Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 186
REPARAR L'ASFALT DEL CARRER DE GARRAF (CANTONADA AMB CARRER DE CUNIT)
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT: S'ha anat arranjant en diveses etapes. El maig de 2010 queda arreglat i el novembre de 2010 es repinti també el pas de vianants.
 
 
Descripció del problema:

L'asfalt del carrer de Garraf just abans del seu encreuament amb el carrer de Cunit es troba molt aixecat degut a l'acció de les arrels dels pins del voltant dificultant no només el pas dels vehicles pel carrer sinó també dels vianants pel mateix pas de vianants que hi ha ubicat i que provoca ensopegades pels desnivells que actualment té, tal i com es pot veure a les següents imatges:

Asfalt del carrer de Garraf (a l'encreuament amb el carrer de Cunit) de Gavà Mar aixecat per les arrels dels pins que complica el pas dels vianants i dels vehicles (15 de Maig de 2009)

Asfalt del carrer de Garraf (a l'encreuament amb el carrer de Cunit) de Gavà Mar aixecat per les arrels dels pins que complica el pas dels vianants i dels vehicles (15 de Maig de 2009)

Asfalt del carrer de Garraf (a l'encreuament amb el carrer de Cunit) de Gavà Mar aixecat per les arrels dels pins que complica el pas dels vianants i dels vehicles (15 de Maig de 2009)

Asfalt del carrer de Garraf (a l'encreuament amb el carrer de Cunit) de Gavà Mar aixecat per les arrels dels pins que complica el pas dels vianants i dels vehicles (20 de Maig de 2009)

Caldria arranjar aquest tram d'asfalt per millorar la mobilitat dels vianants i dels vehicles.

 

 
 
 
 
Històric de gestions:

• El 3 de Juny de 2009, presentem una instància a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 7199) exposant l'estat d'aquest asfalt i sol·licitant que sigui reparat:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant que es repari l'asfalt del carrer Garraf de Gavà Mar en el seu encreuament amb el carrer de Cunit (3 de Juny de 2009) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (3 Juny 2009)


• El 7 de Juliol de 2009, rebem de l'Ajuntament la següent resposta a la nostra instància on ens informen que ja han dut a terme les reparacions adients en el carrer Garraf per garantir les condicions de mobilitat. Però, l'asfalt del carrer Garraf segueix en el mateix estat:

Resposta positiva de l'Ajuntament de Gavà a la petició de l'AVV de Gavà Mar per arranjar l'asfalt del carrer Garraf de Gavà Mar (7 de juliol de 2009) - Resposta positiva (7 Juliol 2009)

 
 
 
 
 

Finalment, el 12 de setembre de 2009, comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha arranjat parcialment l'asfalt del carrer Garraf, ha arranjat només la part que estava en pitjor estat però no l'ha esfaltat:

Asfalt del carrer Garraf de Gavà Mar parcialment arranjat per l'Ajuntament de Gavà (12 de Setembre de 2009)

Asfalt del carrer Garraf de Gavà Mar parcialment arranjat per l'Ajuntament de Gavà (12 de Setembre de 2009)

 
 
 
 
 

• El 30 d'Octubre de 2009, fotografíem novament aquest encreuament ja que al no haver-se asfaltat, s'han acabat generant diversos sots en aquest punt, amb el que malauradament hem passat de tenir bonys per les arrels a tenir sots:

Zona de l'encreuament del carrer de Garraf amb el carrer de Cunit de Gavà Mar amb sots per no haver sigut asfaltat (30 d'Octubre de 2009)

Zona de l'encreuament del carrer de Garraf amb el carrer de Cunit de Gavà Mar amb sots per no haver sigut asfaltat (30 d'Octubre de 2009)


• L'1 de Novembre de 2009, fem una nova fotografia (de dia) on es veu molt clarament els sots:

Zona de l'encreuament del carrer de Garraf amb el carrer de Cunit de Gavà Mar amb sots per no haver sigut asfaltat (1 de Novembre de 2009)

 
 
 
 
 

Finalment, el 21 de novembre de 2009, comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha cimentat aquesta zona, però encara no l'ha asfaltat que seria la solució definitiva:

Sots cimentats a l'encreuament dels carrers Cunit i Garraf de Gavà Mar (21 de Novembre de 2009)

 
 
 
 
 

Finalment, el 16 de Maig de 2010, comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha asfaltat aquesta zona del carrer solucionant definitivament aquest problema:

Asfaltat de l'encreuament dels carrers Cunit i Garraf de Gavà Mar (16 de Maig de 2010)

 
 
 
 
 

• El 16 de Novembre de 2010, presentem una instància a l'Ajuntament de Gavà demanant que es pinti de nou el pas de vianants:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant que es pinti de nou el pas de vianants de l'encreuament dels carrers Garraf i Cunit de Gavà Mar (16 de Novembre de 2010) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (16 Novembre 2010)

• Unes setmanes més tard, l'Ajuntament de Gavà procedeix al pintat del pas de vianants i aquest tram del carrer de Garraf acaba tenint aquest aspecte:

Estat definitiu de l'encreuament dels carrers Cunit i Garraf de Gavà Mar després de totes les actuacions de millora realitzades (23 de Novembre de 2011)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 185: Eliminar el pal de telèfon de la vorera de l'encreuament del carrer Tamarit amb l'avinguda Europa Tornar a l'índex de problemes Veure problema 187: Restaurar i afegir més cartells explicatius sobre les dunes de la platja