Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 19
BARRERES ACÚSTIQUES I ASFALT SONORREDUCTOR A L'AUTOVIA DE CASTELLDEFELS
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
A proposta d'ERC, el Parlament de Catalunya aprova el 14 de setembre de 2011 estudiar l'impacte acústic de l'autovia de Castelldefels i la instal·lació de pantalles sonores, si és necessari
 
Descripció del problema:

Aquesta és una altra reclamació històrica del barri i ara es veu encara més reforçada perquè les darreres neteges de pinedes realitzades entre l’autovia i l’avinguda Europa han eliminat part de la barrera natural que feien els pins, fent encara més necessària la instal·lació d’aquestes barreres acústiques.

Ha desaparescut la barrera natural que formaven els pins i des de l'avinguda Europa es veu perfectament l'autovia de Castelldefels a l'alçada de Gavà Mar

 

Ha desaparescut la barrera natural que formaven els pins i des de l'avinguda Europa es veu perfectament l'autovia de Castelldefels a l'alçada de Gavà Mar

 

Entenem que el model que caldria instal·lar és el de MAMPARES TRANSPARENTS que s’ha utilitzat al barri Almeda de Cornellà (a la Ronda de Dalt) i que molt recentment ha instal·lat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques a la mateixa autovia de Castelldefels (C-31), a l’alçada del barri de Bellvitge a l’Hospitalet (amb 275 metres de longitud per 2 metres d'alçada just al davant del col·legi Pare Enric Ossó).

El fet que s’hagin instal·lat a la mateixa autovia C-31 hauria de facilitar la seva instal·lació.

Exemple de bàrreres acústiques transparents :

Exemple de barreres acústiques transparents

Creiem que la instal·lació s’hauria de fer a totes dues bandes de l’autovia. L’AVV de Gavà Mar ja ha contactat amb Manel Nadal (Secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya) per aquest tema però hauria de ser l’Ajuntament de Gavà qui fes les gestions
 
 
Històric de gestions:

• El 9 de juliol de 2003, ERC de Gavàexposa al Govern municipal que l'AVV de Gavà Mar els ha fet saber el gran soroll que provoca l'autovia de Castelldefels, especialment els camions i de nit.

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre el soroll dels camions a l'autovia de Castelldefels a Gavà Mar (9 de juliol de 2003) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà sobre el soroll dels camions

 
 
 

• L'1 de setembre de 2003, ERC de Gavàpregunta al Govern municipal si té previst col·locar barreres sòniques a l'autovia de Castelldefels (Registre d'entrada 10.500)

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre la previsió de col·locar barreres sòniques a l'autovia de Castelldefels a Gavà Mar (1 de setembre de 2003) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà sobre les barreres sòniques

 
 
 

• El 30 de setembre de 2003, l'Ajuntament de Gavàrespon que està previst solicitar a la Generalitat de Catalunya (titular de l'autovia de Castelldefels) l'avaluació de l'impacte acústic (Registre de sortida 9691):

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a un prec d'ERC de Gavà informant que està previst solicitar a la Generalitat l'avaluació de l'impacte acústic de l'autovia de Castelldefels (30 de setembre de 2003) - Resposta de l'Ajuntament de Gavà (30 setembre 2003)

 
 
 

•L'1 d'octubre de 2003, l'Ajuntament de Gavàrespon a ERC de Gavà per escrit (registre de sortida 9691) que estava previst sol·licitar a l’autoritat competent en aquesta autovia, la Generalitat de Catalunya, que avalués l’impacte acústic de la C-31 en el veïnat, i que actués en conseqüència:

 
 
 

• El 24 de març de 2004, ERC de Gavàpregunta al Govern municipal que quan es va realitzar aquest estudi acústic, quins resultats va donar i quines són les actuacions previstes al respecte (Registre d'entrada 4696):

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre l'impacte acústic de la C-31 a Gavà Mar (24 de març de 2004) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà sobre l'impacte acústic de la C31

 
 
 

