Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 83
EXECUCIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM SOBRE LA RIERA DELS CANYARS
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT: El 5 d'Agost de 2010 es posa en servei aquest pont encara que les obres encara duren uns dies més. Finalment, durant el mes de setembre es pinta el carril bici. A finals de desembre de 2010, s'instal·len tanques de canya en els seus marges per millorar-ne la seguretat
 
 
Descripció del problema:

El passeig marítim de Gavà Mar s'ha anat construint en diverses fases.

Actualment està construït el passeig des del terme municipal de Castelldefels (a l'esquerra de la següent imatge) fins als Apartaments Torreón (a la dreta de la següent imatge), excepte el tram que ha de salvar la Riera dels Canyars que està dissenyat i pendent d'execució des de fa anys.

Imatge de Gavà Mar des de satèl·lit on s veu el tram que falta de passeig marítim


Imatge satèl·lit de la zona costanera de Gavà Mar on s'ha de construir un tram del passeig marítim per unir els dos trams ja existents


Projecte del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (Juliol de 2003)

Voldríem saber quan s'iniciaran les obres del passeig complet (incloent el pont sobre la Riera) i quin termini tenen?

 

 
 
 
Històric de gestions:

• L'any 2001, l'empresa d'enginyeria STATIC INGENIERÍA realitza el següent projecte de pont sobre la Riera dels Canyars per encàrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

Projecte de pont sobre la Riera dels Canyars realitzat per l'empresa STATIC INGENIERIA per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (2001)


Projecte de pont sobre la Riera dels Canyars realitzat per l'empresa STATIC INGENIERIA per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (2001)

 
 
 
 
 

• El 19 de Juliol de 2001, El grup municipal de CiU de Gavà pregunta a l'Ajuntament de Gavà sobre l'estat del planejament d'aquest tram del passeig marítim de Gavà Mar.

Pregunta de CiU a l'Ajuntament de Gavà sobre l'estat del planejament del tram del passeig marítim que ha de salvar la Riera dels Canyars (19 de juliol de 2001)

 
 
 
 
 

• El 20 de Desembre de 2001, el Ple de l'Ajuntament de Gavà aprova el Pla Especial d'adaptació del Passeig Marítim a la Llei de Costes (Tram comprès entre els carrers Alcanar i Palafrugell) i acorda remetre'l a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Aprovació del Pla Especial del Passeig Marítim de Gavà Mar al ple de l'Ajuntament de Gavà (20 de desembre de 2001) - Aprovació Pla Especial Passeig Marítim (20 Desembre 2001)

 
 
 
 
 

• El 25 de Maig de 2003, En les eleccions municipals de l'any 2003, el PSC de Gavà inclou aquesta ampliació dins del seu programa electoral.

Fragment del programa electoral del PSC (any 2003) on es mostra la voluntat d'enllaçar el passeig marítim de Gavà Mar amb el terme municipal de Viladecans

El PSC guanya les eleccions per majoria abosulta, formar Govern pactant amb ICV escollint Dídac Pestaña com alcalde els primers dos anys i Joaquim Balsera els dos últims.

 
 
 
 
 

• El 15 de Juliol de 2003, l'Ajuntament de Gavà emet un comunicat de premsa en el que informa de l'aprovació per part de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Gavà d'aquest tram del passeig marítim, de 310 metres de longitud i 6 metres d'amplada (destinat a l'ús de vianants, bicicletes i vehicles de serveis), amb el que es vol aconseguir un continu de 2 quilòmetres de passeig marítim.

Les seves característiques seran les següents:

 • El projecte ha sigut redactat per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana
 • Discorrerà entre els carrers de Salou i Palafrugell
 • Seguirà la filisofia de la resta de trams ja construïts creant una zona d'ús ciutadà en contacte amb la natura, respecte al medi natural i recuperant el sistema dunar característic de la platja de Gavà Mar
 • El pressupost del projecte és de 1.067.052 euros
 • Creació d'una passarel·la de fusta sobre la Riera dels Canyars en la qual es crearà un mirador amb una barana en el costat mar
 • El mobiliari urbà serà similar a l'existent a la resta de trams del passeig marítim
 • Disposarà de dues plataformes de servei ubicades a les sortides dels carrers Sant Feliu i Palafrugell, en una de les quals s'aixecarà un xiringuito.
 • Plataformes de fusta permetran recórrer el paisatge dunar que serà objecte d'un procés de restauració.
 • Junt a la recuperació de les dunes, es durà a terme una replantació amb plantes autòctones i adaptades al medi.
 • L'actuació no afectarà a la propietat privada de PINE BEACH

Projecte del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (Juliol de 2003)

 
 
 
 
 

• A finals de l'any 2003, el projecte d'aquest tram de passeig marítim surt a informació pública

 
 
 
 
 

• El 31 de Desembre de 2003, ERC de Gavà presenta un plec d'al·legacions i suggerències a l'expedient d'aquest projecte d'aquest tram de passeig marítim davant de l'Enginyer en Cap de la Delegació de Costes a Catalunya.

 
 
 
 
 

• El 23 de Març de 2004, ERC de Gavà presenta a l'Ajuntament de Gavà la següent pregunta per ser contestada per escrit transmetent la preocupació de l'AVV de Gavà Mar pel retard en l'execució d'aquest passeig, es pregunta per les causes del retard, per quan està previst l'inici de les obres i si hi haurà expropiacions a Pine Beach.

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre el retard en l'execució del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (24 de març de 2004) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà (24 Març 2004)

 
 
 
 
 

• El 9 de Setembre de 2004, la Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats aprova una resolució proposada per ERC que insta al Govern a regenerar i restaurar mediambientalment la desembocadura de la Riera dels Canyars aprofitant la construcció d'aquest nou tram dels passeig marítim que ha de passar-hi per sobre, assegurant la permeabilitat de la seva llera i evitant així molèsties pels veïns i pels banyistes.

Discussió i aprovació a la Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats d'una proposta d'ERC per regenerar la Riera dels Canyars (9 setembre 2004)- Discussió a la Comissió de Medi Ambient (9 setembre 2004)

 
 
 
 
 

• El 22 de setembre de 2005 l'edició digital del periòdic municipal EL BRUGUERS informa que el Director General de Costes del Ministeri de Medi Ambient ha visitat Gavà Mar i s'ha compromès a iniciar el breu les obres d'aquest tram del passeig marítim de Gavà Mar. L'alcalde, Joaquim Balsera, afirma que es preveu que el passeig estigui acabat abans de l'any 2007:

Notícia publicada al BRUGUERS DIGITAL de l'Ajuntament de Gavà el 22 de setembre de 2005 explicant la visita del Director General de Costes del Ministeri de Medi Ambient a Gavà Mar on s'havia compromès a iniciar les obres d'aquest tram del passeig marítim en breu

 
 
 
 
 

• El 28 d'Octubre de 2005, el Diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, presenta una bateria de preguntes al Govern Espanyol sobre l'estat d'aquest projecte, al·legacions presentades, dates previstes d'execució, cost previst, ...

