Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 151
ARREGLAR EL CARRIL BICI DE L'AVINGUDA DEL MAR
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
El Febrer de 2009, l'Ajuntament de Gavà presenta un projecte que es finançarà amb els Fons Estatal d'inversió local de lluita contra la crisi. L'Ajuntament adjudica aquestes obres a finals de març de 2009. El 20 d'Abril de 2009 s'inicien les obres que finalitzen el desembre de 2009
 
 
Descripció del problema:

L'avinguda del mar és l'avinguda central del barri de Central Mar (antigament coneguda com carrer de Francesc Cambó) però també és el nom de la carretera que va des de Gavà Mar fins a la rotonda de Can Torelló on canvia de nom per anomenar-se avinguda de Bertran i Güell (antigament, tota la carretera es deia avinguda de Bertran i Güell).

L'estiu de l'any 2006, aquesta avinguda va ser asfaltada completament (una actuació que era molt necessària i llargament esperada) i a finals de l'any 2007 s'hi van instal·lar algunes marquesines en parades d'autobús i el desembre del 2008, s'hi van instal·lar baranes a les corredores del delta que l'atravessen. Però, el carril bici només ha sigut reparat parcialment, això sí, diverses vegades.

A més, el PSC de Gavà portava en el seu programa electoral de fa 2 eleccions municipals, la creació d'un passeig a l'altra banda de la carretera però aquesta proposta no es va fer realitat i, fins i tot, ja no apareixia en el seu darrer programa electoral.

 
 
 
Històric de gestions:

• El 19 de Desembre de 2008, el PPC de Gavàpresenta un prec al Govern Municipal sol·licitant que s'arregli el carril bici de l'avinguda del mar. També emeten una nota de premsa sobre aquest tema on també recorden que aposten per fer arribar el Bicing a Gavà:

Prec del PPC de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà demanant que s'arregli el carril bici de l'avinguda del mar de Gavà Mar (31 de Gener de 2008) - Prec al ple municipal (19 Desembre 2007) Nota de premsa del PPC de Gavà informant de la seva demanda a l'Ajuntament de Gavà perquè s'arregli el carril bici de l'avinguda del mar de Gavà Mar (Gener de 2008) - Nota de premsa

La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà a la proposta del PPC de Gavà d'arreglar el carril bici de l'avinguda del mar de Gavà Mar (19 de Desembre de 2007)

 
 
 
 
 

• El 14 de Febrer de 2008, l'Ajuntament de Gavà presenta el seu Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 que inclou la següent proposta de millora i ampliació del sender pedalable i per a vianants de l'avinguda del mar de Gavà Mar:

Proposta inclosa dins del Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà (2008-2011) per a la millora del carril bici de l'avinguda del mar de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

•El 20 de Novembre de 2008, Ciutadans presenta una esmena als pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009 sol·licitant que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques destini els recursos necessaris per a la millora del paviment dels passos sobre els canals de reg, de la senyalització i la resposició de l'arbrat del carril de vianants i bici entre el nucli de Gavà i el barri de Gavà Mar. El Govern d'Entesa rebutja l'esmena:

Esmena de Ciutadans als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 sol·licitant que el Departament de Política Territorial millori el carril bici i de vianants que uneix Gavà amb Gavà Mar (20 de novembre de 2008)

•El 20 de Novembre de 2008, Ciutadans presenta una esmena als pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009 sol·licitant que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques elabori un estudi previ per construir al costat Barcelona de l'avinguda del mar, un carril de vianants i bici anàleg al ja existent al costat Tarragona. El Govern d'Entesa rebutja l'esmena:

Esmena de Ciutadans als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 sol·licitant que el Departament de Política Territorial faci un estudi per crear un nou carril bici i de vianants a l'avinguda del mar, just a l'altra banda de l'actualment existent (20 de novembre de 2008)

 
 
 
 
 

• El Febrer de 2009, el periòdic municipal de l'Ajuntament de Gavà (EL BRUGUERS) publica la següent informació per la que s'arranjarà per complet l'avinguda del mar amb diners procedents del Fons Estatal per incentivar la contractació de treballadors aturats durant la crisi econòmica. El projecte inclou l'estretament de l'actual calçada de cotxes i la segregació del carril bici del camí destinat als vianants.

Projecte de reforma de l'avinguda del mar finançat amb diners del Fons Estatal de lluita contra l'atur durant la crisi económica (Febrer de 2009) (El Bruguers)

 

• El 5 de Febrer de 2009, ERC de Gavà presenta al·legacions a aquest projecte demanant bàsicament:

  • Que les 5 marquesines per autobús que s'instal·laran en sentit ascendent s'endarrereixin per fer apartadors pels autobusos i així millorar la fluïdesa del trànsit
  • En sentit descendent, l'Ajuntament preveu que el camí per vianants i el carril-bici es vegin interromputs per apartadors pels autobusos quan es trobin en una parada, però aquests apartadors tindran pilones fet que impedirà als autobusos apartar-se de la calçada i, per tant, seguiran entorpint la circulació quan s'aturin a les parades. Per tant, sol·liciten que o bé es treuen les pilones i es permet als autobusos apartar-se o es deixen les pilones i llavors s'elimina la diferència de paviment i es garanteix la continuïtat del carril bici i del camí per vianants.

