Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 82
EXECUCIÓ DE LA MILLORA DEL PONT DE LA PAVA
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT: Obres finalitzades a principis d'agost del 2009
 
 
Descripció del problema:

El pont de la Pava, situat sobre l'autovia de Castelldefels, és una barrera arquitectònica per a tots els veïns que viuen a la banda muntanya de l'autovia, la seva remodelació és una de les reivindicacions històriques de l'AVV de Gavà Mar ja que aquest pont ha quedat totalment obsolet amb el pas dels anys.

L'AVV de Gavà Mar va transmetre aquest problema a totes les forces polítiques de Gavà. A més, el 19 d'octubre de 2004, va mantenir una reunió amb representants de la Generalitat per reclamar actuacions de manteniment d'aquest pont i la seva adequació a la normativa actual que contempli rampes (actualment només hi ha esglaons) que permetin el seu ús per part de persones de mobilitat reduïda, dones embarassades, carretons de nadons, ...
L'ús actual per aquests veïns és molt complicat tal i com es pot apreciar en les següents fotografies:.

 

On estan les rampes al Pont de la Pava de Gavà Mar? On estan les voreres al Pont de la Pava de Gavà Mar?
 
On estan les rampes al Pont de la Pava de Gavà Mar? On estan les voreres al Pont de la Pava de Gavà Mar?
 
 
Històric de gestions:

•El 24 de Març de 2004, ERC de Gavà trasllada a l'Ajuntament de Gavà la proposta de l'AVV de Gavà Mar per solucionar els problemes del pont de la Pava que consistiria en traslladar l'actual pont del Silvi's que ja no té sentit amb el nou pont de vehicles al costat:

Pregunta d'ERC-Gavà a l'Ajuntament de Gavà proposant el trasllat del pont de vianants del Silvi's a la zona de La Pava (24 de març de 2004) - Pregunta d'ERC a l'Ajuntament de Gavà

 
 
 

• El mes de Novembre de 2004, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya inicia unes obres de restauració del pont de la Pava però ha de suspendre les obres ja que es troba amb problemes tècnics que necessiten de la intervenció d'altres institucions per resoldre'ls.

 
 
 

• El 25 de Gener de 2005, el Diputat gavanenc del PPC, Josep Llobet, presenta una proposició no de Llei al Parlament de Catalunya perquè es construeixi una passarel·la per a vianants adaptada sobre l'autovia de Castelldefels perquè és necessària i perquè creuen que en aquesta zona previsiblement en un futur, es concentrarà el creixement urbanístic del municipi:

Proposició no de Llei presentada al Parlament de Catalunya pel PPC per construir una passrel·la per a vianants a la zona de la Pava (25 de Gener de 2005) - Proposició no de llei (expedient 250-00460/07)

 
 
 

• L'1 de Març de 2005, els partits integrants del primer govern tripartit (PSC, ERC i ICV-EUiA) presenten al Parlament de Catalunya una altra proposició no de Llei per solucionar definitivament aquest problema:

Proposició no de Llei presentada al Parlament de Catalunya pel primer govern tripartit per solucionar els problemes del pont de La Pava (1 de març de 2005) - Proposició no de llei (expedient 250-00548/07)

 
 
 

• El 9 de Març de 2005, en una Sessió de la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya, s'havia de disctutir la proposició no de Llei presentada pel PPC i que defensa el diputat gavanenc, Josep Llobet. CiU anuncia que hi votarà a favor i el representant del PSC (Roberto Labandera) explica que el tripartit ha presentat recentment una proposició en aquesta mateixa línia i que el millor seria que el PPC retirés la seva proposta i que llavors el tripartit retiraria la seva per poder finalment, presentar tots junts una única proposició no de Llei de manera conjunta. Josep Llobet accepta i retira la proposició.