Bateria de preguntes d'ERC al Govern Espanyol sobre l'estat del projecte del nou tram de passeig marítim de Gavà Mar (28 octubre 2005) - Preguntes al Govern Espanyol (28 octubre 2005)

 
 
 
 
 

• El 12 de Desembre de 2005, el Govern Espanyol (PSOE) respon que la Direcció General de Costes va examinar el projecte del nou tram del passeig marítim i que van comprovar que transcorria totalment dins del domini públic marítim-terrestre, per tant, en clara contradicció amb la Llei de Costes, motiu pel que MAI VA SER APROVAT TÈCNICAMENT.

Així mateix, informa que en una visita recent del Director General de Costes, s'ha acordat un nou traçat d'aquest tram del passeig marítim que:

 • En una primera fase anirà per domini públic amb una construcció de caràcter temporal, ja s'ha enviat una proposta per aquesta fase a l'Ajuntament de Gavà i estan a l'espera de la seva resposta
 • En una segona fase, una vegada l'Ajuntament aconsegueixi la franja de 6 metres de la servidumbre del trànsit de costes, es farà el passeig marítim definitiu.

 

Resposta del Govern Espanyol (PSOE) (12 desembre 2005) - Resposta del Govern Espanyol (12 desembre 2005)
 
 
 
 
 

• Durant l'any 2006, la pàgina web del Ministeri de Medi Ambient informa que la referència (08-1044-Execució del Passeig Marítim de Gavà - Tram III) és una OBRA A CONTRACTAR per un import de 1.289.000 euros i que té com objecte donar continuïtat al tractament del llindar marítim de Gavà Mar recuperant la servidumbre de trànsit, creant diversos serveis i replantant diversos espais dunars.

Informació publicada a la web del Ministeri de Medi Ambient sobre l'obra a contractar per realitzar el nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (any 2006) - Obra a contractar (any 2006)

 
 
 
 
 

• El 16 d'Octubre de 2007, comuniquem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 
 
 

• L'Abril de 2007, des de l'Alcaldia de Gavà ens comuniquen que han enviat una carta a la Direcció General de Costs per preguntar com està aquest tema perquè el nou tram del passeig de Castelldefels continua la seva tramitació i el de Gavà Mar, no.

 
 
 
 
 

• El mes de Maig de 2007, en les eleccions municipals de l'any 2007, el PSC de Gavà manté la promesa feta 4 anys enrera d'ampliar el passeig marítim. Cliqueu sobre la següent icona:

Proposta del PSC de Gavà d'ampliació del passeig marítim sobre la riera però no cap a Viladecans (Maig de 2007)

En aquestes mateixes eleccions, ERC de Gavàporta dins del seu programa la realització d'aquest tram del passeig marítim així com la millora del tram final de la riera dels Canyars:

Propostes d'ERC de Gavà per resoldre els problemes de medi ambient a Gavà Mar (23 Maig 2007) - Propostes sobre el medi ambient a Gavà Mar (Maig 2007)

També, Ciutadans-Gavàporta dins del seu programa la realització d'aquest tram del passeig marítim incloent la possibilitat que l'obra la realitzi l'Ajuntament i que posteriorment la pagui el Ministeri:

Extracte del programa de Ciutadans-Gavà per les eleccions municipals de 2007 amb la proposta de fer el tram del passeig marítim sobre la riera dels Canyars

 
 
 
 
 

• El 18 de Juliol de 2007, ERC de Gavà presenta a l'Ajuntament de Gavà el següent prec per ser contestat per escrit, recordant que a finals de l'any 2005, el Director General de Costes del Ministeri de Medi Ambient va anunciar l'aprovació del projecte i la seva execució de manera inmiment preveient que els treballs acabarien a finals del 2007 i que encara no s'ha fet absolutament res:

Pregunta presentada per ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre el retard de quasi 2 anys en l'inici de les obres d'aquest tram del passeig marítim de Gavà Mar (18 Juliol 2007) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà (18 juliol 2007)

 
 
 
 
 

• El 22 d'Octubre de 2007, l'Ajuntament de Gavà respon a la pregunta formulada per ERC de Gavà afirmant que desconeixen els motius pels que el Ministeri de Foment no l'ha executat encara i que segons les darreres informacions que tenen, les obres ja estan adjudicades i començaran durant el mes de setembre:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta formulada per ERC sobre el retard de quasi 2 anys en l'inici de les obres d'aquest tram del passeig marítim de Gavà Mar (18 Juliol 2007) - Resposta de l'Ajuntament de Gavà (22 octubre 2007)

 
Respecte aquesta resposta no podem deixar de mostrar la nostra perplexitat perquè les obres les adjudica el Ministeri de Medi Ambient i no el de Foment i finalment perquè si a finals del mes d'octubre, l'Ajuntament afirma que les obres començaran el setembre i no s'han començat, està clar que hi ha un error en la resposta o un canvi d'opinió del Ministeri.
 
 
 
 
 

• El 22 d'Octubre de 2007, ERC de Gavà ens fa arribar les esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat 2008 que han presentat fent referència a Gavà i entre elles es troba una partida de 7 milions d'euros per executar el tram pendent del passeig marítim i la rehabilitació de la desembocadura de la Riera dels Canyars (problema 40):

Esmenes d'ERC als pressupostos Generals de l'Estat 2008 que comportarien inversions a Gavà (22 d'octubre de 2007) - Esmenes als pressupostos Generals de l'Estat 2008

 
 
 
 
 

• El 2 de novembre de 2007 realitzem la següent fotografia de la zona per on anirà el nou tram del passeig marítim, per sobre de la riera dels Canyars i per davant de Pine Beach i on es pot comprovar que no hi ha obres iniciades:

Imatge de la zona per on anirà el nou tram del passeig marítim de Gavà Mar sobre la riera dels Canyars (2 de novembre de 2007)

 
 
 
 
 

• L'1 de desembre 2007 realitzem la següent fotografia de la mateixa zona i on es pot comprovar que ja hi ha una caseta d'obres instal·lada que esperem que sigui per les obres d'aquest nou tram del passeig marítim

Caseta d'obres al costat de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Desembre de 2007)

 
 
 
 
 

• El 25 de desembre de 2007 realitzem la següent fotografia de l'altra banda per on anirà el nou tram del passeig marítim, per sobre de la riera dels Canyars i per davant de Pine Beach i on es pot comprovar que encara no hi ha obres iniciades, però ja s'ha retirat la base del "xiringuito" que cada estiu s'hi instal·la i les diferents passarel·les de fustes qe baixen cap el mar, així com les dutxes.