Al·legacions presentades per ERC de Gavà al projecte de reforma de l'avinguda del mar presentat per l'Ajuntament de Gavà (5 de Febrer de 2009) - Al·legacions presentades (5 Febrer 2009)

 

• El 6 de Febrer de 2009, l'Ajuntament de Gavà respon aquestes al·legacions, desestimant-les i aprovant definitivament el projecte i l'inici dels tràmits d'adjudicació per un import de 2'3 milions d'euros. Les principals respostes a les al·legacions són:

  • No es preveu posar marquesines a les parades d'autobusos en sentit descendent per no entorpir la circulació de vianants i bicicletes. Cal tenir en compte que aquestes parades són de descàrrega de passatgers i, per tant, no existeix un temps d'espera per part dels usuaris
  • Les parades d'autobús es resolen amb un canvi de paviment, que s'efectua no amb la intenció de crear "apartadors", sinó per tal d'habilitar la franja verda per a la càrrega i descàrrega de passatgers a l'autobús. Aquest nou paviment s'allarga fins al pas del carril bici per tal de marcar aquestes àrees diferencials en les que té lloc una activitat especial, tot donant un ritme i trencant la homogeneïtat dels més de 2 quilòmetres d'avinguda objecte del projecte. El canvi de paviment no impedeix en cap moment que els vianants continuïn normalment sobre aquesta àrea
  • Les pilones només apareixen per delimitar la zona de bicicletes i vianants de la calçada, així com per evitar l'aturada de vehicles sobre aquesta zona.

Desestimació de les al·legacions presentades per ERC de Gavà al projecte d'arranjament de l'avinguda del mar i aprovació definitiva del projecte per part de l'Ajuntament de Gavà (6 de Febrer de 2009) - Aprovació definitiva del projecte (6 Febrer 2009)

Informació editada per l'Ajuntament de Gavà sobre el projecte d'arranjament de l'avinguda del mar que uneix Gavà amb Gavà Mar

 

L'Ajuntament de Gavà ens fa arribar les següents imatges detallades de com serà la nova avinguda del mar:

Projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (Emplaçament) (Projecte de l'Ajuntament de Gavà)

Projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (Alçat i planta tipus) (Projecte de l'Ajuntament de Gavà)

Projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (Secció i planta tipus) (Projecte de l'Ajuntament de Gavà)

Projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (Secció i planta tipus dels ponts) (Projecte de l'Ajuntament de Gavà)

Projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (Planta parada d'autobús) (Projecte de l'Ajuntament de Gavà)

Projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (Detalls del mobiliari: baranes i bancs de fusta) (Projecte de l'Ajuntament de Gavà)

Projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (Detalls del mobiliari: aparcabicicletes i bancs) (Projecte de l'Ajuntament de Gavà)

Projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (Detalls del mobiliari: fonts, papereres i fanals) (Projecte de l'Ajuntament de Gavà)

 
 
 
 
 

• El 16 de Març de 2009, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova l'adjudicació provisional del contracte per a l'execució d'aquestes obres a l'empresa "Tecnologia de Firmes, S.A.":

Adjudicació provisional del projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar per part de la Junta de Govern Local de Gavà a l'empresa 'Tecnologia de Firmes, S.A.) (16 de Març de 2009)

 
 
 
 
 

• El 18 de Març de 2009, l'edició impressa del periòdic municipal EL BRUGUERS publica la següent notícia (molt completa) sobre aquest projecte:

Notícia publicada a la publicació de l'Ajuntament de Gavà (El Bruguers) sobre el projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (18 Març 2009) - Notícia (18 Març 2009)

 
 
 
 
 

• El 24 de Març de 2009, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova l'adjudicació definitiva del contracte per a l'execució d'aquestes obres a l'empresa "Tecnologia de Firmes, S.A." una vegada s'ha constituït la garantia del contracte i s'ha presentat la documentació necessària:

Adjudicació definitiva del projecte d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar per part de la Junta de Govern Local de Gavà a l'empresa 'Tecnologia de Firmes, S.A.) (24 de Març de 2009)

 
 
 
 
 

• El 20 d'Abril de 2009, l'empresa 'Tecnología de Firmes S.A.' inicia les obres d'aquest arranjament desviant el trànsit i talant arbres.

Iniciades les obres d'arranjament de l'avinguda del mar de Gavà Mar (20 d'Abril de 2009)

 
 
 
 
 

• El 17 de Juliol de 2009, el periòdic municipal EL BRUGUERS publica la següent notícia sobre una visita de l'alcalde de Gavà a aquestes obres:

Notícia publicada al periòdic municipal de Gavà, EL BRUGUERS sobre a visita de l'alcalde de Gavà a les obres de millora de l'avinguda del mar (17 de Juliol de 2009)


• En aquesta mateixa edició del BRUGUERS es publica el següent article d'opinió del regidor de C's a l'Ajuntament de Gavà:

Article d'opinió del regidor de C's a l'Ajuntament de Gavà publicat al periòdic municipal de Gavà, EL BRUGUERS les obres de millora de l'avinguda del mar (17 de Juliol de 2009)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 150: Instal·lar WC al passeig marítim durant tot l'any i senyalitzar-los Tornar a l'índex de problemes Veure problema 152: Emprendre mesures contra els excrements dels gossos