Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 155
MILLORAR LA MOBILITAT A LES VORERES DELS CARRERS TELLINAIRES I ARENYS (ENTORN DEL TROPICAL) i DE LES VIL·LES DE GAVÀ MAR
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova el 15 d'Abril de 2008 un projecte per eliminar la bardissa dels carrers Tellinaires i Arenys. El 29 de Gener de 2009 aquest projecte encara no és una realitat i ERC de Gavà ho porta al ple el 29 de Gener de 2009.
 
 
Descripció del problema:

Les voreres de l'entorn del restaurant Tropical de Gavà Mar (carrer dels Tellinaires i Arenys) tenen unes plantes que eliminen bona part de la vorera, dificultant en gran mesura la mobilitat de la gent quan en el tram de vorera que hi queda apareix un arbre o un pal de telèfon. Això també passa a tota la zona de les 'Vil·les de Gavà Mar' entre la Riera dels Canyars i el terme municipal de Castelldefels

Vorera del carrer Tellinaires de Gavà Mar (just al costat del Restaurant Tropical) amb molt espai pels vianants desaprofitat

Vorera del carrer Tellinaires de Gavà Mar amb molt espai pels vianants desaprofitat

Caldria modificar aquestes voreres substituint aquestes plantes per pilons metàl·lics

 
 
 
Històric de gestions:

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 15 d'Abril de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova un projecte per eliminar la bardissa als carrers Tellinaires i Arenys que pot solucionar completament aquest problema:

Extracte de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà que aprova el projecte d'eliminació de la bardissa als carrers Tellinaires i Arenys de Gavà Mar (15 d'Abril de 2008)

 
 
 

• El 29 de Gener de 2009, ERC de Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà exposant que al barri de Gavà Mar hi ha diversos carrers amb voreres força estretes que, a més, presenten pilons rodons de formigó i escocells per a plantes que fan que sigui molt difícil per als vianants circular per les esmentades voreres, ja que amb prou feines queda espai; la circulació esdevé impossible per a cotxets de nadons i persones amb mobilitat reduïda en general.

Un exemple d'aquesta situació la trobem al carrer de Cubelles i part del carrer dels Tellinaires, tal com s'observa en unes fotografies que adjunten. Per tant, pregunten:

  • Té constància l'equip de govern municipal d'aquesta situació?
  • Té prevista el govern municipal alguna intervenció en aquests carrers per tal de modificar l'estat actual

Pregunta d'ERC a l'Ajuntament de Gavà sobre els problemes de mobilitat a les voreres dels carrers Cubelles i Tellinaires de Gavà Mar (29 Gener 2009) - Pregunta escrita (29 Gener 2009)

Vorera del carrer Cubelles de Gavà Mar amb molt espai pels vianants desaprofitat (fotografia: ERC de Gavà) Vorera del carrer Cubelles de Gavà Mar amb molt espai pels vianants desaprofitat (fotografia: ERC de Gavà)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà al prec presentat per ERC de Gavà sobre els problemes d'espai a moltes voreres de Gavà Mar per culpa de les bardisses (29 de Gener de 2009)

 
 
 

• El 14 de Gener de 2011, ERC de Gavà ens envia les següents fotografies de les obres que s'estan duent a terme al carrer de L'Ampolla de Gavà Mar per eliminar aquestes bardisses:

Bardissa per eliminar al carrer de L'Ampolla de Gavà Mar (14 de Gener de 2011)

Bardissa eliminada al carrer de L'Ampolla de Gavà Mar (14 de Gener de 2011)

Bardissa eliminada al carrer de L'Ampolla de Gavà Mar (14 de Gener de 2011) Bardissa eliminada al carrer de L'Ampolla de Gavà Mar (14 de Gener de 2011)

 

• El 8 de Febrer de 2011, fotografíem com ha quedat aquest carrer després de l'actuació municipal. Realment, els acabats podrien ser bastant millors, però el que més ens ha sorprès és que de les dues voreres del carrer, en una d'elles, no cal instal·lar pilones perquè hi ha places per aparcar vehicles i, per tant, no tenen sentit.

Però, en l'altra vorera que tenia boles de ciment per evitar que els vehicles pugessin sobre la vorera, s'han mantingut aquestes boles enlloc de substituir-les per pilones metàl·liques que són molt més efectives i que fan guanyar encara més espai pel vianant i com que s'han eliminat les bardisses, ara l'espai entre les boles de ciment, en alguns punts, és gran i, per tant, alguns vehicles podrien pujar sobre la vorera.

Preguntarem a l'Ajuntament de Gavà si aquesta actuació és definitiva. Esperem que no.

Bardisses eliminades al carrer de L'Ampolla de Gavà Mar (8 de Febrer de 2011)

Bardisses eliminades al carrer de L'Ampolla de Gavà Mar (8 de Febrer de 2011)

Bardisses eliminades al carrer de L'Ampolla de Gavà Mar (8 de Febrer de 2011)

Bardisses eliminades al carrer de L'Ampolla de Gavà Mar (8 de Febrer de 2011)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 154: Garantir que les noves edificacions plantin tants arbres com talin Tornar a l'índex de problemes Veure problema 156: Evitar carril bus a l'autovia de Castelldefels si només hi ha dos carrils