Imatge de la zona per on anirà el nou tram del passeig marítim de Gavà Mar sobre la riera dels Canyars en el punt en el que arriba al passeig marítim de Central Mar (25 de desembre de 2007)

 
 
 
 
 

• El 23 de Gener de 2008, mantenim una reunió amb l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, la Comissionada de l'Ajuntament per a tots els assumptes relacionats amb l'aeroport, Raquel Sánchez i la Cap de Gabinet, Juani Ruzafa i li recordem aquest tema. Ens contesta que està previst que el passeig estigui llest de cara l'estiu de l'any 2008.

 
 
 
 
 

• El 15 de Febrer de 2008, el Primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Gavà i President de l'àmbit de Governació i Espai Públic: José Obispo ens truca per informar-nos que les obres de construcció d'aquest nou tram del passeig marítim s'iniciaran durant la setmana següent segons les informacions que té del Ministeri.

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 3 de març de 2008 comprovem que ja s'han iniciat les obres d'aquest esperat nou tram del passeig marítim tal i com es pot observar en les següents fotografies:

Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (3 de març de 2008)


Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (3 de març de 2008)


Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (3 de març de 2008)


Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (3 de març de 2008)La visió des d'un satèl·lit d'aquestes obres és la següent:

Imatge de satèl·lit de les Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (Març de 2008)

 
 
 
 
 

• El 19 de Març de 2008, l'Ajuntament de Gavà informa en l'edició impressa de la publicació EL BRUGUERS la següent notícia sobre la construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (clicar sobre la imatge per llegir la notícia completa):

Notícia publicada a EL BRUGUERS sobre el nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (19 de Març de 2008)

Observant aquest gràfic i comparant-lo amb el projecte de l'any 2003 creiem força important fer les següents consideracions :

 • El plànol de Gavà Mar és completament desfassat ja que és previ al desenvolupament de Central Mar, fa més de 10 anys.
 • Han desaparescut els 2 xiringuitos previstos en el projecte de l'any 2003
 • Darrera dels bancs, en el projecte de l'any 2003 hi havia "fanals de disseny d'estructura de fusta". En el projecte acual, darrera dels bancs hi haurà escocells amb tamarius plantades.
 • Han desaparescut les passarel·les d'accés a la platja disposades en "diagonal", mantenint-se només les "perpendiculars" al mar.
 
 
 
 
 

• El 20 de març de 2008 l'edició digital del periòdic municipal EL BRUGUERS publica la següent notícia sobre aquestes obres:

Notícia publicada al BRUGUERS DIGITAL de l'Ajuntament de Gavà el 20 de març ed 2008 sobre les obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar que salvarà la riera dels Canyars i que recuperarà el paisatge dunar

 
 
 
 
 

• El 26 de març de 2008 l'edició digital del periòdic municipal EL BRUGUERS publica una nova notícia sobre aquestes obres en la que s'explicava la visita de l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera):

Notícia publicada al BRUGUERS DIGITAL de l'Ajuntament de Gavà el 26 de març de 2008 sobre la visita de l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, a les obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar que salvarà la riera dels Canyars i que recuperarà el paisatge dunar

 
 
 
 
 

• El 30 de març de 2008 el diari EL PERIÓDICO publica la següent notícia sobre aquestes obres:

Notícia publicada al diari EL PERIÓDICO sobre la construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (30 de març de 2008)

 
 
 
 
 

• El 30 de març de 2008 el diari EL PUNT publica també la següent notícia sobre aquestes obres:

Notícia publicada al diari EL PUNT sobre la construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (30 de març de 2008)

 
 
 
 
 

• El número d'Abril de 2008 de la publicació L'Eramprunyà recull també la següent notícia sobre aquest tema:

Notícia publicada al número 56 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ sobre l'inici de les obres de construcció del nou tram de passeig marítim a Gavà Mar (Abril de 2008)

 
 
 
 
 

• El número 21 de la revista El Pregó del Baix Llobregat publica també un notícia sobre aquest tema amb la següent imatge de l'inici de les obres:

Fotografia publicada al número 21 de la revista "El Pregó del Baix Llobregat" sobre l'inici de les obres del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• A principis d'abril de 2008 diversos veïns ens informen que les obres estan totalment aturadades. El Primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Gavà i President de l'àmbit de Governació i Espai Públic: José Obispo ens informa que Costes del Ministeri de Medi Ambient va iniciar les obres i tot just una setmana després les va aturar. Ens explica que no coneixen exactament els motius però que estan fent gestions al respecte perquè les obres s'iniciïn l'abans possible:

Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar aturades (imatge del 15 de març de 2008)


Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar aturades (imatge del 15 de març de 2008)


Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar aturades (imatge del 15 de març de 2008)

 
 
 
 
 

• El 21 d'Abril de 2008, el diari AVUI publica el següent reportatge sobre l'aturada d'aquestes obres:

Notícia publicada el 21 d'Abril de 2008 al diari AVUI sobre l'aturada de les obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• La tarda del mateix 21 d'Abril de 2008, el PPC de Gavà fa pública una nota de premsa anunciant la presentació d'una proposició no de Llei al Congrés dels Diputats instant al Ministeri de Medi Ambient a complir amb el projecte aprovat per a la construcció del tercer tram del passeig marítim de Gavà Mar, així com amb els terminis fixats per a l'execució de l'obra:

Nota de premsa del PPC de Gavà anunciant la presentació d'una proposició no de Llei al Congrés dels Diputats perquè s'acabin les obres del passeig marítim de Gavà Mar (21 d'Abril de 2008) - Nota de premsa (21 d'Abril de 2008)

 
 
 
 
 

• El 22 d'Abril de 2008, l'edició digital del periòdic municipal EL BRUGUERS publica una notícia explicant que l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) ha exigit al Director General de Costes (José Fernández Pérez) que es reprenguin els treballs de construcció d'aquest tram del passeig marítim:

