Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 156
EVITAR CARRIL BUS A L'AUTOVIA DE CASTELLDEFELS SI NOMÉS HI HA 2 CARRILS
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema comunicat a l'Ajuntament de Gavà el 25 de Febrer de 2008 dins de les aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Pla d'Acció Municipal (2008-2011) de l'Ajuntament de Gavà. Al·legacions presentades per l'AVV de Gavà Mar al Departament de Política Territorial el 28 de Febrer de 2008 al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya però que no aconsegueixen que en la versió definitiva d'aquest pla aprovada el gener de 2009 s'aclareixi com es faria aquest carril bus. CiU de Gavà pregunta sobre les gestions de l'Ajuntament en el ple de gener de 2009.
 
 
Descripció del problema:

El 6 de Febrer de 2008 es fa públic que la Generalitat de Catalunya té previst crear un carril bus a l'autovia de Castelldefels (C-31) en el tram comprès entre Castelldefels i la Plaça d'Espanya de Barcelona tal i com ha quedat reflectit en el Pla de Transport de Viatgers (PTV) de Catalunya (2008-2012) aprovat pel Govern de la Generalitat i que es sotmet a informació pública:


Extracte del Pla de Transport de Viatgers (PTV) en el que s'hi inclou un carril bus a l'autovia de Castelldefels al seu pas per Gavà Mar (6 de Febrer de 2008)

 

El 26 de Febrer de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el Pla de Seguretat Viària (PSV) de Catalunya (2008-2010) on s'hi inclouen els següents carrils bus-VAO però on, sortosament, encara no s'hi inclou el carril bus a l'autovia de Castelldefels:

Carrils bus-VAO inclosos en el pla de seguretat viària (PSV) de Catalunya (2008-2010) en el que sortosament no s'hi inclou encara un carril bus a l'autovia de Castelldefels (C-31) al seu pas per Gavà Mar (26 de Febrer de 2008)

 

Des de l'AVV de Gavà Mar sempre hem defensat la millora del transport públic a Gavà Mar:

 • Demanda de modificació del recorregut de la línia d'autobús L-95 (problema 62)
 • Demanda d'instal·lació de marquesines a totes les parades d'autobús (problema 63) (problema 144) (problema 145)
 • Instal·lació de vidres a les marquesines de les parades d'autobús del Silvi's (problema 64)
 • Increment del nombre de parades i de les freqüències de pas dels autobusos (problema 65)


Però, entenem que no té sentit implantar un carril bus a l'autovia de Castelldefels (C-31 sud) quan hi ha molts trams de l'autovia on només hi ha dos carrils de circulació per sentit:

 • Tot el tram del terme municipal de Castelldefels
 • Tot el tram del terme municipal de Gavà
 • Quasi tot el tram del terme municipal de Viladecans
 • Alguns punts del tram del terme municipal del Prat
  • Just en la sortida a les terminals actuals de l'aeroport del Prat
  • En direcció Barcelona, en la incorporació de la carretera que ve de Sant Boi


Per tant, entenem que si no s'amplien aquests trams de 2 a 3 carrils, el que podria ser una bona solució podria convertir-se en un greu problema de mobilitat al quedar només un carril de circulació per sentit.


A més, cal recordar el caos que va suposar la instal·lació d'un carril bus pels problemes a Rodalies (per culpa de les obres de l'AVE) i que es pot visualitzar clarament en les següents fotografies:


Carril bus a l'autovia de Castelldefels col·lapsant tot el trànsit (25 d'octubre de 2007)


Carril bus a l'autovia de Castelldefels col·lapsant tot el trànsit (25 d'octubre de 2007)

 
 
 
Històric de gestions:

• El 15 de Febrer de 2008, el PPC de Gavà emèt la següent nota de premsa informant que la Generalitat té previst crear diversos carrils bus a Catalunya i que un d'aquests nous carrils bus es faria a l'autovia de Castelldefels (C-31) en el tram comprès entre Castelldefels i la Plaça d'Espanya (Barcelona). Recordant el caos que va suposar la instal·lació d'un carril bus pels problemes a Rodalies (per culpa de les obres de l'AVE), caldria que l'Ajuntament de Gavà realitzés les al·legacions oportunes a aquest projecte. Es preguntarà sobre aquest tema al Govern Municipal en el ple del proper 28 de febrer:

Nota de premsa del PPC de Gavà demanat a l'Ajuntament de Gavà que s'oposi a un carril bus a l'autovia de Castelldefels (15 de Febrer de 2008) - Nota de premsa (15 Febrer 2008)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà a la proposta del PPC de Gavà perquè presenti al·legacions al pla de la Generalitat de fer un carril bus a l'autovia de Castelldefels (C-31) (28 de febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, comuniquem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 26 de Febrer de 2008, la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya publica l'ordre d'estudi 080220 titulada "Millora General. Nova carretera. Calçades laterals a la carretera C-31 entre el punt quilomètric 180,5 al 187,1. Tram: Castelldefels - Viladecans". L'anunci és publica al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) el 3 d'Abril de 2008.

