Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 64
MILLORA DE LES PARADES D'AUTOBÚS (SILVI'S)
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT: L'Abril de 2008 es tornen a instal·lar els vidres en aquestes dues parades d'autobús després de la queixa escrita formulada per ERC de Gavà
 
 
Descripció del problema:

Les parades d’autobús situades a l’autovia de Castelldefels, a l’alçada del SSilvi's, a totes dues bandes de l’autovia de Castelldefels tenen marquesines però NO tenen vidres.

Ubicació
Localització de les dues parades d'autobús de Gavà Mar que tenen marquesina però que NO tenen vidres
Imatge de la parada situada a la banda mar:
Parada d'autobús a Gavà Mar sense vidres protectors (ubicada a l'autovia de Castelldefels en direcció Barcelona, a Llevant Mar)
 

Aquests vidres van ser instal·lats però alguns vàndals assistents a la discoteca after-hour Fritz (actualment ROW14) els van trencar diverses vegades i des de fa més de 2 anys no hi ha vidres.

Entenem que es prengués aquesta decisió com una primera mesura, però potser es podria trobar alguna altra solució (plàstics durs enlloc de vidres, ...) que protegissin als veïns de Gavà Mar de la pluja i del sol en aquestes parades de l'autovia de Castelldefels.

 

 
 
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2007, comuniquem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestes).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 
 
 

• El Maig de 2007, Ciutadans- Gavà recull en el seu programa electoral per a les eleccions municipals la dotació de marquesines a totes les parades d'autobús:

Extracte del programa electoral de C's de Gavà reclament les marquesines a les parades d'autobús a Gavà Mar (Maig de 2007)

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 20 de Febrer de 2008, ERC de Gavà presenta una pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit explicant la situació en la que es troben les parades d'autobús que hi ha situades a totes dues bandes de l'autovia de Castelldefels, a l'alçada de l'edifici Bermar Park de Gavà Mar i preguntant si:

  • Té coneixement el Govern municipal d'aquesta situació? Té previst posar-se en contacte amb l'EMT (Entitat Metropolitana del Transport) per tal de requerir-los la reparació de les marquesines espatllades?
  • Té previst dur a terme alguna acció de neteja intensiva per tal de garantir el correcte estat dels voltants de les parades?

Pregunta d'ERC a l'Ajuntament de Gavà sobre l'estat en el que es troben les marquesines de les parades d'autobús de l'autovia de Castelldefels a l'alçada de l'edifici Bermar Park de Gavà Mar (20 Febrer 2008) - Pregunta escrita: - Estat de les marquesines de les parades de l'autovia

 
 
 
 
 

• A principis d'Abril de 2008, aquestes dues parades d'autobús tornen a tenir vidres

Parada d'autobús a Gavà Mar ubicada a l'autovia de Castelldefels al costat de l'edifici Bermar Park una altra vegada amb vidres protectors (Maig de 2009)

 
 
 
 
 

• El 6 de Maig de 2008, l'Ajuntament de Gavà respon a la pregunta escrita formulada per ERC de Gavà, explicant que van traslladar el problema a l'EMT (Entitat Metropolitana del Transport) que alhora va traslladar a l'empresa concessionària (COPCISA) qui ja ha dut a terme les tasques de manteniment i neteja.

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a una pregunta escrita d'ERC de Gavà on els preguntaven per l'estat de les parades d'autobús situades a l'autovia de Castelldefels a l'alçada del Silvi's de Gavà Mar (6 de Maig de 2008)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 63: Falten proteccions i seients a moltes parades d'autobús Tornar a l'índex de problemes Veure problema 65: Augment de les parades i de la freqüència dels autobusos