Notícia publicada el 22 d'Abril de 2008 a l'edició digital del periòdic municipal de l'Ajuntament de Gavà (El Bruguers) explicant que l'alcalde de Gavà exigeix la reanudació de les obres del passeig marítim de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 24 d'Abril de 2008, el diari EL PUNT publica també una notícia sobre l'aturada d'aquestes obres:

Notícia publicada el 24 d'Abril de 2008 al diari EL PUNT sobre l'aturada per part del Ministeri de Medi Ambient de les obres del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El mateix 24 d'Abril de 2008, el diari portal informatiu de TV3 i Catalunya Ràdio publica una notícia on s'informa que l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) té prevista una reunió amb la Delegació de la Secretaria de Costes a Catalunya:

Notícia publicada el 24 d'Abril de 2008 al portal informatiu de TV3 i Catalunya Ràdio on s'explica que l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) té prevista una reunió amb la Delegació de la Secretaria de Costes a Catalunya perquè es reprenguin les obres de construcció del passeig marítim de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 25 d'Abril de 2008, el setmanari EL FAR publica també una notícia sobre l'aturada d'aquestes obres:

Notícia publicada el 25 d'Abril de 2008 al setmanari EL FAR sobre l'aturada per part del Ministeri de Medi Ambient de les obres del nou tram del passeig marítim e Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 24 d'Abril de 2008, ERC presenta a la mesa del Congrés dels Diputats les següents preguntes per ser contestades per escrit sobre l'aturada de les obres en el nou tram del passeig marítim de Gavà Mar:

 • Quin tràmit va seguir el projecte del 3er tram del passeig marítim de Gavà, entre els carrers de Salou i Palafrugell abans de la seva aprovació?
 • Comptava el projecte amb l'informe favorable de l'Ajuntament de Gavà?
 • Quin tipus de supervisió tècnica va tenir el projecte?
 • Van emetre els serveis tècnics de la Demarcació de Costes de Catalunya algun informe sobre el projecte? Va ser favorable o desfavorable?
 • Per quin motiu es va paralitzar l'obra als pocs dies d'haver-la començat?
 • En quins punts s'ha de modificar el projecte?
 • Per què no es van realitzar aquestes modificacions del projecte abans de l'inici de l'obra?
 • Si el projecte era defectuós, per què no es van detectar i solucionar els seus vicis o inconvenients durant la seva tramitació?
 • Va existir acord amb l'Ajuntament de Gavà per acordar la paralització de l'obra? En cas afirmatiu, quan es va produir l'acord?
 • Quan està previst reprendre les obres i quan s'espera que estiguin finalitzades?

Preguntes d'ERC al Govern espanyol per ser contestades per escrit sobre la paralització de les obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (24 d'Abril de 2008) - Preguntes al Govern Espanyol (24 Abril 2008)

 

El número 57 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Maig de 2008) publica la següent notícia sobre aquest tema:

Notícia publicada al número 57 (Maig de 2008) de la publicació L'Eramprunyà sobre les preguntes formulades per ERC al Congrés dels Diputats sobre l'aturada de les obres del passeig marítim de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 30 d'Abril de 2008, Ciutadans-Gavà presenta un prec al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà explicant que les obres d'unió del passeig marítim de Gavà Mar es troben aturades i, segons el diari Avui, per ordre del Ministeri de Medi Ambient. Es realitzen les següents preguntes al Govern municipal:

 • Per quin motiu les ha aturat el Ministeri de Medi Ambient?
 • És cert que no han estat informats pel Ministeri?
 • Saben quant temps estaran aturades?
 • Què pensa fer l'Equip de Govern al respecte?
 • En el cas que no estiguin acabades les obres a l'estiu, pensen facilitar l'accés dels veïns a la platja? com?

Pregunta de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà sobre els motius pels que les obres del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar han sigut recentment aturades (30 d'Abril de 2008) - Pregunta al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (30 Abril 2008)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà al prec de C's de Gavà sobre els motius de l'aturada de les obres del passeig marítim de Gavà Mar (30 d'Abril de 2008)

 
 
 
 
 

• El 21 de maig de 2008 l'edició impresa del periòdic municipal EL BRUGUERS publica una notícia explicant que les obres del passeig marítim es reemprendran però sense aclarir ni els motius pels que es van aturar ni pels que ara es reemprendran :

Notícia publicada a l'edició impressa de la publicació EL BRUGUERS de l'Ajuntament de Gavà del 21 de maig de 2008 sobre l'anunci de la Direcció General de Costes per a la represa de les obres del passeig marítim de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 28 de Maig de 2008, el PPpresenta la següent proposició no de Llei al Congrés dels Diputats tal i com havia anunciat el 21 d'abril. La proposició s'assigna a la Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats.

Proposició no de Llei presentada pel PP al Congrés dels Diputats perquè segueixin endavant les obres del passeig marítim de Gavà Mar (28 de Maig de 2008)

 
 
 
 
 

• El 10 de Juny de 2008, el Govern Espanyol respon per escrit a la bateria de preguntes que ERC havia presentat el 24 d'abril sobre l'aturada de les obres en el nou tram del passeig marítim de Gavà Mar:

Resposta del Govern Espanyol a la bateria de preguntes d'ERC de Gavà als motius de l'aturada de les obres del passeig marítim de Gavà Mar (10 de Juny de 2008) - Resposta del Govern Espanyol (10 Juny 2008)

La resposta és molt detallada i per fi s'aclareix perquè es van aturar les obres. Els motius són els imprevistos sorgits durant la seva execució, derivats de les exigències de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè el pont contemplat en el projecte sigui d'un únic ull, amb l'important increment de costos que deriven del cimbrat de l'estructura i la necessitat de tramitar una modificació del projecte, segons requereix la Llei de Contractes del Sector Públic.

Per tant, les obres que s'hi estan desenvolupant, únicament corresponen al tram del nou passeig entre Central Mar i la Riera dels Canyars, però no al pont.

Estat de les obres de construcció del nou tram de passeig marítim de Gavà Mar (14 de Juny de 2008)

Estat de les obres de construcció del nou tram de passeig marítim de Gavà Mar (14 de Juny de 2008)

El pont no es construirà fins que el projecte sigui redactat, aprovat i dotat econòmicament, el que segons el Govern Espanyol pot trigar uns sis mesos i per tant, durant tot aquest període (que inclou tot l'estiu) el passeig seguirà sense tenir continuïtat.

