Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 202
MANTENIMENT DE LA PEDIATRIA PÚBLICA A GAVÀ MAR MALGRAT LA CONSTRUCCIÓ DEL CAP DEL PLA DE PONENT
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT DE CARA EL FUTUR: El 22 de setembre del 2011, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya aprova una resolució per la que el servei de pediatria de Gavà Mar no es veurà afectat per la construcció del tercer CAP de Gavà. Com que el dispensari mèdic de Gavà Mar està actualment tancat, serà una resolució útil si aquest reobre les seves portes en el futur ja que està tancat per les retallades pressupostàries de CiU des del 23 de juny de 2011.
 
 
Descripció del problema:

Durant l'any 2010 hem descobert gràcies a ERC de Gavà que l'Ajuntament de Gavà per justificar la creació del futur CAP 3 de Gavà que es situarà al Pla de Ponent, un dels argument que ha utilitzat davant del Departament de Salut de la Generalitat és la concentració de tots els serveis de pediatria en aquest futur nou CAP:

Això implicaria la pèrdua del servei públic de pediatria que s'ofereix al Centre Cívic de Gavà Mar i que correspon al 50% del servei públic de salut a Gavà Mar i, des del nostre punt de vista, és totalment inacceptable perquè nosaltres perseguim tot el contrari, és a dir, que es vagin incrementant els horaris i els serveis oferts en el nostre dispensari mèdic. (problema 41)

Per tant, cal convèncer al Govern Municipal que si vol concentrar els serveis de pediatria de tot el municipi, nosaltres no ens hi oposem amb l'excepció dels serveis oferts a Gavà Mar, precisament per la particularitat que tenim, és a dir, la distància fins el nucli urbà i que aquests serveis suposen el 50% dels serveis oferts al dispensari mèdic de Gavà Mar, deixar-los d'oferir seria el principi del fi del nostre dispensari mèdic.

 
 
 
Històric de gestions:

• El Juliol de 2010, el número 83 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ recull la següent alarmant notícia segons la qual el dispensari mèdic de Gavà Mar perdrà el servei de pediatria:

Notícia publicada al número 83 de la publicació L'Eramprunyà informant que Gavà Mar perdrà els serveis de Pediatria quan entri en funcionament el futur CAP del Pla de Ponent (Juliol 2010)

Recordem que un dels objectius d'aquesta associació de veïns ha sigut sempre el d'anar ampliant els serveis i les instal·lacions del dispensari mèdic perquè aquest pogués acabar convertint-se en un CAP. (problema 41)

Per tant, de confirmar-se aquesta notícia, ens trobaríem davant d'un greu problema en els serveis públics dels que gaudeix el barri i, a més, si s'eliminés la pediatria per centralitzar-ne el servei, s'obriria la porta a una possible eliminació de la medicina familiar pel mateix motiu, i per tant, al tancament total del dispensari mèdic de Gavà Mar. Objectiu totalment contrari al que persegueix aquesta associació de veïns.

 
 
 

• El 10 de Juliol de 2010, ERC de Gavà demana per escrit a l'Ajuntament de Gavà una còpia de la memòria justificativa de la construcció del futur nou CAP del Pla de Ponent de Gavà on presumiblement el Govern Municipal pensa concentrar tots els serveis de pediatria de Gavà:

Petició formulada per ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà per rebre una còpia de la memòria justificativa del CAP del Pla de Ponent (10 Juliol 2010)

 
 
 

• El 7 de setembre de 2010, presentem la següent instància a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 9454) perquè ens aclareixin si la reducció espectacular dels horaris de l'atenció de medicina general a Gavà Mar aplicada a partir de setembre del 2010 és 'puntual' o 'permanent', a banda d'aprofitar per conèixer si està previst la eliminació de la pediatria:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà preguntant sobre la reducció dels horaris d'atenció mèdica al dispensari de Gavà Mar (7 Setembre 2010) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (7 Setembre 2010)

 
 
 

• L'1 d'Octubre de 2010, l'Ajuntament de Gavà respon a la petició formulada per ERC de Gavà d'una còpia de la memòria justificativa de la construcció del futur nou CAP del Pla de Ponent de Gavà on presumiblement el Govern Municipal pensa concentrar tots els serveis de pediatria de Gavà:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la petició formulada per ERC de Gavà per rebre una còpia de la memòria justificativa del CAP del Pla de Ponent (1 Octubre 2010)


• El contingut de la memòria és molt clar: l'Ajuntament de Gavà té previst concentrar els serveis de pediatria (entre ells els de Gavà Mar) en aquest futur nou CAP:

Extracte de la memòria justificativa del CAP del Pla de Ponent per la que es concentraran tots els serveis de pediatria de Gavà en aquest nou CAP (16 Març 2009)

 
 
 

• El 28 de març de 2011, ERC (a petició nostra) presenta la següent proposta de resolució al Parlament de Catalunya on es demana que 'En el cas que el tercer CAP de la ciutat s'acabi construint, això no vagi en detriment de l'existència de pediatries que presten servei als dos CAPs actualment existents i al Centre de Salut de Gavà Mar, i que, per tant, es mantingui el servei de pediatria en els termes en què actualment s'està prestant'.

