels arbres i que poden suposar un autèntic perill (29 de Novembre de 2007) - Prec al ple de l'Ajuntament de Gavà (29 Novembre 2007)

La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC de Gavà) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà (PSC) sobre el prec de C's de Gavà reclamant que l'Ajuntament de Gavà arregli l'asfalt dels carrers de Gavà Mar que està aixecat per les arrels dels arbres (29 de novembre de 2007)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 29 de Maig de 2008, C's de Gavà torna a presentar un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà recordant el prec que ja van presentar el novembre de 2007 i demanant a l'Equip de Govern Municipal que procedeixi a adequar el paviment dels carrers de Gavà Mar aixecats per les arrels dels arbres, donat la proximitat de l'estiu, dates en que encara més gent circularà per aquests carrers, i donat que encara no s'ha fet cap actuació per reparar el ferm que a diversos indrets està aixecat a una alçada superior a la de les voreres, constituint un veritable risc per a la seguretat del tràfic:

Prec presentat per C's de Gavà al Ple de l'Ajuntament de Gavà demanant que s'actuï sobre els paviments de Gavà Mar que estan aixecats per les arrels dels arbres i que poden suposar un autèntic perill (29 de Maig de 2008) - Prec al ple de l'Ajuntament de Gavà (29 Maig 2008)

La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'equip de Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà al prec presentat per C's de Gavà on sol·licitaven l'adequació del paviment dels carrers de Gavà Mar (29 de Maig de 2008)

El número de maig-juny de 2008 de la publicació CIUTADANS GAVÀ recull aquesta gestió:

Notícia publicada al número de maig-juny de 2008 de la publicació CIUTADANS GAVÀ sobre l'estat lamentable del paviment a Gavà Mar

 
 
 

• El mateix 29 de Maig de 2008, el PPC de Gavà presenta un prec a l'Ajuntament de Gavà explicant que els dies de pluges abundants, els carrers de Gavà Mar s'inunden ja que el clavegueram actual no canalitza prou bé l'aigua que cau i provoca que quedi emmagatzemada a la superfície i que com que l'estat de les carreteres és cada vegada pitjor, les irregularitats del paviment afavoreixen el problema. Preguen a l'Equip de Govern la planificació i execució d'un pla de millora del clavegueram de Gavà Mar, així com la priorització d'un pla de millora dels paviments de Gavà Mar:

Prec presentat pel PPC de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà demanant un pla de millora del clavegueram de Gavà Mar i un altre pla de millora dels paviments de Gavà Mar (29 de Maig de 2008) - Prec presentat al Ple Municipal (29 Maig 2008)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà al prec presentat pel PPC de Gavà reclament una millora del clavegueram i de la pavimentació de Gavà Mar

 
 
 

• El 31 de Maig de 2008, la versió digital del periòdic municipal EL BRUGUERS publica una notícia sobre la roda de premsa realitzada per C's de Gavà reclamant la millora dels carrers de Gavà Mar:

Notícia publicada a la versió digital del periòdic municipal de Gavà "El Bruguers" sobre la reclamació de C's de Gavà de la millora dels carrers de Gavà Mar (31 de Maig de 2008)

 
 
 

• El 6 de Juny de 2008, el PPC de Gavà emet una contundent nota de premsa sobre aquest tema amb els següents titulars (clicant sobre es pot llegir completa) :

Nota de premsa del PPC de Gavà qualificant de "lamentable" l'estat dels carrers de Gavà Mar (6 de Juny de 2008)

 
 
 

• El 14 de Juliol de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova finalment un projecte per arranjar els sots dels vials de Gavà Mar:

Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà en la que s'aprova un projecte d'arranjament de sots als vials de Gavà Mar (14 de Juliol de 2008)

 

• El 7 d'Octubre de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova la certificació d'aquestes obres:

Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà en la que s'aprova la certificació de les obres del projecte d'arranjament de sots als vials de Gavà Mar (7 d'Octubre de 2008)

 
 
 

• El 23 de Setembre de 2009, el PPC de Gavà presenta un prec a l'Ajuntament de Gavà explicant que a Gavà Mar hi ha determinats carrers i voreres aixecats degut a la força de les arrels dels arbres. Algunes d'aquestes vies s'han anat reformant en els darrers mesos, unes altres van solucionar-se però el problema ha ressorgit, i en alguns casos encara no s'hi ha fet cap treball d'adequació. El mal estat de determinats carrers provoca que la circulació amb cotxe o moto sigui perillosa degut als desnivells de la via, així com per qui hi circula amb bicicleta. D'altra banda, quan el problema és a la vorera, dificulta la mobilitat dels vianants. En tots dos casos, a més, les pluges empitjoren la situació, ja que el fet que als carrers hi hagi grans desnivells i el paviment estigui aixecat, crea bassals a les vies.

Per tant, preguen a l'Equip de Govern que :

  • Dugui a terme els treballs d'adequació dels carrers de Gavà Mar que estiguin aixecats per la força de les arrels dels arbres per tal de facilitar la mobilitat als conductors i vianants.
  • Un cop realitzades les obres, es faci un seguiment per assegurar-ne el correcte manteniment de les vies.

Prec presentat pel PPC de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà demanant que l'Ajuntament de Gavà adequï els carrers de Gavà Mar que estan aixecats per la força de les arrels dels arbres (23 de Setembre de 2009) - Prec presentat al Ple Municipal (23 Setembre 2009)


Properament, la resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple.


• A finals d'Octubre de 2009, el PP de Gavà distribueix per tot Gavà Mar el següent fulletó sobre la resposta de l'Equip de Govern municipal en el darrer ple:

Fulletó editat pel PPC de Gavà sobre el mal estat de l'asfalt d'alguns carrers de Gavà Mar

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 94: Estat lamentable del carrer Arenys Tornar a l'índex de problemes Veure problema 96: Falta barana de seguretat a l'avinguda Europa