 
 
 
 
 

• El 3 de Juliol de 2008, el diari EL PERIÓDICO publica la següent foto-denúncia sobre els problemes que les obres del nou tram del passeig marítim estan causant als residents de Pine Beach a Gavà Mar:

Foto-denúncia publicada el 3 de Juliol de 2008 al diari EL PERIÓDICO sobre les molèsties que causen a "Pine Beach" (Gavà Mar) les obres del nou tram del passeig marítim

 
 
 
 
 

• El 21 de Juliol de 2008, comprovem com la "Dirección General de Costas" del Ministeri de Medi Ambient ha situat al carrer de Palafrugell, el cartell que anuncia les obres d'aquest tram del passeig marítim de Gavà Mar:

Cartell del Ministeri de Medi Ambient anunciant la construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (21 de Juliol de 2008)

 
 
 
 
 

• El 27 de Juliol de 2008, el diari EL PUNT publica una entrevista a l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, on se li formulen dues preguntes sobre les obres d'aquest tram del passeig marítim de Gavà Mar:

Extracte de l'entrevista a l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) publicada al diari EL PUNT el 27 de juliol de 2008

 
 
 
 
 

• El Juliol de 2008, el número 59 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ publica la següent notícia sobre la bateria de preguntes que ERC va formular al Govern espanyol sobre el retard en les obres del passeig marítim de Gavà Mar i la resposta del Govern:

Notícia publicada al número 59 (Juliol de 2008) de la publicació L'Eramprunyà sobre la resposta del Govern Espanyol a les preguntes formulades per ERC al Congrés dels Diputats sobre l'aturada de les obres del passeig marítim de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 29 de Juliol de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà autoritza a l'alcalde (Joaquim Balsera) i al tinent d'alcalde de Governació i Espai Públic (José Obispo) a rebre les obres dels passeig per part del Ministeri quan aquest les finalitzi:

Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà on s'aprova l'acta de cessió d'obres del passeig marítim de Gavà Mar que està fent el Ministeri de Medi Ambient

 
 
 
 
 

• El 7 d'Agost de 2008, les obres d'aquest nou tram del passeig marítim oferien ja el següent aspecte amb asfalt, bancs i palmeres ja plantades:

Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre els carrers Palafrugell i Salou


Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre els carrers Palafrugell i Salou

 
 
 
 
 

• El 23 d'Agost de 2008 ja s'hi pot veure tant les papereres com els pals de fusta (iguals que els del passeig de Central Mar) que han de servir de base per a les llums i les futures dutxes:

Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre els carrers Palafrugell i Salou (23 d'Agost de 2008)


Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre els carrers Palafrugell i Salou (23 d'Agost de 2008)


Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre els carrers Palafrugell i Salou (23 d'Agost de 2008)


Obres de construcció de les dutxes del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre els carrers Palafrugell i Salou (23 d'Agost de 2008)


Obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre els carrers Palafrugell i Salou en el seu encreuament amb el carrer de Sant Feliu (23 d'Agost de 2008)


Final de les obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre els carrers Palafrugell i Salou (23 d'Agost de 2008) sense que s'estigui treballant en el pont que ha de salvar la riera dels Canyars


Final de les obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre els carrers Palafrugell i Salou (23 d'Agost de 2008) sense que s'estigui treballant en el pont que ha de salvar la riera dels Canyars

 
 
 
 
 

• El 20 de Setembre de 2008 ja es pot veure bastant acabades les noves dutxes i la nova plataforma de fusta on a l'estiu s'ubica un 'xiringuito:

Noves dutxes i plataforma de fusta al nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (20 de setembre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 27 de Setembre de 2008, fotografíem des de la platja les barreres de canya que han de servir per fixar les dunes d'aquest nou tram del passeig marítim de Gavà Mar:

Barreres de canya que han de fixar les dunes del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (27 de Setembre de 2008)

 
 
 
 
 

•El 20 de Novembre de 2008, Ciutadans presenta una esmena als pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009 sol·licitant que el Departament de Política Territorial, dins de les previsions pressupostàries per a l'any 2009, finaciï l'execució del pont sobre la Riera dels Canyars o del tram d'unió de les dues meitats del passeig marítim de Gavà Mar, entre els carrers Salou i palafrugell. El Govern d'Entesa rebutja l'esmena: /p>

Esmena de Ciutadans als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 sol·licitant que el Departament de Política Territorial financiï el pont que ha de salvar la riera dels Canyars en el passeig marítim de Gavà Mar (20 de novembre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 6 de Desembre de 2008, fotografíem les noves plantes que s'han plantat en aquest nou tram del passeig marítim de Gavà Mar, així com les noves llums que s'han instal·lat que tenen la mateixa estructura que les ubicades al passeig marítim de Central Mar però canvia el tipus de llum que aquí ja no es basa en fluorescents:

Nova vegetació plantada en el nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (6 de desembre de 2008)


Nova vegetació plantada en el nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (6 de desembre de 2008)


Noves llums instal·lades al nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (6 de desembre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 26 de Febrer de 2009, Ciutadans-Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà exposant que degut a que les obres de construcció del pont per als vianants sobre la Riera dels Canyars per la unió del passeig marítim de Gavà Mar es troben aturades, s'han deixat restes de materials (fustes, palets, terres, etc.), alguns dels quals empenyen les plantes que fan de tanca de la propietat limítrof amb l'obra. Per tant, preguen que l'Equip de Govern prengui les mesures necessàries per tal de que el material a la zona d'obra estigui ordenat, sense produir molèsties ni riscos de provocar ni accidents ni desperfectes.

Prec presentat per C's de Gavà en el ple municipal de l'Ajuntament de Gavà sol·licitant que s'ordeni el material de les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar per no provocar accidents ni desperfectes (26 de Febrer de 2009) - Prec presentat al Ple Municipal (26 Febrer 2009)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà al prec de C's de Gavà sobre les restes que queden de les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar (26 de Febrer de 2009)

 
 
 
 
 

• El 26 de Febrer de 2009, el PPC de Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà exposant que ja està construït el passeig marítim de Gavà Mar des del terme municipal de Castelldefels fins els Apartaments Torreón, excepte el tram que ha de salvar la Riera dels Canyars, el qual està dissenyat i pendent 'execució des de fa anys.
L'últim tram executat ha estat el tercer, i les obres van iniciar-se el mes de març del 2008, tot i que es van aturar un mes després, a l'abril.
El Partit Popular va portar el tema al Congrés dels Diputats en forma de proposició no de Llei, i finalment, a finals del mes de maig, les obres es van reprendre, encara que per l'estiu de l'any passat no van poder estar enllestides.

