Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 44
ESTAT LAMENTABLE DE L'ASFALT I LES VORERES DEL CARRER BEGUR
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema comunicat per escrit a l'Ajuntament de Gavà (Via Pública) el 16 d'Octubre de 2006. El juny de 2007 es pinten les línies a l'asfalt que separen la zona d'estacionament de la de circulació. Ho recordem a l'Ajuntament de Gavà el 25 de Febrer de 2008 dins de les aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Pla d'Acció Municipal (2008-2011) de l'Ajuntament de Gavà. El 14 de juliol de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova un projecte per arranjar els sots dels vials de Gavà Mar que podria incloure aquest carrer.
 
Descripció del problema:

El carrer de Begur de Gavà Mar queda dins del sector Llevant Mar que des del 1979 està esperant el seu desenvolupament, fet que ha provocat que en aquest carrer ofereixi actualment un aspecte lamentable.

Durant l'any 2006 es va millorar l'enllumenat però el paviment del carrer continuava estant en un estat molt lamentable.

Per rematar-ho, el mes de gener de 2006 es van fer unes obres en aquest carrer i es va obrir una rasa d’un metre d’ample al llarg de tot el carrer, al finalitzar les obres es va tapar només aquest franja i per tant han quedat uns grans desnivells i sots.

Els veïns d’aquest carrer es queixen a més de la gran quantitat de brutícia que deixen els visitants de la platja i les parelles que s’hi acosten per les nits.

Les voreres simplement no existeixen tal i com es pot comprovar en les següents fotografies:


Estat lamentable de l'asfalt i les voreres del carrer Begur de Gavà Mar


Estat lamentable de l'asfalt i les voreres del carrer Begur de Gavà Mar

 
 
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsables de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 
 
 

• El mes de Juny de 2007, l'Ajuntament de Gavà pinta les línies a l'asfalt que separen les zones d'aparcament de les de circulació. És una bona millora però no suficient.

 
 
 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar que inclou l'eliminació de tot tipus de barreres arquitectòniques:

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 
 
 

• El 23 de Gener de 2008, mantenim una reunió amb l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, la Comissionada de l'Ajuntament per a tots els assumptes relacionats amb l'aeroport, Raquel Sánchez i la Cap de Gabinet, Juani Ruzafa on expliquem la lamentable situació de les voreres del nord de Gavà Mar. L'alcalde ens explica que coneixen el problema, que ja s'hi estan fent actuacions i que durant el seu mandat (s'acaba el maig del 2011) esperen solucionar-ho.

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 14 de Juliol de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova finalment un projecte per arranjar els sots dels vials de Gavà Mar que podria incloure el carrer Begur però a l'estar aquest carrer inclòs dins del desenvolupament de Llevant Mar, podria ser que fins el seu desenvolupament no fos arranjat:

Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà en la que s'aprova un projecte d'arranjament de sots als vials de Gavà Mar (14 de Juliol de 2008)

 

• El 7 d'Octubre de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova la certificació d'aquestes obres:

Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà en la que s'aprova la certificació de les obres del projecte d'arranjament de sots als vials de Gavà Mar (7 d'Octubre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 27 de Febrer de 2012, ERC de Gavà presenta la següent pregunta escrita a l'Ajuntament de Gavà exposant-los que l'Ajuntament havia reparat un pal de formigó del carrer de Begur de Gavà Mar però havia eliminat el punt de llum que hi havia, fent que la zona quedés enfosquida. Demanen que es torni a instal·lar aquest punt de llum:


Pregunta escrita presentada per ERC a l'Ajuntament de Gavà sobre els problemes d'il·luminació del carrer de Begur de Gavà Mar (27 de Febrer de 2012)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 43: Voreres de l'avinguda Europa en estat lamentable (nord de Gavà Mar) Tornar a l'índex de problemes Veure problema 45: Problemes en la vorera del carrer Tellinaires (El Torreon)