• El 27 de maig de 2004, l'Ajuntament de Gavàrespon que el mes de novembre de 2004 van demanar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat que reduís el límit de velocitat de 100 a 80km/h i que s'havia fet però que el problema del soroll continuava. Informa que les vivendes que toquen a l'autovia estan considerades com zones de sensibilitat acústica baixa (zona C) i els límits, per tant, són de 75dB diürns i 70dB nocturns. (Registre de sortida 6573):

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a un prec d'ERC de Gavà sobre els resultats de l'estudi acústic realitzat per la Generalitat a l'autovia de Castelldefels (pàgina 1 de 2) (27 de maig de 2004) - Resposta de l'Ajuntament de Gavà (pàgina 1 de 2)

A més, l'Ajuntament de Gavàexplica que la Direcció General de Carreteres va fer mesuraments acústics a la zona i que els resultats van ser de 64dB diürns i 57-58dB nocturns i que per tant, no es superaven els límits legals. L'Ajuntament ha demanat que es facin mesuraments en altres punts on la percepció dels veïns és de soroll molt alt:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a un prec d'ERC de Gavà sobre els resultats de l'estudi acústic realitzat per la Generalitat a l'autovia de Castelldefels (pàgina 2 de 2) (27 de maig de 2004) - Resposta de l'Ajuntament de Gavà (pàgina 2 de 2)

 
 
 

• L'1 de setembre de 2004, ERC de Gavàpregunta si s'han fet els mesuraments acústics de l'autovia als que es va referir la resposta de l'Ajuntament el passat 1 de juny i en cas afirmatiu, quins són els resultats i quines accions pensa emprendre l'Ajuntament de Gavà (Registre d'entrada 12.643):

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre els segons estudis acústics de la Generalitat de Catalunya a l'autovia de Castelldefels a Gavà Mar (1 de setembre de 2004) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà sobre els estudis sonomètrics

 
 
 

• El 15 de novembre de 2004, l'Ajuntament de Gavà explica que la Direcció General de Carreteres va fer nous mesuraments acústics a la zona entre el 14 i el 16 de juliol de 2004 i que els resultats van ser de 72,2 i 72,9dB diürns i 66,3 i 66,1dB nocturns i que per tant, no es superaven els límits legals de les zones C. L'Ajuntament de totes maneres anuncia que demanarà que s'estudiïn mesures per minimitzar el soroll:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a un prec d'ERC de Gavà sobre els nous mesuraments realitzats per la Generalitat de Catalunya a l'autovia de Castelldefels en el seu pas per Gavà Mar (15 de Novembre de 2004) - Resposta de l'Ajuntament de Gavà (15 Novembre 2004)

 
 
 

• El 19 de juny de 2006, recordem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de Via Pública (José Obispo).

Proposta de solució a problemes de Via Pública a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 19 de Juny de 2006)

 
 
 

• El 16 d'octubre de 2006, recordem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• El Desembre de 2006 incloem aquest problema entre els problemes prioritaris de Gavà Mar que fem arribar als partits polítics de Gavà amb els que ens anem reunint.

 
 
 

• El 25 de gener de 2007, ERC de Gavà torna a portar aquest tema al ple municipal per esbrinar quina és la situació actual i si hi ha algun projecte desenvolupant-se, l'Ajuntament de Gavà respon que les medicions realitzades no han superat el límit legal i que, per tant, no hi haurà barreres acústiques:

Prec d'ERC-Gavà a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant la instal·lació de barreres acústiques a l'autovia de Castelldefels (25 de gener de 2007) - Prec a l'Ajuntament de Gavà sobre la situació actual

Resposta de l'Ajuntament de Gavà denegant la instal·lació de barreres sòniques a l'autovia C-31 (25 de febrer de 2007) - Resposta Govern Municipal al prec

 
 
 

• El mes de febrer de 2007, la publicació L'Eramprunyà es fa ressò de la resposta del Govern Municipal al prec:

Notícia publicada a la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Número 42 - Febrer de 2007)

 
 
 

• L'1 de març de 2007, mantenim una reunió amb eal Secretari General de Medi Ambient del Departament de Medi Ambient (Eduard Pallejà) que comptat amb la presència del regidor d'ICV a l'Ajuntament de Gavà i membre de l'equip de Govern, José Antonio Heredia en la que detallem aquest problema.

