Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 205
CONVERTIR L'ESCOLA GAVÀ MAR EN UN INSTITUT-ESCOLA
 
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
El 9 de Gener de 2015, l'Ajuntament de Gavà i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat signen un segon protocol que preveu dues línies d'ESO a Gavà Mar a partir del curs 2017-2018.
 
 
Descripció del problema:

L'Escola Gavà Mar va iniciar el seu funcionament el 15 setembre de 2008 i després d'un primer any d'assentament, ha tingut una evolució espectacular, tant que durant dos cursos consecutius (2010-2011 i 2011-2012) ha hagut d'obrir 3 línies de P3 enlloc de les 2 per a les que està dimensionada l'escola.


Vista aèria de l'Escola Gavà Mar (2009)


Ràpidament, la major part dels pares van començar a preocupar-se pel fet que l'escola no tenia continuïtat després de l'educació primària. Aquesta preocupació va anar arribant tant a l'AMPA (Associació de Mares i Pares de l'Escola) com a aquesta Associació de veïns. Tots ens vam posicionar clarament en què calia cercar la manera d'oferir una continuïtat per a l'Escola Gavà Mar

Després de converses amb l'Ajuntament de Gavà i la Generalitat de Catalunya es va constatar que l'única opció viable seria la 'conversió de l'actual Escola Gavà Mar en un Institut-Escola i no la creació d'un Institut independent de l'Escola.


Aquest és un model que encara no està del tot definit però que en el curs 2011-2012 ja comptava amb els següents 18 centres a Catalunya:


Llistat dels 18 Institut-Escoles de Catalunya (curs 2011-2012)La ubicació ideal, a més, seria just al costat de l'actual escola


Ubicació del futur Institut-Escola de Gavà Mar (entre l'Escola Gavà Mar i el Centre Cívic de Gavà Mar)

 
 
 
Històric de gestions:
 
 

• El 27 d'Octubre de 2010, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Gavà signen el següent protocol:

Títol del protocol signat entre l'Ajuntament de Gavà i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (27 octubre 2010)Aquest protocol inclou molts punts. Però, entre ells, inclou el següent punt de vital importància pel futur de l'Escola Gavà Mar:

Punt del protocol signat entre l'Ajuntament de Gavà i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en el que s'acorda valorar la necesitat de convertir l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (27 octubre 2010)El protocol és signat pel Conseller d'Educació (Ernest Maragall) i l'Alcalde de Gavà (Joaquim Balsera)

signatures del protocol signat entre l'Ajuntament de Gavà i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (27 octubre 2010)

 
 
 
 
 

• El 28 de Novembre de 2010, (només un més després de la signatura del protocol) es celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Les eleccions les guanya CiU sense obtenir majoria absoluta. Però, suposen la fi del Govern tripartit d'esquerres a la Generalitat de Catalunya.

Per tant, no hi ha cap garantia que els punts acordats en el protocol amb el Govern anterior de la Generalitat (PSC + ERC + ICV-EUiA) (entre ells la conversió de l'Escola en un Institut-Escola) es tirin endavant amb el nou Govern de CiU.

 
 
 
 
 

• El 28 de març de 2011, després d'una reunió que l'AVV de Gavà Mar vam mantenir amb la Diputada d'ERC al Parlament de Catalunya i Consellera de la Generalitat en el primer govern tripartit, Anna Simó, on li vam traslladar molts dels problemes de Gavà Mar, ERC presenta una pregunta per ser contestada amb resposta escrita sobre la posició del nou Govern de la Generalitat (CiU) respecte del compromís adquirit per l'anterior Govern de Catalunya (Tripartit) d'estudiar la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola:

Preguntes presentades per ERC al Govern de la Generalitat sobre el projecte d'un Institut Escola a Gavà Mar (28 de Març de 2011) - Pregunta escrita a la Conselleria d'Ensenyament (28 Març 2011)• El 17 de juny de 2011, es coneix la resposta de la Consellera d'Ensenyament (Irene Rigau) del Govern de CiU que no es centrava en l'Escola Gavà Mar sinó que era més global afirmant que els Institut-Escoles no tenen definida la seva personalitat jurídica, ni està regulat l'aspecte patrimonial ni està resolt quina Administració i en quines condicions s'ha de fer càrrec de les despeses de funcionament i manteniment del centre:

Resposta de la Consellera d'Ensenyament (Irene Rigau) a la pregunta d'ERC sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (17 de Juny de 2011) - Resposta de la Consellera d'Ensenyament (Irene Rigau) (17 Juny 2011)


És a dir, en altres paraules, que fins que no es defineixi el model d'Institut-Escola, el Govern de la Generalitat no farà res al respecte.