Retirada de la proposició no de Llei del PPC per a la millora del pont de la Pava per pactar una de nova conjunta amb tota la resta de grups polítics del Parlament de Catalunya (9 de Març de 2005) - Discussió de la proposició no de Llei del PPC (expedient 250-00460/07)

 
 
 

• El 29 d'Abril de 2005, després de negociacions entre els partits polítics catalans, aquests acorden presentar TOTS plegats aquesta nova proposició no de llei. Això suposa la retirada de l'anterior i la presentació d'aquesta nova proposició que es tramet a la Comissió de Política Territorial

Proposició no de Llei presentada per tots els partits polítics catalans al Parlament de Catalunya per solucionar els problemes del Pont de la Pava (29 d'Abril de 2005) - Proposició no de llei UNÀNIME (expedient 250-00696/07)

 
 
 

• El 21 de setembre de 2005, s'aprova aquesta proposició a la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya per UNANIMITAT de tots els grups polítics

Nota de premsa del PPC de Gavà felicitant-se per l'aprovació de la proposició no de llei al Parlament de Catalunya que suposarà la millora del pont de la pava de Gavà Mar (21 de setembre de 2005) - Nota de premsa (21 setembre 2005)

 
 
 

• El 3 de Febrer de 2006, El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (Joaquim Nadal) informa que el 26 de gener de 2006, l'empresa GISA ha adjudicat la redacció del projecte que es preveu que estigui enllestit a finals de l'any 2006.

El Conseller de Política Territorial (Joaquim Nadal) detalla l'estat actual de la reforma del pont de La Pava (3 de Febrer de 2006) - Control compliment resolució (expedient 290-00193/07)

 
 
 

• El 16 d'Octubre de 2006, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió mantinguda amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• El 22 de Novembre de 2006, el PPC pregunta al Govern de la Generalitat l'estat del projecte, la data prevista d'inici de les obres, la durada prevista de les obres i el seu pressupost

Pregunta del PPC al Parlament de Catalunya sobre l'estat del projecte de millora del pont de la pava de Gavà Mar (22 de novembre de 2006) - Pregunta al Parlament de Catalunya (expedient 314-00227/08)


Nota de premsa del PPC de Gavà sobre el problema del pont de la pava de Gavà Mar que continua estant igual malgrat haver una proposició no de llei aprovada per unanimitat el Parlament de Catalunya (22 de novembre de 2006) - Nota de premsa (22 novembre 2006)

 
 
 

• El 8 de Gener de 2007, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (Joaquim Nadal) respon que actualment està en fase avançada la redacció del projecte i que s'espera licitar les obres durant el primer trimestre del 2007 i iniciar les obres el tercer trimestre del 2007 per un període no superior a 6 mesos. El pressupost estarà al voltant dels 230.000 euros.

Resposta del Conseller de Política Territorial (Joaquim Nadal - PSC) a la pregunta del PCC sobre l'estat de la reforma del pont de la pava (8 de gener de 2007) - Resposta Conseller Política Territorial (expedient 314-00227/08)

 
 
 

• El Febrer de 2007, es coneix el projecte constructiu per a la modernització i adequació per a les persones amb mobilitat reduïda de passarel·la a la carretera C-31 punt quilomètric 182,6 Gavà Mar desenvolupat per l'empresa PEDELTA, S.L.

 

Així és actualment el Pont de la Pava

Gràfic de com és actualment el Pont de la Pava de Gavà Mar (Febrer de 2007)

 

Així quedarà el Pont de la Pava i les seves voreres

Gràfic de com quedarà el Pont de la Pava de Gavà Mar segons el projecte constructiu (Febrer de 2007)

 

Projecte Constructiu de la modernització i adaptació a persones amb mobilitat reduïda del Pont de la Pava de Gavà Mar (Febrer de 2007) - Projecte constructiu (Febrer 2007)

 
 
 

• El 10 d'Abril de 2007, ERC de Gavà ens informa que els pressupostos de la Generalitat de l'any 2007 inclouen ja una partida de 18.000 euros del Departament de Política Territorial per pagar la licitació de les obres i començar-les aquest mateix any anant a càrrec dels pressupostos de l'any 2008.

 
 
 

• El 13 de Juny de 2007, l'empresa pública GISA licita les obres de la millora del pont de la Pava per un import de 466.572,25 euros. Les ofertes es poden presentar fins el 27 d'agost de 2007.