 
 
 

• El 2 de novembre de 2007, el setmanari comarcal TRIBUNA publica la següent notícia segons la que la Generalitat de Catalunya instal·larà pantalles acústiques a l'autopista C-32 en el terme municipal de Castelldefels. Una excel·lent notícia pel municipi veí i que ha de servir d'estímol per seguir reivindicant les barreres acústiques a l'autovia de Castelldefels:

Notícia publicada al setmanari TRIBUNA anunciant la instal·lació de noves pantalles acústiques a la C-32 a Castelldefels

 
 
 

• A principis de desembre de 2007, ERC de Gavàens informa que l'autovia de Castelldefels (C-31) en el seu pas per Gavà Mar comptarà amb asfalt reductor del soroll produït pel trànsit a partir de la propera primavera.

El motiu pel que l'asfalt no es posa llavors aprofitant la resta d'obres de l'autovia i s'ajorna fins a la primavera és que les temperatures del moment no permeten una posada en obra correcta.

Aquesta informació és oficial ja que sorgeix d'una consulta d'ERC de Gavà al Departament de Política Territorial de la Generalitat del govern d'entesa en el que hi participen.

• A finals de desembre de 2007, la publicació L'Eramprunyà publica aquesta notícia:

Notícia publicada a la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Número 52 - Desembre de 2007)

 
 
 

• El desembre de 2007, la revista comarcal EL PREGÓ publica la següent notícia per la que a Molins de Rei s'instal·laran barreres acústiques per reduir el soroll de l'autopista AP-2 gràcies a les gestions realitzades pel Diputat d'ICV al Congrés, Joan Herrera:

Notícia publicada a la revista comarcal EL PREGÓ per la que Molins de Rei també tindrà barreres acústiques a l'autopista AP-2 (Desembre de 2007)

 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar on es considera imprescindible reclamar a l'Administració que pertoqui crear una barrera acústica entre l'autovia i les seves zones colindants edificades:

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• La primavera de 2008, es produeix l'asfaltat de l'autovia al llarg de tot el seu pas per Gavà Mar amb asfalt sonorreductor. Una bona millora encara que parcial ja que fins que no s'instal·lin barreres sòniques el soroll seguirà essent elevat.

 
 
 

• El 28 de Març de 2011, ERC presenta una proposta de resolució al Parlament de Catalunya (és a dir, per ser votada per tots els partits) on exposen que des de fa força anys, els veïns del barri de Gavà Mar ens queixem de l'impacte sònic que suposa conviure al costat de l'autovia de Castelldefels, actualment autopista C-31. I afirmen que el soroll dels cotxes pertorba un barri residencial en què la qualitat sònica determinada pel mapa sònic hauria de ser elevada.

Recorden que l'any 2008, en aquest tram de la C-31 es va reasfaltar la via i es va fer servir asfalt sonoreductor. Aquesta inversió, juntament amb la disminució mitjana de la velocitat dels vehicles a 80km/h que es posar en pràctica posteriorment va millorar les immissions sonores de l'autopista sobre el veïnat, de manera que les mesures portades a terme l'any 2010 sobre la conveniència de posar pantalles acústiques al barri van donar un resultat negatiu.

Ara bé, amb la supressió del límit de velocitat dels 80km/h, i la possibilitat d'assolir velocitats més elevades en aquests trams han tornar a posar sobre la taula la problemàtica de la immissió sonora d'aquesta via, i els veïns tornen a reclamar la instal·lació de pantalles sòniques.