Però, cal tenir molt clares dues coses:

  • De la Generalitat depèn definir aquest model, per tant si volguessin i tinguessin voluntat, el definirien demà mateix.
  • Sense que estigui el model definit, ja hi ha a Catalunya almenys 2 Instituts-Escoles funcionant, un a El Prat de Llobregat (Sant Cosme) i un altre a El Perelló. Per tant, seria possible fer un Institut-Escola a Gavà Mar sense haver d'esperar cap definició de model.

Diuen que una imatge val més que mil paraules, aquest és un vídeo emès a TV3 sobre l'Institut-Escola d'El Perelló, que té 400 alumnes quan l'Escola Gavà Mar (sense ser encara Institut) en té al voltant de 300:


 
 
 
 
 

• El 28 d'Abril del 2011, el Ple de l'Ajuntament de Gavà aprova unànimement oferir a la Generalitat de Catalunya els terrenys que han de permetre la transformació de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola per ampliar la formació reglada fins 4rt d'ESO. Es tracta de 1.133 metres quadrats que actualment pertanyen a la parcel·la del Centre Cívic de Gavà Mar.


Extracte de l'acta del ple l'Ajuntament de Gavà on s'aprova oferir a la Generalitat una subparcel·la del Centre Cívic de Gavà Mar a la Generalitat per poder desenvolupar l'institut-escola de Gavà Mar (29 d'Abril de 2011)


L'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, afirma a la premsa que "D’aquesta manera afavorirem que els infants que ara estudien a l’escola de Gavà Mar continuïn l’educació secundària en el mateix entorn"

L'Ajuntament de Gavà assegura que tant bon punt la Generalitat accepti l’oferiment dels terrenys, l’Ajuntament procedirà a tramitar la cessió. Per fer efectiu el canvi de titularitat, serà necesaria la modificació puntual del Pla Parcial de Central Mar per tal de fer una nova subdivisió de parcel·les i assignar a la nova parcel·la un ús docent, atès que actualment el solar té un ús tècnic-administratiu.L'Ajuntament de Gavà emet la següent nota de premsa:


Nota de premsa de l'Ajuntament de Gavà informant de l'aprovació al ple de l'Ajuntament de la divisió de la parcel·la del Centre Cívic de Gavà Mar en dues per poder desenvolupar l'institut-escola de Gavà Mar (29 d'Abril de 2011) - Nota de premsa (29 Abril de 2011)La web de CiU-Gavà publica la següent notícia al respecte:

Notícia publicada a la web de CiU-Gavà sobre l'aprovació per part del ple de Gavà de la cessió d'una parcel·la de Central Mar a la Generalitat per a la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (10 Maig 2011)Aquesta és la referència catastral de la parcel·la que s'ha de subdividir:

Referència catastral de la parcel·la de Central Mar que s'ha de subdividir per poder convertir l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (Pàgina 1 de 2)

Referència catastral de la parcel·la de Central Mar que s'ha de subdividir per poder convertir l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (Pàgina 2 de 2)

 
 
 
 
 

• El 14 de Juliol del 2011, la Comissió d'Ensenyament del Parlament de Catalunya aprova la resolució 213/IX sobre les actuacions en centres educatius públics de Gavà a partir d'una proposta de resolució presentada pel PSC que en el seu darrer punt incideix en la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola:

Resolució 213IX del Parlament de Catalunya sobre les actuacions en els centres educatius de Gavà en la que s'inclou un punt sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (14 Juliol 2011)


La resolució és positiva. Però, recordem que la Consellera d'Ensenyament del Govern de la Generalitat de CiU (Irene Rigau) ja ha deixat clar prèviament que cal definir jurídica i tècnicament el concepte d'Institut-Escola.

