Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 45
PROBLEMES EN LA VORERA DEL CARRER TELLINAIRES (EL TORREON)
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema comunicat per escrit a l'Ajuntament de Gavà (Via Pública) el 16 d'Octubre de 2006
 
Descripció del problema:

Al carrer de TELLINAIRES, concretament a l’alçada dels Apartaments Torreón, per les seves voreres no hi passen ni cotxets de nadons ni cadires de rodes de discapacitats degut als arbres existents.

Sol·licitem que s'estudiï si amb una petita ampliació de la vorera quedaria solucionat el problema o si es podria solucionar eliminant una part dels totxos que eviten l'aparcament sobre la vorera.

Problema similar al del carrer Cunit, entre els carrers Blanes i Palamós (veure problema 103)

 
Arbre que impedeix el pas de persones de mobilitat reduïda al carrer Tellinaries (al costat dels apartaments El Torreon)
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsables de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar que inclou l'eliminació de tot tipus de barreres arquitectòniques:

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 44: Asfalt i voreres del carrer Begur en estat lamentable Tornar a l'índex de problemes Veure problema 46: Problema pels vianants en una vorera de l'encreuament dels carrers Blanes i Cunit