Licitació a càrrec de l'empresa pública GISA de la millora del pont de la Pava (13 de juny de 2007) - Licitació obres (13 Juny 2007)

 
 
 

• El 31 de Juliol de 2007, el Govern de la Generalitat de Catalunya acorda l'ocupació urgent dels béns afectats d'expropiació per les obres d'execució d'aquest projecte:

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya pel que s'acorda l'ocupació urgent dels béns afectats d'expropiació per les obres d'execució de la millora del Pont de la Pava (31 de Juliol de 2007) - Acord de Govern (31 Juliol 2007)

 
 
 

• El 2 d'Agost de 2007, el diari digital de l'Ajuntament de Gavà (EL BRUGUERS) informa que la Generalitat ha aprovat ja el projecte que inclou la construcció de noves rampes de formigó per tal de facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda, la millora general de l'estructura de la passarel·la i la instal·lació d'un nou enllumenat.

L'actuació, que s'adjudicarà després de l'estiu, tindrà un termini d'execució de 3 mesos i es preveu que els treballs es comencin a finals de l'any 2007.

El projecte inclou la substitució de les escales actuals, que limiten els moviments de cotxets o cadires de rodes, per noves rampes d'accés de formigó, per tal de permetre el pas de les persones amb mobilitat reduïda.

A més, s'evitaran els problemes de mobilitat actuals a l'accés de la banda muntanya, que ocupa bona part de la vorera i fa que alguns usuaris envaeixen el voral de la C-31 per accedir a la passarel·la. D'aquesta manera, es millorarà la seguretat viària a la zona.

L'actuació es completarà amb la instal·lació d'un nou enllumenat, integrat al terra de les rampes de formigó, i el reforçament de l'estructura, que s'ha anat deteriorant amb el pas del temps.

 

En el número del 20 de Setembre de 2007, en l'edició impressa del diari EL BRUGUERS es publica la següent notícia sobre aquest tema:

Notícia publicada al diari EL BRUGUERS sobre el projecte de millora del Pont de la Pava de Gavà Mar (20 de setembre de 2007) - Notícia publicada el 20 de setembre de 2007

 

La publicació L'ERAMPRUNYÀ recull la notícia en el seu número d'Agost de 2007:

Notícia publicada al número 48 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ sobre l'adjudicació de les obres de reforma del pont de la pava de Gavà Mar

 
 
 

• El 27 de Setembre de 2007, el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya emet la següent nota de premsa anunciant l'adjucació del projecte de millora del pont de la Pava:

Nota de premsa del Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya anunciant l'adjudicació del projecte del pont de la pava (27 de setembre de 2007)

 

El periòdic municipal EL BRUGUERS recull la notícia de l'adjudicació en el seu número del 25 d'Octubre de 2007:

Notícia publicada al periòdic municipal de Gavà (El Bruguers) sobre l'adjudicació de les obres del pont de la pava (25 d'octubre de 2007)

 

El butlletí GAVÀ POPULAR recull la notícia de l'adjudicació en el seu número 27 (novembre de 2007):

Notícia publicada al butlletí GAVÀ POPULAR sobre l'adjudicació de les obres del pont de la pava de Gavà Mar (Novembre de 2007)

 

El diari AVUI recull la notícia de l'adjudicació quasi dos mesos més tard, el 9 de Desembre de 2007:

Notícia publicada al diari AVUI sobre l'adjudicació de les obres del pont de la pava (9 de desembre de 2007)

 
 
 

• El 23 de Gener de 2008, mantenim una reunió amb l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, la Comissionada de l'Ajuntament per a tots els assumptes relacionats amb l'aeroport, Raquel Sánchez i la Cap de Gabinet, Juani Ruzafa i li recordem que aquestes obres encara no s'han iniciat.