Proposta de resolució presentada per ERC al Parlament de Catalunya sobre la necessitat de mantenir el servei de pediatria al dispensari de Gavà Mar (28 de Març de 2011) - Proposta de resolució (28 Març 2011)


• A principis de juny de 2011, a aquesta proposta de resolució s'hi presenten les següents esmenes, la primera del PSC i la segona de CiU:

Esmenes presentades pel PSC al Parlament de Catalunya a la proposta de resolució presentada per ERC per mantenir el servei de pediatria a Gavà Mar (2 de Juny de 2011)

Esmena presentada per CiU al Parlament de Catalunya a la proposta de resolució presentada per ERC per mantenir el servei de pediatria a Gavà Mar (2 de Juny de 2011)


Les esmenes presentades pel PSC van en la línia del que defensem des de Gavà Mar, però no així les esmenes presentades per CiU ja que precisament 'els criteris del mapa sanitari' serien els que ens portarien a aquesta unificació de tota la pediatria de Gavà i, per tant, a l'eliminació del servei de pediatria del dispensari mèdic de Gavà Mar.

Ràpidament, ens posem en contacte amb tots els grups polítics de Gavà per aconseguir que el Parlament aprovi unànimement el manteniment de la pediatria a Gavà Mar, aquesta és la situació actual:

  • PSC: Informació tramesa a l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera i al Cap de Gabinet, Joan Anton Bruna. Ens han informat que ens detallaran per escrit de les gestions que han realitzat en aquest tema
  • PPC: Informació tramesa als regidors Josep Llobet i Sergi Engli que s'han compromès a traslladar el nostre posicionament al seu grup parlamentari
  • CiU: Informació tramesa al regidor, Ramon Castellano explicant-li clarament que l'esmena actual de CiU significa el tancament de la pediatria a Gavà Mar
  • ICV-EUiA: Informació tramesa a la tinent d'alcalde, Emma Blanco, qui ens ha assegurat que assumeixen el nostre posicionament i que així ho defensarà el seu grup parlamentari.
  • C's: Informació tramesa al regidor, Miguel Ángel Ibáñez, qui també ha assumit el nostre posicionament i ja ha fet arribar la informació al Diputat Jordi Cañas que és el seu representant a la Comissió de Sanitat del Parlament
  • ERC: Informació tramesa al grup municipal que va ser el promotor d'aquesta iniciativa conjuntament amb aquesta associació de veïns perquè sàpiguen que estem treballant per buscar l'aprovació per unanimitat


• El 23 de Juny de 2011, el nou Govern de CiU a la Generalitat de Catalunya, TANCA el dispensari mèdic de Gavà Mar, eliminant per tant el servei de pediatria que volíem mantenir en el futur.


• Finalment, el 22 de Setembre de 2011, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya debat aquesta proposta de resolució i s'acaba aprovant per majoria relativa (amb el vot a favor de tots els partits polítics excepte CiU) incloent les esmenes del PSC sobre el futur CAP del Pla de Ponent.

Resolució aprovada a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya perquè la construcció del tercer CAP de Gavà no impliqui l'eliminació del servei de pediatria a a Gavà Mar (22 de Setembre de 2011)


Com que el dispensari mèdic de Gavà Mar està actualment tancat dins de les retallades que està duent a terme el govern de CiU, és una victòria més que res simbòlica. Sobretot de cara al futur, si arriba el dia en el que el dispensari mèdic reobre les seves portes.

 
 
 • El Número d'Octubre de 2011 de la publicació L'Eramprunyà (número 98) publica la següent notícia sobre aquest tema:

Notícia publicada al número 98 de L'Eramprunyà (Octubre 2011) sobre l'aprovació per part del Parlament que el dia que es faci el nou CAP de Gavà, les pediatries (entre elles, la de Gavà Mar) no es concentraran allà

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 201: Pintar de color blau les places d'aparcament per persones de mobilitat reduïda Tornar a l'índex de problemes Veure problema 203: Campanyes periòdiques de reparació de l'asfalt dels carrers