 
 
 
 
 

• El 21 de Juliol del 2011, el ple municipal de l'Ajuntament de Gavà aprova per unanimitat de tots els partits polítics una declaració política sobre els equipaments educatius de la ciutat de Gavà i en el següent punt, es recolza la demanda de conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola:

Declaració política aprovada per unanimitat al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà demanant la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (21 Juliol 2011)
Clicant sobre el text, podeu llegir la declaració política completa així com el seu debat en el pleAquesta és la notícia publicada al número 96 (Agost 2011) de L'Eramprunyà:

Notícia publicada al número 96 de L'Eramprunyà (Agost 2011) sobre l'acord unànime del ple de l'Ajuntament de Gavà per demanar a la Generalitat la valoració de la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola

 
 
 
 
 

• El setembre del 2011, l'Ajuntament de Gavà ja té totalment enllestida la modificació puntual del Pla Parcial centra Mar a la parcel·la d'equipament 7.2

Aquesta parcel·la és subdivideix en dues parcel·les, una primera de 1.133 metres quadrats de sol que seria la destinada a l'Institut-Escola i una segona de 6.214 metres quadrats que és la part ocupada pel Centre Cívic i el restaurant Restaurant El Jardí del Mar.


El següent document conté la memòria i les ordenances reguladores:


Memòria i ordenances reguladores de la modificació parcial del Pla Parcial Central Mar per dividir la parcel·la del Centre Cívic en dues per poder desenvolupar l'institut-escola de Gavà Mar (Setembre de 2011) - Memòria i ordenances reguladores (Setembre de 2011)


Ubicació del futur Institut-Escola de Gavà Mar (entre l'Escola Gavà Mar i el Centre Cívic de Gavà Mar)

 
 
 
 
 

• El 27 d'octubre 2011, la Comissió d'Ensenyament del Parlament de Catalunya havia de discutir una proposta de resolució sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola.


Aquesta proposta de resolució havia sigut presentada el 28 de març de 2011 per ERC (conjuntament amb la pregunta escrita). Aquest era el seu contingut:

Proposta de resolució presentada per ERC al Govern de la Generalitat per convertir l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (28 de Març de 2011) - Proposta de resolució al Parlament (28 Març 2011)


A aquesta proposta de resolució s'hi havia presentat una única esmena per part del PSC on s'intentava que la Generalitat acceptés els terrenys que l'Ajuntament de Gavà li ha ofert per fer aquest Institut-Escola (entre l'actual Escola Gavà Mar i el Centre Cívic de Gavà Mar):

Esmena presentada pel PSC a la proposta de resolució presentada per ERC sobre l'Institut-Escola a Gavà Mar (Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del 30 Maig 2011)El problema amb el que ens trobem és que 'CiU' no està disposada a votar a favor ni de la proposta de resolució presentada per ERC ni a l'esmena presentada pel PSC. A més, el PP ens confirma que s'abstindrà en la votació i tenint en compte que la suma dels vots d'aquests dos partits donen la majoria absoluta, fan impossible que es pugui guanyar la votació.

Davant d'aquest escenari, hi ha dues possibles sortides:

  • Mantenir la proposta i perdre la votació, amb el que no aconseguim res de res.
  • Intentar negociar amb CiU i PP una resolució pactada que estiguin disposats a votar a favor. Aquest el camí pel que optem.


Finalment, la Comissió d'Ensenyament aprova una resolució pactada sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola.

A la reunió d'aquesta Comissió hi assisteix la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar, el Director de l'Escola Gavà Mar, 5 mares d'alumnes i un regidor d'ERC-Gavà (promotors de la proposta) per presenciar el debat i la posterior votació.

Foto dels representats de Gavà Mar al Parlament de Catalunya amb la Diputada d'ERC, Anna Simó que és que va presentar la proposta de resolució sobre l'Institut-Escola a Gavà Mar (27 octubre 2011)


La resolució aprovada és pactada entre els diferents grups polítics i preveu que una vegada la Generalitat hagi definit els aspectes jurídics i tècnics dels Instituts-Escoles, es valorarà convertir l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola i en cas afirmatiu, s'acceptaran el terrenys ofert per l'Ajuntament de Gavà.