 
 
 

• El 14 de Febrer de 2008, l'Ajuntament de Gavà presenta el seu Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 que inclou la construcció d'un pas elevat a la Pava:

Proposta inclosa dins del Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà (2008-2011) per millorar el Pont de la Pava de Gavà Mar

 
 
 

• El 22 de Febrer de 2008, comprovem com incomprensiblement aquestes obres encara no s'han iniciat tal i com es pot apreciar a les següents fotografies:

Pont de la Pava de Gavà Mar, impossible d'utilitzar per a les persones de mobilitat reduïda (Febrer de 2008)

Pont de la Pava de Gavà Mar, impossible d'utilitzar per a les persones de mobilitat reduïda (Febrer de 2008)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 29 d'Abril de 2008, l'Ajuntament de Gavà respon per escrit a una pregunta formulada pel PPC de Gavà sobre el retard en l'inici de les obres de remodelació del Pont de la Pava. Segons l'Ajuntament, les obres a càrrec de la Direcció General de Carreteres s'iniciaran bastant més tard del previst inicialment; concretament el proper 1 d'octubre de 2008 perquè el càmping "Estrella de Mar" i el restaurant de la Pava van presentar al·legacions argumentant que les seves activitats es veurien afectades per les obres durant la temporada estival:

Resposta per escrit de l'Ajuntament de Gavà a una pregunta del PPC de Gavà sobre el retard en l'inici de les obres de reforma del pont de la Pava de Gavà Mar (29 d'Abril de 2008) - Resposta escrita (29 d'Abril de 2008)

 
 
 

• El 6 de Maig de 2008, el PPC de Gavàfa pública una nota de premsa on detalla que malgrat ser aquesta una reivindicació de l'AVV de Gavà Mar des de l'any 2004 i que el PPC va dur al Parlament de Catalunya on va ser aprovada una resolució per unanimitat el setembre de 2005, encara avui en dia aquestes obres no s'han iniciat i no ho faran fins el proper mes d'octubre.

El Diputat gavanenc del PPC al Parlament de Catalunya i regidor a l'Ajuntament de Gavà, Josep Llobet, ho qualifica de "presa de pèl" i de "mala gestió i manca de previsió per la realització de les obres".

Nota de premsa del PPC de Gavà sobre el retard en l'inici de les obres del pont de la Pava sobre l'autovia de Castelldefels a Gavà Mar (5 de Maig de 2008) - Nota de premsa (6 Maig 2008)

 
 
 

• El 18 de Juny de 2008, Josep Llobet, regidor del PPC de Gavài Diputat al Parlament de Catalunya publica un article d'opinió al periòdic municipal El Bruguers on recorda el retard de tres anys en el tema del pont de la Pava:

Extracte de l'article d'opinió de Josep Llobet al periòdic municipal EL BRUGUERS criticant el retràs en les obres del pont de la pava (18 de Juny de 2008)

 
 
 

• El 25 de Juny de 2008 comprovem que la Generalitat ha instal·lat just en la zona del Pont de la Pava una tanca sobre la mitjana de l'autovia que impedeix als vianants creuar l'autovia i que, per tant, convida a utilitzar i redueix el risc d'atropellaments i d'accidents:

Tanca situada a la mitjana de l'autovia de Castelldefels (C-31) a l'alçada de La Pava (Gavà Mar) per impedir que els vianants travessin l'autovia caminant i tinguin perill de ser atropellats (Juny de 2008)

 
 
 

• El 10 de Juliol de 2008, el diari EL PERIÓDICO publica la següent foto-denúncia sobre la manca de voreres lliures de cotxes mal aparcats al voltant del pont de la Pava de Gavà Mar:

Foto-denúncia de l'estat del pont de la Pava de Gavà Mar publicada al diari EL PERIÓDICO el 10 de Juliol de 2008

 
 
 

• El 26 de Novembre de 2008, el PPC de Gavà presenta un nou prec a l'Ajuntament de Gavà explicant detalladament tota la cronologia de la reivindicació de la millora del pont de la Pava i donat que encara no han començat les obres, pregunten a l'Equip de Govern Municipal:

  • Quines noves informacions té l'equip de govern respecte de l’inici de les obres de remodelació del Pont de la Pava?
  • Quin és el motiu que ha provocat l'actual endarreriment de les obres?
  • Què està fent l'Ajuntament de Gavà en relació a la gestió per la real execució de les obres?

Prec presentat pel PPC de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà preguntant pel nou retràs en la construcció del pont de la pava a Gavà Mar (26 de novembre de 2008) - Prec presentat al ple municipal (26 de Novembre de 2008)

 

La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern municipal de Gavà al prec del PPC sobre el retard en l'inici de les obres del pont de la Pava de Gavà Mar (27 de novembre de 2008)

 

• El 16 de desembre de 2008, el PPC de Gavà emet la següent nota de premsa sobre el retard d'aquestes obres:

Nota de premsa del PPC de Gavà detallant el retard en la realització de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (16 de Desembre de 2008) - Nota de premsa (16 de Desembre de 2008)

 
 
 

• Durant la segona setmana de desembre de 2008, comprovem amb satisfacció que per fi s'han iniciat les obres de millora del pont de la Pava.