Imatge de la Riera dels Canyars des de darrera del cartell de les obres, zona per la que hauria de passar el nou pont del passeig marítim de Gavà Mar (28 de febrer de 2009)

Quasi un any més tard, el pont que ha de servir per creuar la Riera dels Canyars segueix pendent, tot i que la revista municipal "El Bruguers" va publicar, quan s'anunciava l'inici de les obres (el mes de març del 2008), que "amb l'objectiu de salvar l'obstacle natural de la riera dels canyars, es construiria un pont, que esdevindria l'element identificatiu del nou tram". En aquesta publicació s'especificava que l'estructura elevada, de formigó i una sola llum, tindria 10 metres d'ample que estarien destinats al pas de vianants i bicicletes. A més, a la banda mar, i enganxada a l'estructura de formigó, es crearia una balconada de fusta de traçat sinuós que faria les funcions de mirador.
Atès que a dia d'avui no hi ha cap indici que mostri que les obres començaran a curt o mig termini, formulen les següents preguntes:

 • En quin estat es troba el projecte d'aquest pont que ha de creuar la Riera dels Canyars per unir els dos trams del passeig marítim de Gavà?
 • Quan s'iniciaran les obres?
 • En quin termini està previst finalitzar-les?

Prec del PPC de Gavà prensentat al Ple municipal de l'Ajuntament de Gavà preguntant sobre l'estat de les obres del passeig marítim sobre la Riera dels Canyars (26 de Febrer de 2009) - Prec (26 de Febrer de 2009)

Nota de premsa del PPC de Gavà sobre el retard en l'inici de les obres del pont del passeig marítim sobre la Riera dels Canyars (18 de Març de 2009) - Nota de premsa (18 de Març de 2009)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà al prec del PPC de Gavà sobre les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar (26 de Febrer de 2009)

 
 
 
 
 

• El 21 de març de 2009, comprovem i fotografíem com les restes de les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar han sigut separades del passeig i encerclades per tanques:

 

Restes de les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar acumulades i encerclades per tanques (21 de març de 2009)


Restes de les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar acumulades i encerclades per tanques (21 de març de 2009)


Imatge de les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar (20 de març de 2009) publicada a la web de notícies: Llobregat Media


Restes de les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar acumulades i encerclades per tanques (15 de març de 2009)


Restes de les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar acumulades i encerclades per tanques (15 de març de 2009)

 
 
 
 
 

• El 6 d'Abril de 2009, fotografíem una pancarta de C's de Gavà, situada sobre el cartell del Ministeri de Medi Ambient, reclamant la construcció del pont sobre la riera dels Canyars que ha d'unir els dos trams existents del passeig marítim de Gavà Mar:

Pancarta de C's de Gavà reclamant la construcció del pont sobre la Riera dels Canyars del passeig marítim de Gavà Mar (6 d'Abril de 2009)

 
 
 
 
 

• El 28 d'Abril de 2009, una notícia publicada al diari EL PERIÓDICO DE CATALUNYA sobre les obres del nou tram de 2 quilòmetres que s'està construint al passeig marítim de Castelldefels, finalitzava amb unes declaracions de l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) anunciant que les obres de construcció del pont sobre la Riera dels Canyars començaran 'ben aviat' segons una promesa del Ministeri de Medi Ambient

Extracte d'una notícia publicada a El Periódico de Catalunya on l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) anuncia que les obres del pont sobre la Riera dels Canyars de Gavà Mar començaran ben aviat segons una promesa del Ministeri de Medi Ambient (28 d'Abril de 2009)

 
 
 
 
 

• El 15 de Maig de 2009, ja està obert el xiringuito que quedava ubicat antigament al final del passeig marítim i que ara queda just entre els dos trams, es pot observar la diferència del color en l'asfalt:

Xiringuito obert al passeig marítim de Gavà Mar, just al costat del nou tram (15 de Maig de 2009)

 
 
 
 
 

• El 10 de Juny de 2009, l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) emet la següent nota de premsa criticant el Ministeri de Medi Ambient perquè no han complert amb el que li van prometre i malgrat que el projecte del pont ja ha sigut aprovat, encara no ha sigut adjudicat i, per tant, l'estiu del 2009 seguirà sense haver-hi pont sobre la Riera dels Canyars:

Nota de premsa de l'Ajuntament de Gavà sobre la el retard en l'adjudicació de les obres del pont sobre la Riera dels Canyars de Gavà Mar (10 de Juny de 2009) - Nota de premsa (10 Juny 2009)

 
 
 
 
 

• El 17 de juny de 2009, comprovem com l'Ajuntament de Gavà ha realitzat tasques de finalització de les obres inacabades pel Ministeri de Medi Ambient al passeig marítim de Gavà Mar, així s'han posat en servei les dutxes i s'han recollit millor les restes d'obres properes a la Riera dels Canyars:

 

Restes de les obres aturades del passeig marítim de Gavà Mar al costat de la Riera dels Canyars acumulades i encerclades després d'una actuació de l'Ajuntament de Gavà (17 de Juny de 2009)


Nou tram del passeig marítim de Gavà Mar amb les plantes de les dunes sense fixacions després d'una actuació de l'Ajuntament de Gavà (17 de Juny de 2009)


Dutxes del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar posades en servei després d'una actuació de l'Ajuntament de Gavà (17 de Juny de 2009)


Dutxes del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar posades en servei després d'una actuació de l'Ajuntament de Gavà (17 de Juny de 2009)

 
 
 
 
 

• El 2 de Juliol de 2009, el PPC de Gavà fa pública una nota de premsa criticant el fet que les obres del passeig marítim de Gavà Mar portin un any aturades i exigint al Govern Municipal que es faci respectar en aquest tema:

Nota de premsa del PPC de Gavà criticant el retard en les obres del pont sobre la riera dels Canyars del passeig marítim de Gavà Mar i exigint a l'Ajuntament de Gavà que es faci respectar (2 de Juliol de 2009) - Nota de premsa (2 de Juliol de 2009)

 
 
 
 
 

• A principis de juliol del 2009, C's de Gavà ens fa arribar el següent document que ha distribuït a Pine Beach per informar els veïns que després de les seves peticions, l'Ajuntament de Gavà ha procedit a eliminar les restes de les obres del passeig marítim de Gavà Mar:

 

Document distribuït per C's de Gavà informant sobre la retirada de les restes d'obres del passeig marítim de Gavà Mar després de la seva petició (Juny de 2009)

 
 
 
 
 