Hi voten a favor: CiU, PPC, ICV-EUiA, ERC i C's
S'hi absté: PSC


Des de l'AVV de Gavà Mar, fem una valoració positiva perquè és un compromís del 'NOU' Govern de la Generalitat en la direcció que volem. Ara, el que cal fer és treballar perquè la Generalitat defineixi els aspectes jurídics i tècnics dels Instituts-Escoles i així es pugui valorar el més aviat possible aquesta conversió.

Foto dels representats de Gavà Mar a l'exterior del Parlament de Catalunya amb una pancarta reclamant l'Escola-Institut per Gavà Mar (27 octubre 2011)• El número 99 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Novembre 2011) publica la següent detallada notícia la resolució aprovada al Parlament de Catalunya, incloent les declaracions de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (Elisabet Martínez):

Notícia publicada al número 99 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ sobre l'aprovació al Parlament de Catalunya d'una resolució sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (Novembre 2011)• El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) publica la resolució aprovada al Parlament de Catalunya:

Resolució 348/IX aprovada al Parlament de Catalunya sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (27 Octubre 2011)


També podeu llegir la transcripció de la discussió i votació d'aquesta resolució on podreu comprovar com Anna Simó (ERC) detalla la representació de Gavà Mar que assisteix a la reunió i Albert Rivera (C's) explica molt clarament la informació que li ha fet arribar l'AVV de Gavà Mar a través del seu regidor a Gavà.

Es Pot comprovar com Daniel Font (PSC) s'enroca en contra d'aquesta resolució argumentant que és pitjor que el que ja està decidit. Fet que ens sorprèn enormement, hem de tenir en compte que qui governa la Generalitat ja no és el PSC, ara governa CiU i aquesta federació deixa molt clar que fins que no es defineixi el model jurídic dels Instituts-Escoles no tiraran endavant cap projecte d'Institut-Escola. Només cal recordar que l'Ajuntament de Gavà ja fa molt temps que li ha ofert els terrenys a la Generalitat i que aquesta no els accepta. Podríem estar així eternament i l'Institut-Escola sense convertir-se en una realitat.

Transcripció de la reunió de la Comissió d'Ensenyament del Parlament de Catalunya que aprova una resolució per a la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (27 Octubre 2011) - Transcripció Comissió d'Ensenyament (27 Octubre 2011)


El nostre punt de vista és que ara, per fi, ja tenim un camí a recórrer, un camí acceptat per CiU que és qui governa la Generalitat, cal doncs, anar a fer el primer pas, fer que es defineixi legalment què és un Institut-Escola.

 
 
 
 
 

• El 12 de Gener de 2012, ERC presenta al Parlament de Catalunya la següent pregunta escrita per saber quines són les gestions realitzades pel Govern de la Generalitat per convertir l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola:


 
 
 
 
 

• El 25 de Gener de 2012, el PSC ens informa que han presentat la següent esmena als pressupostos de la Generalitat de l'any 2012:

Esmena presentada pel PSC als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2012 demanant la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (Gener 2012)


• El número de Febrer de 2012 de la publicació Actualitat Socialista de Gavà publica la següent notícia on s'informa que CiU i PP han votat en contra d'aquesta esmena i que, per tant, en els pressupostos de la Generalitat per l'any 2012 no hi haurà cap partida per transformar l'actual Escola Gavà Mar en un Institut-Escola:


Notícia publicada al butlletí 'Actualitat Socialista de Gava' on s'explica que CiU i PP han votat en contra de l'esmena presentar pel PSC als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2012 on es demanava la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (Febrer 2012)

 
 
 
 
 

• El 6 de Març de 2012, participem en un acte a l'Escola Gavà Mar conjuntament amb l'AMPA de l'escola i amb la Direcció de l'escola per informar als pares de la situació actual i dels passos que farem en el futur.

 
 
 
 
 

• El 7 de Març de 2012, ens reunim amb els tres regidors de CiU a l'Ajuntament de Gavà (Ramon Castellano, Gabriel Martorell i Antoni Rafanell) i entre els temes tractats extensament hi ha la conversió de l'Escola Gavà Mar en un institut-escola. Els expliquem la situació actual d'èxit de l'escola i els problemes que hi genera la manca de continuïtat. Acordem intentar fer avançar a la Generalitat en la definició del model d'institut-Escola, pas necessari perquè es pugui posteriorment avaluar si en cal un a Gavà Mar, i en cas afirmatiu (que no tenim cap dubte que ho serà), acceptar els terrenys oferts per l'Ajuntament i construir-lo.


