Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 189
SUBSTITUIR SENYAL DE TRÀNSIT DE L'ENCREUAMENT DE C/TELLINAIRES AMB C/CADAQUÉS
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT: A finals de Juliol del 2009, l'Ajuntament de Gavà substitueix aquest senyal de trànsit
 
 
Descripció del problema:

Al carrer dels Tellinaires de Gavà Mar, en el seu encreuament amb el carrer Cadaqués, hi ha un senyal de 'direcció prohibida' que està en força mal estat com es pot comprovar a la següent recent fotografia i que pot provocar que quan el sol hi doni directament, no es vegi el senyal correctament:

Senyal de direcció prohibida en mal estat a l'encreuament del carrer dels Tellinaires amb el carrar Cadaqués de Gavà Mar (19 de Maig de 2009)

Caldria substituir aquest senyal.

 

 
 
Històric de gestions:

• El 15 de Juny de 2009, presentem una instància a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 7744) exposant l'estat d'aquest senyal de trànsit i sol·licitant que sigui substituït:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant que es substitueixi un senyal malmès de prohibit el pas a l'encreuament dels carrers Tellinaires i Cadaqués de Gavà Mar (16 Juny 2009) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (15 Juny 2009)

 
 
 

A finals de juliol de l'any 2009, comprovem amb satisfacció que l'Ajuntament de Gavà ha substituït aquest senyal:

Senyal de prohibit el pas substituït per l'Ajuntament de Gavà a l'encreuament dels carrers Tellinaires i Cadaqués de Gavà Mar (21 de Novembre de 2009)


Posteriorment, rebem de l'Ajuntament la següent resposta a la nostra instància:

Resposta positiva de l'Ajuntament de Gavà a la petició de l'AVV de Gavà Mar per substituir un senyal de transit malmès a l'encreuament dels carrers Tellinaires i Cadaqués de Gavà Mar (5 de setembre de 2009) - Resposta positiva (5 Setembre 2009)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 188: Substituir senyals d'aparcament en bateria al carrer Calafell Tornar a l'índex de problemes Veure problema 190: Arranjar una vorera del carrer de Cadaqués