• El 22 de Juliol de 2009, Ciutadans-Gavà presenta un prec al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà explicant que al carrer Palafrugell de Gavà Mar hi ha una caseta que es va instal·lar per les obres de recuperació del sistema dunar en la construcció del nou tram del passeig marítim. Atès que suposaen que ja no és necessària, preguen a l'Equip de Govern que realitzi les gestions oportunes perquè sigui retirada:

Pregunta de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà sol·licitant la retirada d'una caseta de les obres de construcció del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar (22 de Juliol de 2009) - Pregunta al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (22 Juliol 2009)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà al prec de C's sobre la caseta de les obres de la construcció del pont sobre la riera dels Canyars a Gavà Mar (23 de Juliol de 2009)

 
 
 
 
 

• El 23 de juliol de 2009, l'edició digital del periòdic municipal, EL BRUGUERS publica avui una notícia informant que la Directora General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, Alicia Paz, ha comunicat a l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, la represa, el proper octubre, de les obres del tercer tram del passeig Marítim, que té una extensió d'uns 330 metres entre els carrers de Salou i de Palafrugell. Els treballs consistiran en la construcció del pont sobre la riera dels Canyars, que ha de connectar els trams ja existents del passeig Marítim de Gavà Mar. L'Ajuntament emet també una nota de premsa sobre aquest tema.

Aquesta comunicació del Ministeri de Medi Ambient és la resposta a la carta que l'alcalde va enviar a Alicia Paz el passat 19 de maig de 2009. Ara cal esperar que aquesta vegada sigui realment quan el Ministeri de Medi Ambient construeixi aquest pont de gran importància per a la mobilitat a Gavà Mar

Nota de premsa de l'Ajuntament de Gavà informant que el Ministeri de Medi Ambient reprendrà les obres del passeig marítim de Gavà Mar el proper octubre (23 de Juliol de 2009) - Nota de premsa (23 Juliol 2009)

 
 
 
 
 
 

• El mes d'Octubre de 2009, les obres segueixen sense iniciar-se i un dels cartells del Ministeri de Medi Ambient presenta ja un estat lamentable:

Cartell de les obres de construcció del nou tram de passeig marítim a Gavà Mar en estat lamentable (10 d'Octubre de 2009)


Cartell de les obres de construcció del nou tram de passeig marítim a Gavà Mar (4 d'Octubre de 2009)Imatge aèria publicada a BING Maps que mostra l'estat del passeig marítim:

Image aèria del nou tram del passeig marítim de Gavà Mar publicada a BING Maps (Octubre de 2009)

 
 
 
 
 

• El 28 d'Octubre de 2009, C's de Gavà presenta un prec al ple de l'Ajuntament de Gavà exposant que la Directora General de Sostenibilitat de Costa i del Mar Alicia Paz, havia comunicat a l'alcalde de Gavà en carta rebuda el 17 de juliol de 2009 que les obres de construcció del pont sobre la riera dels Canyars estava previst que es reprenguessin durant el mes de setembre de 2009.


Atès que aquestes obres encara no han començat, pregunten a l'Equip de Govern:

 • Quin és el motiu que ha fet que les obres no s'hagin iniciat en el mes de setembre tal i com estava previst per la citada Directora General?
 • Quines gestions tendents a l'immediat inici de la construcció del pont ha realitzat l'Equip de Govern? Si s'han realitzat dites gestions, quin resultat s'ha obtingut?
 • Per què en un moment de forta despesa pública, per afavorir l'ocupació, no es realitza aquesta obra llargament esperada i diverses vegades proposada?

Prec de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà demanant explicacions de perquè encara no s'han iniciat les obres de construcció del pont sobre la Riera dels Canyars (28 d'Octubre de 2009) - Prec al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (28 Octubre 2009)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà al prec de C's sobre la construcció del pont sobre la riera dels Canyars a Gavà Mar (28 d'Octubre de 2009)

 
 
 
 
 

• El 26 de Novembre de 2009, el PPC de Gavà presenta un prec al ple de l'Ajuntament de Gavà exposant que el projecte del pont que ha de creuar la Riera dels Canyars a Gavà Mar estava dissenyat i pendent d'execució des de fa anys i el PPC havia demanat en repetides ocasions informació sobre l'estat de l'execució del projecte i l'inici de les obres. Des de fa quasi dos anys, des dels Govern municipal es ve informant del calendari previst en què s'iniciarien les obres, però les dates anunciades i publicades sempre s'han anat aplaçant. Darrerament, després que la Directora General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar anunciés que les obres es reprendrien el darrer mes d'octubre, el Govern municipal ha anunciat que les obres s'iniciarien en 'span class="Estilo5">poc espai de temps'.


Pregunten a l'Equip de Govern que d'acord a les darreres informacions que tingui l'equip de govern:

 • Quina és la previsió concreta respecte de la data d'inici de les obres del pont sobre la Riera dels Canyars?
 • Preveu l'equip de Govern que la passarel·la de fusta estigui enllestida abans de l'estiu del 2010 per a que la ciutadania pugui gaudir d'un passeig uniforme?


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà al prec del PPC sobre la construcció del pont sobre la riera dels Canyars a Gavà Mar (26 de Novembre de 2009)

 
 
 
 
 

• El 10 de Març de 2010, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya emet la següent nota de premsa informant que el Ministeri de Medi Ambient ja ha iniciat les obres del pont del passeig marítim de Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars amb un pressupost de 1.142.055 euros i que es preveu que estigui finalitzat el proper mes de juny.

Justifiquen el desesperant retard d'aquesta obra en la necessitat de modificar el projecte inicial perquè aquest no preveia el cost de la cintra necessària per una obra ubicada en una riera:

Nota de premsa de la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya informant que el Ministeri de Medi Ambient ha iniciat les obres del pont sobre la riera dels Canyars a Gavà Mar (10 Febrer 2010) - Nota de premsa (10 Març 2010)

 

• El 14 de Març de 2010, fotografíem l'estat d'aquestes obres des de la platja:

Obres de construcció del pont del passeig marítim a Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars (14 de Març de 2010)


Obres de construcció del pont del passeig marítim a Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars (14 de Març de 2010)


Obres de construcció del pont del passeig marítim a Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars (Març de 2010) (Web de C's-Gavà)

 

• El 14 de Març de 2010, també gravem aquest vídeo sobre l'estat d'aquestes obres:

 

• El 19 d'Abril de 2010, la web La premsa del Baix publica la següent fotografia de les obres de preparació de la construcció d'aquest pont:

Fotorgrafia de les obres de preparació per a la construcció del nou pont del passeig marítim de Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars - fotografia publicada a la web LAPREMSADELBAIX.ES (19 d'Abril de 2010)

 

• Aquesta és una imatge de satèl·lit d'aquestes obres obtinguda del GoogleMaps:

Imatge de satèl·lit de les obres de construcció del pont del passeig marítim a Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars (Març de 2010)

 
 
 
 
 

• El Maig de 2010, L'Ajuntament de Gavà ens fa arribar els següents dos plànols del pont del passeig marítim sobre la Riera dels Canyars que s'està construint actualment així com del tram del passeig marítim que es va construir just dos anys enrere.