Aquesta és la noticia que han publicat a la seva web:


Notícia publicada a la web de CiU-Gavà explicant la reunió celebrada entre CiU-Gavà i l'AVV de Gavà Mar on s'ha tractat el tema de la prostitució a l'autovia de Castelldefels (8 Març 2012)

 
 
 
 
 

• El 3 d'Abril de 2012, la Consellera d'Educació, Irene Rigau respon per escrit a la pregunta escrita que el 12 de Gener de 2012, havia presentat ERC sobre les gestions realitzades pel Govern de la Generalitat per convertir l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola:


Resposta de la Consellera d'Educació, Irene Rigau, a la pregunta d'ERC sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (Febrer 2012)

 
 
 
 
 

• El número 104 (Abril 2012) de L'Eramprunyà recull la següent notícia sobra la iniciativa de l'AMPA de l'Escola Gavà Mar de recollir signatures a favor de la conversió de l'Escola en un Institut-Escola:

Notícia publicada al número 104 de L'Eramprunyà (Abril 2012) sobre la campanya de recollida de signatures de l'AMPA de l'Escola Gavà Mar per demanar la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola

 
 
 
 
 

• L'1 de Juny de 2012, ens reunim al Centre Cívic de Gavà Mar amb la Diputada del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados que ve acompanyada de la primera secretària del PSC de Gavà, Raquel Sànchez i d'altres militants:

En aquesta reunió ens centrem en diversos problemes de Gavà Mar, entre ells la demanda de transformació de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola. Eva Granados es compromet a presentar iniciatives parlamentàries (probablement seran preguntes al Conseller) sobre aquest tema.


Fotografia publicada al diari digital EL BRUGUERS sobre la reunió de l'AVV de Gavà Mar amb la Diputada del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados i la primera secretària del PSC de Gavà, Raquel Sànchez (1 de Juny de 2012)


Fotografia publicada a la web del PSC de Gavà sobre la reunió de l'AVV de Gavà Mar amb la Diputada del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados i la primera secretària del PSC de Gavà, Raquel Sànchez (4 de Juny de 2012)


Notícia publicada a la web del PSC de Gavà:


Notícia publicada a la web del PSC de Gavà sobre la reunió de l'AVV de Gavà Mar amb la Diputada del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados i la primera secretària del PSC de Gavà, Raquel Sànchez (4 de Juny de 2012)


Vídeo emès a Gavà Televisió:


 
 
 
 
 

• El 6 de Juny de 2012, ERC presenta al Parlament de Catalunya les següents preguntes escrites per saber quines són les intencions actuals del Govern de la Generalitat sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola:


Preguntes escrites presentades per ERC al Govern de la Generalitat sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (6 de Juny de 2012)

 
 
 
 
 

• El 21 de Juny de 2012, coincidint amb el final de curs a l'Escola Gavà Mar, es fa arribar a tots els pares d'alumnes la següent cronologia de les gestions realitzades per a la seva conversió en un Institut-Escola i del plantejament de l'AMPA de l'escola de tornar a reclamar un Institut i no un institut-escola:


Cronologia de les gestions realitzades per a la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (AVV de Gavà Mar - AMPA de l'Escola Gavà Mar - 21 de Juny de 2012) - Cronologia de les gestions (21 Juny 2012)

 
 
 
 
 

• El Juliol de 2012, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, publica el document Els instituts escola: aspectes organitzatius, curriculars i d'orientació que conclou detallant els punts forts del model de l'institut-escola. El podeu consultar clicant sobre la portada:


Document 'Els instituts escola: aspectes organitzatius,curriculars i d'orientació' del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Juliol 2012)

 
 
 
 
 

• A principis del 2013, l'AMPA de l'Escola Gavà Mar inicia intensos contactes amb totes les forces polítiques representades al ple de l'Ajuntament de Gavà. L'objectiu és reactivar aquest tema. Nosaltres ens compremetem a col·laborar en tot el possible.