L'objectiu és estudiar i definir la viabilitat de la construcció de les calçades laterals en amdòs sentits, i l'ordenació dels accessos i enllaços existents en dites vies a tot el llarg del tram. L'estudi contemplarà les alternatives viables de les calçades laterals, compatibilitzant la solució amb els enllaços existents de la C-31 i passos superiors per a vianants. Les principals característiques són:

 • Pressupost previst de l'estudi: 129.000 euros
 • Pressupost previst del projecte 21.600.000 euros
 • Tipus de via: Carretera convencional 2 + 2
 • Tipus de terreny: pla
 • Velocitat de projecte: 50 km/h
 • Termini de redacció: no superior als 4 mesos
 • Maqueta: 15 setmanes del contrtacte.

Ordre d'Estudi 080220 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre les possibles calçades laterals de l'autovia de Castelldefels a Gavà Mar (26 de Febrer de 2008) - Ordre estudi: Calçades laterals autovia de Castelldefels

Plànol de l'ordre d'Estudi 080220 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre les possibles calçades laterals de l'autovia de Castelldefels a Gavà Mar (26 de Febrer de 2008) - Mapa de situació de l'estudi: Calçades laterals autovia de Castelldefels

 

Des del nostre punt de vista, aquestes noves calçades (si es poguessin dur a terme) serien el lloc adequat per on passar els autobusos i no per la calçada actual de l'autovia.

 
 
 
 
 

• El 28 de Febrer de 2008, l'AVV de Gavà Mar presenta al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (2008-2012) demanant que s'aclareixi si finalment l'autovia de Castelldefels sud (C-31) tindrà un carril bus i en cas afirmatiu, demanant que es faci un nou tercer carril en tots els trams que actualment només en tenen dos per evitar el col·lapse que suposaria l'eliminació d'un dels dos carrils actuals:

Al·legacions de l'AVV de Gavà Mar al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 perquè s'aclareixi si hi haurà un carril bus a la C-31 i si en aquest cas es mantindran els dos carrils actuals de circulació per a cotxes (28 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 3 de Març de 2008, la pàgina web de l'Ajuntament de Castelldefels publica la següent notícia de la que es desprén que aquest Ajuntament és el promotor d'aquest carril bus a l'autovia de Castelldefels:

Notícia publicada a la web de l'Ajuntament de Castelldefels informant de la seva petició per crear un carril bus a l'autovia de Castelldefels (3 de març de 2008)

 
 
 
 
 

• El 19 de Març de 2008, el diari AVUI publica la següent notícia sobre els al·legacions presentades per l'AVV de Gavà Mar a la proposta d'un carril bus a l'autovia de Castelldefels:

Notícia publicada el 19 de març de 2008 al diari AVUI sobre les al·legacions de l'AVV de Gavà Mar al possible carril bus de l'autovia de Castelldefels

 
 
 
 
 

• El 23 de Març de 2008, el diari LA VANGUARDIA publica una notícia sobre aquest tema on s'explica que aquest projecte de carril bus encara està pendent d'un estudi de viabilitat i que la solució podria passar per un sistema per donar més prioritat a autobusos i taxis (sense especificar com) sense haver de crear un carrils segregat:

Notícia publicada el 23 de març de 2008 al diari LA VANGUARDIA sobre els plans del Departament de Política Territorial de fer un carril bus a l'autovia de Castelldelfes (C-31) entre Castelldefels i Barcelona

 
 
 
 
 

• El Maig de 2008, la publicació L'Eramprunyà conté la següent notícia sobre l'estudi encarregat per la Generalitat per crear calçades laterals a l'autovia de Castelldefels:

Notícia publicada al número 57 (Maig de 2008) de la publicació L'Eramprunyà sobre l'estudi que ha encarregat la Generalitat per crear calçades laterals a l'autovia de Castelldefels (C-31)

 
 
 
 
 

• El 15 de Maig de 2008, l'empresa pública GISA adjudica l'ordre d'estudi 080220 titulada "Millora General. Nova carretera. Calçades laterals a la carretera C-31 entre el punt quilomètric 180,5 al 187,1. Tram: Castelldefels - Viladecans" a l'empresa "Serveis Integrals d'Enginyeria i Arquitectura, Siena SL" per un import de 120.640 € i quatre mesos de termini.