Cliqueu per veure'ls en detall:

Plànol del nou pont del passeig marítim de Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars i del nou tram del passeig marítim


Plànol del nou pont del passeig marítim de Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars

 
 
 
 
 

• El Juny de 2010, l'Ajuntament de Gavà informa que el aquest pont del passeig marítim sobre la Riera dels Canyars que s'està construint, tindrà segurament la seva estructura acabada a principis del proper mes d'agost, moment en el que s'habilitarà un pas per a vianants.

Però, calculen que el pont no es podrà utilitzar plenament fins a la tardor que serà quan es finalitzi la jardineria i la urbanització.

Obres de construcció del nou pont del passeig marítim de Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars (10 de Juny de 2010)

 
 
 
 
 

• El 6 de Juliol de 2010, el blog Bici-vici publica la següent fotografia de la nova estructura del pont:

Estat de les obres de construcció del nou pont del passeig marítim de Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars - fotografia publicada al blog BICI-VICI (6 de Juliol de 2010)

 
 
 
 
 

• El 27 de Juliol de 2010, fotografíem l'avançat estat en el que es troben aquestes obres:

Estat de les obres de construcció del nou pont del passeig marítim de Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars (27 de Juliol de 2010)

 
 
 
 
 

• El 5 d'Agost de 2010, s'inaugura i es posa en servei el nou pont del passeig marítim de Gavà Mar construït sobre la Riera dels Canyars en un acte presidit per l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera) acompanyat pel Cap de la Demarcació de Costes del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (Javier Uzcanga). Les obres encara no s'han acabat però el pont ja es pot utilitzar.

Les següents imatges publicades per l'Agència Catalana de Notícies (ACN) mostren el magnífic aspecte del pont, així com la panoràmica de la Riera dels Canyars que ara hi ha des del pont:

Nou pont del passeig marítim de Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars (5 d'Agost de 2010)


Panoràmica de la Riera dels Canyars de Gavà Mar des del nou pont del passeig marítim de Gavà Mar (5 d'Agost de 2010)

És una grandiosa notícia per a la millora de la mobilitat de Gavà Mar, una notícia llargament esperada i que ja és una realitat. El nostre passeig tindrà un abans i un després de l'obertura d'aquest pont. A gaudir-ne!

 
 
 
 
 

• El 19 de Setembre de 2010, comprovem com l'Ajuntament de Gavà ha pintat el carril bici en el nou pont sobre la Riera dels Canyars, en el nou tram del passeig marítim i la zona exclusiva per a vianants del carrer de Palafrugell:

Carril bici pintat en el nou pont del passeig marítim de Gavà Mar sobre la Riera dels Canyars (19 de Setembre de 2010)


Carril bici pintat en el nou tram del passeig marítim de Gavà Mar entre Central Mar i la Riera dels Canyars (19 de Setembre de 2010)


Carril bici pintat en el tram d'ús exclusiu per a vianants del carrer de Palafrugell de Gavà Mar (19 de Setembre de 2010)

 
 
 
 
 

• El 25 de Novembre de 2010, C's de Gavà presenta un prec al ple de l'Ajuntament de Gavà exposant que en el nou pont del passeig marítim construït sobre la Riera dels Canyars, s'ha enjardinat una superfície d'uns 20 metres quadrats d'un dels laterals, i s'han posat vàries estaques. Agraint aquest arranjament, consideren que això no garanteix una suficient protecció pels vianants, tal i com ja havien comentat a alguns membres de l'Equip de Govern.

Zona ajardinada per l'Ajuntament de Gavà a tocar del nou pont sobre la Riera dels Canyars però que no disposa de tanca de seguretat (28 de Novembre de 2010)


Per tant, demanen a l'Equip de Govern municipal que es continuï la barana, com en el costat mar, per poder evitar de forma efectiva qualsevol accident en aquest indret:

Prec de Ciutadans-Gavà al ple de l'Ajuntament de Gavà demanant que s'ampliï la barana del pont del passeig marítim sobre la Riera dels Canyars (25 de Novembre de 2010) - Prec presentat al Ple de l'Ajuntament de Gavà (25 Novembre 2010)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà al prec de C's sobre la possible continuació dela barana del pont sobre la riera dels Canyars a Gavà Mar per reduir el risc d'accidents (25 de Novembre de 2010)• El 2 de Gener de 2011, comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha instal·lat unes tanques de canya en aquest punt i també en altres punts dels marges d'aquest pont com es pot apreciar a les següents imatges:

Tanca de canyes instal·lada per l'Ajuntament de Gavà al costat del nou pont sobre la Riera dels Canyars per millorar-ne la seguretat (2 de Gener de 2011)


Tanca de canyes instal·lada per l'Ajuntament de Gavà al costat del nou pont sobre la Riera dels Canyars per millorar-ne la seguretat (2 de Gener de 2011)


Tanca de canyes instal·lada per l'Ajuntament de Gavà al costat del nou pont sobre la Riera dels Canyars per millorar-ne la seguretat (2 de Gener de 2011)


Tanca de canyes instal·lada per l'Ajuntament de Gavà al costat del nou pont sobre la Riera dels Canyars per millorar-ne la seguretat (2 de Gener de 2011)

 
 
 
 
 

• El 19 d'Octubre de 2011, C's de Gavà presenta una instància a l'Ajuntament de Gavà exposant que just al costat del nou pont sobre la Riera dels Canyars hi havia unes tanques de canyes que estan parcialment trencades i que poden resultar perilloses pels filferros que hi queden.


• L'Ajuntament de Gavà respon el 22 de desembre de 2011 que aquestes tanques van ser instal·lades per protegir la plantació de la vegetació dunar i que com que aquesta està consolidada, s'han procedit a retirar aquestes tanques:


 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 82: Execució de la millora del Pont de la Pava Tornar a l'índex de problemes Veure problema 84: S'allargarà el passeig marítim cap a Viladecans?