• Com conseqüència d'aquests contactes, el 19 de Febrer de 2013, ERC presenta la següent proposta de resolució al Parlament de Catalunya, informant a l'AMPA de l'Escola Gavà Mar i a l'AVV de Gavà Mar que estan oberts a acceptar les esmenes dels altres partits:


Clicant sobre podeu llegir-la completa:


Proposta de resolució presentada per ERC al Parlament de Catalunya per seguir endavant amb la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola (19 Febrer 2013)

 
 
 
 
 

• El 5 de març del 2013, l'AMPA de l'Escola Gavà Mar fa públics els resultats d'una enquesta formulada a les famílies que actualment tenen fills estudiant a l'Escola Gavà Mar.

La pregunta deia: "En cas de disposar del nou Institut-Escola a Gavà Mar, seria aquesta la vostra primera opció per la continuïtat dels estudis dels vostres fills?

De les 290 famílies enquestades, han respost a la pregunta 173 famílies i el 100% d'elles han contestat que SÍ.

L'AMPA ha explicat, a més, que no s'aprecia cap variació en el percentatge de resposta en funció de l'edat dels nens i convoca els pares i mares dels alumnes a una reunió informativa el divendres, 8 de març a les 16:45h

 
 
 
 
 

• El 9 de gener del 2015, l'alcaldessa de Gavà (Raquel Sánchez) i el Director General de Centres Públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (Antoni Llobet) signen el Protocol de colaboració per l'ampliació de l'oferta d'educació secundària obligatòria a Gavà.

En el conveni, ambdues institucions acorden iniciar els procediments que pertoquin per disposar de les places escolars necessàries, així com dels espais normatius, que donin resposta a la necessitat de dues línies d'ESO a partir del curs 2017-2018.


Signatura d'un protocol entre l'Ajuntament de Gavà i la Generalitat per la creació de dues línies d'ESO a Gavà Mar (9 Gener 2015)


Aquesta és la NOTA DE PREMSA emesa per l'Ajuntament de Gavà:


Nota de premsa de l'Ajuntament de Gavà sobre la signatura d'un protocol amb la Generalitat per la creació de dues línies d'ESO a Gavà Mar (9 Gener 2015)


Aquest és el CONVENI COMPLET:


Protocol signat entre l'Ajuntament de Gavà i la Generalitat per la creació de dues línies d'ESO a Gavà Mar (9 Gener 2015)

 
 
 
 
 

• El juny del 2016, el Director de l'Escola Gavà Mar publicada el següent editorial en la revista de l'escola on explica la situació actual de la conversió de l'Escola Gavà Mar en un Institut-Escola:

Editorial del director de l'Escola Gavà Mar publicada a la revista de l'escola sobre la conversió de l'Escola Gavà Mar en un institut-escola (Juny de 2016)

 
 
 
 
 

• El 16 de febrer del 2018, en una visita a l'Escola Gavà Mar de l'alcadessa de Gavà (Raquel Sánchez), l'inspector d'educació, ... alguns pares i mares s'organitzen per protestar perquè encara no s'hagi iniciat la construcció de l'edifici de l'Institut i perquè només hi ha una administrativa treballant a l'escola i ho fa a temps parcial:

Cartells de protesta a l'institut-escola Gavà Mar (16 de Febrer de 2018)

Cartells de protesta a l'institut-escola Gavà Mar (16 de Febrer de 2018)

Cartells de protesta a l'institut-escola Gavà Mar (16 de Febrer de 2018)

Cartells de protesta a l'institut-escola Gavà Mar (16 de Febrer de 2018)En aquesta reunió es va conèixer que l'edifici que s'ha de construir per acollir les classes dels alumnes d'ESO de l'Institut-Escola Gavà Mar no estarà llest pel curs vinent, sinó pel curs següent.

Davant de la impossibilitat d'afegir més mòduls provisionals als ja existents, no quedarà més remei que desmuntar durant un curs, dues aules tècniques de l'actual edifici per poder encabir els alumnes, una opció no desitjable però que és la única possible.

Els primers detalls que es coneixen de l'edifici són que serà un edifici de 2 plantes, tindrà 8 aules classe i una aula complementària, una aula taller, un laboratori i lavabos.

Està previst que les obres de construcció del nou edifici comencin el setembre de 2018 i finalitzin en menys d'un any:

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 204: Combatre l'incivisme que genera l'afterhour situat al litoral de Viladecans Tornar a l'índex de problemes Veure problema 206: Substituir una tapa de servei a l'avinguda del mar (davant del número 10)