Imatge de les obres inicials de la millora del pont de la Pava de Gavà Mar (1 de Gener de 2009)


Imatge de les obres inicials de la millora del pont de la Pava de Gavà Mar (1 de Gener de 2009)

CCFFCCLa publicació L'ERAMPRUNYÀ recull la notícia en el seu número de Febrer de 2009:


Notícia publicada al número de Febrer de 2009 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ sobre l'inici de les obres al Pont de la Pava de Gavà Mar

 
 
 

• El 21 de Febrer de 2009, fem noves fotografies de les obres de millora del pont de la Pava.


Imatge de les obres de la millora del pont de la Pava de Gavà Mar (21 de Febrer de 2009)


Imatge de les obres de la millora del pont de la Pava de Gavà Mar (21 de Febrer de 2009)


Imatge del cartell que anuncia les obres de la millora del pont de la Pava de Gavà Mar (21 de Febrer de 2009)


Imatge del pont de la Pava de Gavà Mar (21 de Febrer de 2009)

 
 
 

• L'11 d'Abril de 2009, fem noves fotografies de les obres de millora del pont de la Pava que ja es troben força avançades:


Imatge de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (11 d'Abril de 2009)


Imatge de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (11 d'Abril de 2009)


Imatge de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (11 d'Abril de 2009)


Imatge de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (11 d'Abril de 2009)

 
 
 

• El 26 de Maig de 2009, fem noves fotografies de les obres de millora del pont de la Pava que ja estan a prop de finalitzar, per fi qualsevol persona podrà creuar per sobre de l'autovia de Castelldefels i al pujar o baixar del pont es trobarà dins d'una vorera i no enmig d'una entrada o sortida de l'autovia:


Imatge de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (26 de Maig de 2009)


Imatge de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (26 de Maig de 2009)


Imatge de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (26 de Maig de 2009)


Imatge de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (26 de Maig de 2009)


Imatge de les obres de millora del pont de la Pava de Gavà Mar (26 de Maig de 2009)

 
 
 

• El 25 de Juny de 2009, el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya emet una nota de premsa sobre les obres que està desenvolupant a Catalunya on informa que les obres del pont de la Pava s'acabaran el mes de juliol:

Extracte d'una nota de premsa del DPTOP informant que les obres del pont de la Pava de Gavà Mar s'acabaran el juliol de 2009 (25 de Juny de 2009)

 

La publicació L'ERAMPRUNYÀ recull la notícia en el seu número de Juny de 2009:

Notícia publicada al número 70 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ sobre la finalització de les obres de reforma del pont de la pava de Gavà Mar

 
 
 

• A principis d'Agost de 2009 finalitzen les obres de millora del Pont de la Pava i el 12 de Setembre de 2009, fem unes fotografies de les noves rampes de les que disposa aquest pont i que milloren sensiblement la mobilitat dins de Gavà Mar, entre les dues bandes de l'autovia C-31:


Imatge de les noves rampes del pont de la Pava de Gavà Mar (12 de Setembre de 2009)


Imatge de les noves rampes del pont de la Pava de Gavà Mar (12 de Setembre de 2009)

 
 
 

• Entre abril i maig de 2013 es duen a terme tasques de manteniment d'aquestes rampes per reparar desperfectes de poca importància i repintar els elements metàl·lics. L'accés al pont s'ha de fer únicament per les escales:


Imatge de les rampes del pont de la Pava de Gavà Mar tancades per dur-hi a terme obres de manteniment (14 d'Abril de 2013)


Cartell de les obres de manteniment de les rampes del pont de la Pava de Gavà Mar (14 d'Abril de 2013)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 81: Reposició d'arbres cimentats al carrer Premià Tornar a l'índex de problemes Veure problema 83: Execució del passeig marítim sobre la Riera dels Canyars