Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 147
REPOSICIÓ DELS LLUMS DEL PASSEIG MARÍTIM ANTIC
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
El desembre de 2011, uns brètols trenquen bona part d'aquestes llums
 
 
Descripció del problema:

En els primers trams que es van construir del passeig marítim de Gavà Mar (entre la Riera dels Canyars i el carrer Sitges) s'hi va instal·lar uns llums (balisses) situades en els passejos de vianants que hi ha més a prop del mar, tal i com es pot apreciar en aquesta imatge històrica:

Imatge d'un dels primers trams del passeig marítim de Gavà Mar on s'hi pot veure diverses balisses BJC al terra

Quan posteriorment es va construir el passeig marítim de Central Mar també s'hi van instal·lar aquestes mateixes balisses.

El problema actual és que en el primer tram del passeig hi ha moltes balisses en molt mal estat i fins i tot n'hi ha algunes que han sigut eliminades i que estan pendents de reposició.

 
Imatge d'una d'aquestes balisses:
 
Balissa BJC del passeig marítim de Gavà Mar (Desembre de 2007)
 
Tres exemples de punts del passeig marítim on s'ha eliminat la balissa:
 
Punt del passeig marítim de Gavà Mar on s'ha eliminat una balissa BJC i no ha sigut reposada (Desembre de 2007)
 
Punt del passeig marítim de Gavà Mar on s'ha eliminat una balissa BJC i no ha sigut reposada (Desembre de 2007)
 
Punt del passeig marítim de Gavà Mar on s'ha eliminat una balissa BJC i no ha sigut reposada (Desembre de 2007)
 
 
 
Històric de gestions:

• El 26 de Juliol de 2007, Ciutadans-Gavà presenta una pregunta al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà explicant que durant el passat mes de maig s'havien retirat alguns senyalitzadors lluminosos BJC del primer tram del passeig marítim de Gavà Mar i preguntant si hi havia una previsió d'actuació per part de l'Ajuntament i amb quina data:

Pregunta de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà sobre l'absència de les balisses BJC al passeig marítim antic de Gavà Mar (26 de Juliol de 2007) - Pregunta al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (26 Juliol 2007)

 
La resposta de l'equip de Govern (PSC) de l'Ajuntament de Gavà recollida en l'acta del ple, és la següent:
 
Resposta de l'equip de Govern (PSC) de l'Ajuntament de Gavà sobre la manca de balisses BJC en el primer tram del passeig marítim de Gavà Mar (26 de Juliol de 2007)
 
 
 
 
 

• El 18 de Desembre de 2007, Ciutadans-Gavà presenta una nova pregunta al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà explicant que després del prec realitzat el passat mes de juliol, només una de les balisses ha sigut substituïda. Així doncs, pregunten per què no s'han substituït les altres i quines són les recomanacions de l'informe que l'Ajuntament es va comprometre a realitzar:

Pregunta de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà sobre l'absència de les balisses BJC al passeig marítim antic de Gavà Mar (18 de Desembre de 2007) - Pregunta al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (18 Desembre 2007)

 
La resposta de l'equip de Govern (PSC) de l'Ajuntament de Gavà recollida en l'acta del ple, és la següent:
 
Resposta de l'equip de Govern (PSC) de l'Ajuntament de Gavà sobre la manca de balisses BJC en el primer tram del passeig marítim de Gavà Mar (18 de Desembre de 2008)
 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• L'Estiu de 2008, es substitueixen els llums d'aquest tram del passeig marítim per un nou model, solucionant-se així aquest problema com es pot comprovar en les següents fotografies:

Noves balisses (llums) instal·lades en el primer tram del passeig marítim de Gavà Mar l'estiu de 2008 (fotografia: 28 de febrer de 2009)

Noves balisses (llums) instal·lades en el primer tram del passeig marítim de Gavà Mar l'estiu de 2008 (fotografia: 28 de febrer de 2009)

Noves balisses (llums) instal·lades en el primer tram del passeig marítim de Gavà Mar l'estiu de 2008 (fotografia: 6 d'abril de 2009)

 
 
 
 
 

• El 3 de Desembre de 2010, descobrim que ha desaparegut una d'aquestes balisses entre els restaurants 'Les Marines' i Kauai:

Imatge del passeig marítim de Gavà Mar on ha desaparegut una balissa (3 de Desembre de 2010)


• El 9 de Desembre de 2010, presentem una instància a l'Ajuntament de Gavà informant-los d'aquesta desaparició i demanant-los la reposició de la balissa:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant la reposició d'una balissa al Passeig Marítim de Gavà Mar (9 Desembre 2010) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (9 Desembre 2010)


• El 2 de Gener de 2011, comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha reposat aquesta balissa:

Imatge de la balissa reposada per l'Ajuntament de Gavà al passeig marítim de Gavà Mar (2 de Gener de 2011)

 
 
 
 
 

• El 15 de Desembre de 2011, el regidor de Ciutadans-Gavà a l'Ajuntament de Gavà publica en el seu twitter una imatge d'una bretolada patida per aquestes balisses, fet que les ha deixat en el següent estat:

Bretolada sobre les bàlisses del passeig marítim antic de Gavà Mar (fotografia de Miguel Ángel Ibáñez) (15 de Desembre de 2011)


• El 16 de Desembre de 2011, l'Ajuntament de Gavà retira les balisses trencades.


• El 7 de Gener de 2012, segueixen les bàlisses d'aquest tram del passeig marítim sense funcionar. No han arreglat les trencades i segueixen desconnectades.


• El 21 de Gener de 2012, fotografíem l'estat d'aquestes bàlisses:

3 Balisses eliminades del passeig marítim antic de Gavà Mar després d'una bretolada (21 de Gener de 2012)


Balissa aixecada del sòl del passeig marítim antic de Gavà Mar després d'una bretolada (21 de Gener de 2012)


Balissa eliminada del passeig marítim antic de Gavà Mar després d'una bretolada (21 de Gener de 2012)


Balissa eliminada del passeig marítim antic de Gavà Mar després d'una bretolada (21 de Gener de 2012)


Balissa desplaçada del seu lloc al passeig marítim antic de Gavà Mar després d'una bretolada (21 de Gener de 2012)


Balissa eliminada del passeig marítim antic de Gavà Mar després d'una bretolada (21 de Gener de 2012)


3 Balisses eliminades del passeig marítim antic de Gavà Mar després d'una bretolada (21 de Gener de 2012)

 
 
 
 
 

• El 26 de Gener de 2012, es celebra el ple mensual de l'Ajuntament de Gavà i Ciutadans-Gavà presenta el següent prec sobre aquestes balisses:


 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 146: Carrer Llansa o Llancà? Tornar a l'índex de problemes Veure problema 148: Cal fer un manteniment a les fustes del passeig marítim