 
 
 
 
 

• El 7 de Gener de 2009, la Generalitat de Catalunya emet una nota de premsa informant sobre l'aprovació de la versió definitiva del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (2008-2012) on es manté la creació d'un carril bus a l'autovia de Castelldefels (C-31) sense aclarir si aquest nou carril bus es farà a costa d'eliminar un dels carrils actuals tal i com els vàrem demanar que aclarissin en les al·legacions que vàrem presentar ara fa un any. Caldrà estar alerta:

Extracte de la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya per la que es manté el carril bus a l'autovia de Castelldefels en la versió definitiva del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (2008-2012)

 
 
 
 
 

• El 29 de gener de 2009, CiU de Gavà presenta en ple municipal de l'Ajuntament de Gavà exposant que la Generalitat ha aprovat el Pla de Transports de Viatgers (2008-2015) que inclou un carril bus entre Castelldefels i Barcelona per l'Autovia de Castelldefels, si això es fa en detriment d'un dels carrils actuals, deixarien l'autovia amb només un carril per la circulació del vehícles provocant un caos i augmentant encara més, el malestar dels ciutadans, després de les molèsties que suposa la limitació de velocitat als 80Km/h. primer i del caprici novedós de la instauració de la velocitat variable, després. En cas de valorar el fet d'augmentar el número de carrils per a paliar els inconvenients, hi ha zones on està realment complicat guanyar terreny.

Ens comenten els veïns que varen presentar varies al·legacions a aquest Pla demanant que si s'habilita un carril exclusiu per al bus, es mantinguin els dos ja existents per als cotxes que hi ha actualment des de Castelldefels, fins El Prat. En canvi, la versió definitiva del Pla no ho defineix així. Per tant, pregunten :

 • Si s'ha preocupat l'Equip de Govern municipal de fer les al·legacions oportunes defensant que no es perdin carrils per a la circulació de vehicles a l'Autovia?

Prec presentat per CiU de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà sobre les gestions de l'equip de Govern municipal per evitar que es perdi un carril de l'autovia de Castelldefels si es fa un carril bus (29 de Gener de 2009) - Prec presentat al Ple Municipal (29 Gener 2009)La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:


Resposta de l'Ajuntament de Gavà al prec presentat per CiU de Gavà on preguntaven per les gestions de l'Ajuntament de Gavà per evitar que un possible nou carril bus a l'autovia de Castelldefels pugui eliminar un dels carrils actuals de circulació (29 de Gener de 2009)

 
 
 
 
 

• El 9 de Gener de 2012, ERC presenta la següent sol·licitud de documentació a la Generalitat de Catalunya per poder disposar de l'estudi que es va fer en l'anterior legislatura per intentar fer calçades laterals a l'autovia de Castelldefels:


 
 
 
 
 

• El 18 de juliol de 2012, ERC de Gavà presenta la següent bateria de preguntes a l'Ajuntament de Gavà sobre el seu posicionament davant de l'estudi de calçades laterals per a l'autovia de Castelldefels (C-31):


Preguntes d'ERC-Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre el seu posicionament davant de l'estudi de calçades laterals per l'autovia de Castelldefels (C-31) (18 Juliol 2012)

 

• El 26 de Setembre de 2012, l'Ajuntament de Gavà respon per escrit a aquestes preguntes:


Resposta de l'Ajuntament de Gavà a les preguntes d'ERC-Gavà sobre el seu posicionament davant de l'estudi de calçades laterals per l'autovia de Castelldefels (C-31) (26 Setembre 2012)

 
 
 
 
 

• El 2 d'octubre de 2012, l'Àrea Metropolitana de Barcelona dóna el seu vist-i-plau a aquest estudi de calçades laterals per l'autovia C-31:


Conformitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a l'estudi de calçades laterals per l'autovia de Castelldefels (C-31) (2 Octubre 2012)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 155: Millorar la mobilitat a les voreres dels carrers Tellinaires, Arenys (entorn del Restaurant Tropical) i de les Vil·les de Gavà Mar Tornar a l'índex de problemes Veure problema 157: Presència dels "Agents Cívics" a Gavà Mar durant l'estiu