Per tant, proposen:

  • Estudiar la conveniència d'instal·lar barreres sòniques a la C-31 al seu pas pel barri de Gavà Mar, ateses les noves condicions adoptades recentment, especialment a la zona de ponent d'aquest barri (zona més propera a Castelldefels), on els habitatges estan més propers a l'autovia.
  • En cas que els estudis aconsellin l'adopció de barreres sòniques, fer-ne efectiva la instal·lació en un termini no superior a un any.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de barreres sòniques a la C31 al seu pas per Gavà Mar, presentada per ERC al Parlament de Catalunya (28 de Març de 2011) - Proposta de resolució (28 Març 2011)


Aquesta proposta de resolució és fruit de la reunió mantinguda el 15 de Novembre de 2010 al Restaurant Torreón de Gavà Mar amb la Diputada d'ERC al Parlament de Catalunya i Consellera de la Generalitat en el primer govern tripartit, Anna Simó, els dos regidors d'ERC-Gavà a l'Ajuntament de Gavà (Marta Jiménez i Andreu Pérez) i el seu Secretari Local de Programes (Josep Campmany)

D'aquella reunió va sorgir el compromís d'ERC d'una vegada format el nou govern de la Generalitat, traslladar al Parlament les nostres propostes per a la millora de Gavà Mar que fossin competència de la Generalitat.


• El 14 de Setembre de 2011, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya discuteix aquesta proposta i és aprovada per unanimitat després de pactar-ne algunes esmenes.Aquesta és la informació publicada a la web d'ERC de Gavà:

Notícia publicada a la web d'ERC-Gavà sobre l'aprovació al Parlament de Catalunya de 2 resolucions pel soroll de l'autovia de Castelldefels i la regressió de la platja de Gavà Mar (15 de Setembre de 2011)• El 20 de Setembre de 2011, l'Agència de notícies EFE emet el següent comunicat de premsa:

Notícia publicada a l'agència de notícies EFE sobre l'aprovació al Parlament de Catalunya d'una resolució unànime pel soroll provocat per l'autovia de Castelldefels (20 de Setembre de 2011)• El 24 de Setembre de 2011, el diari EL PUNT AVUI publica la següent breu notícia:

Notícia publicada al diari EL PUNT AVUI sobre l'aprovació al Parlament de Catalunya d'una resolució unànime pel soroll provocat per l'autovia de Castelldefels (24 de Setembre de 2011)• El Número d'Octubre de 2011 de la publicació L'Eramprunyà (número 97) publica la següent notícia sobre aquest tema:

Notícia publicada al número 97 de L'Eramprunyà (Octubre 2011) sobre l'aprovació per part del Parlament de Catalunya d'una resolució per estudiar l'impacte acústic de la C-31 a Gavà Mar• El 3 d'Octubre de 2011 el diari ARA publica el següent reportatge on es recull la problemàtica de l'autovia, l'impacte acústic de l'aeroport i el retrocés de la platja. S'hi inclouen declaracions de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (Elisabet Martínez), de la membre de la Junta de l'AVV de Gavà Mar (Isabel Bordejé) i de l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera):

Reportatge publicat al diari ARA sobre tres dels problemes actuals de Gavà Mar (l'impacte acústic de l'aeroport, l'impacte acústic de l'autovia de Castelldefels i el retrocés de la platja (3 d'Octubre de 2011)• El 31 de Gener de 2012 el Conseller de Política Territoria informa sobre l'estat del compliment d'aquesta resolució:

Explicacions del Conseller de Política Territorial sobre l'estat de l'informe que la Generalitat ha fer sobre l'impacte acústic de l'autovia de Castelldefels (C-31) sobre Gavà Mar (31 de Gener de 2012)• El Número d'Març de 2012 de la publicació L'Eramprunyà (número 97) publica la següent notícia sobre aquest tema:

Notícia publicada al número 103 de L'Eramprunyà (Març 2012) sobre l'estudi que està realitzant la Generalitat de Catalunya sobre la contaminació acústica de l'autovia de Castelldefels (C-31)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 18: Reducció de la velocitat dels cotxes pels carrers de Gavà Mar Tornar a l'índex de problemes Veure problema 20: Demanda de Policia Local de manera permanent durant tot l'any per millorar la seguretat