Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 145
CAL INSTAL·LAR MARQUESINA I PAPERERA A LA PARADA D'AUTOBÚS DE L'AV.EUROPA
(A PROP DE L'AVINGUDA DEL MAR)
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
L'estiu del 2016, l'Ajuntament instal·la una paperera. La marquesina segueix sense arribar.
 
 
Descripció del problema:

A Gavà Mar hi ha moltes parades d'autobús que no tenen marquesina (problema 63) però en una d'aquestes parades, concretament la parada ubicada a l'avinguda Europa (just al costat de l'avinguda del mar) creiem que seria molt important la seva instal·lació així com la d'una paperera ja que tota la resta de parades d'autobús de l'avinguda d'Europa en direcció Castelldefels en tenen.

La següent fotografia mostra com aquesta parada no disposa de marquesina ni de seients ni de llum ni de papereres encara que aquesta parada d'autobús dóna servei a dues de les línies d'autobús que passen pel barri: el Gavabús i L-95. En la part dreta de la fotografia es pot observar la tanca de la pineda trencada.

 
Parada de bus situada a l'avinguda Europa de Gavà Mar (al costat de l'avinguda del Mar) de Gavà Mar en direcció Castelldefels i que dóna servei a les línies L95 i Gavabús (Desembre de 2007)
 
Aquesta tanca ha sigut trencada per usuaris d'aquesta parada d'autobús, que han convertit la base de la tanca en un improvisat "BANC" per esperar l'arribada de l'autobús:
 
Tanca trencada al costat de la parada de bus situada a l'avinguda Europa de Gavà Mar (al costat de l'avinguda del Mar) de Gavà Mar en direcció Castelldefels i que dóna servei a les línies L95 i Gavabús. En aquest lloc es seuen els usuaris d'aquestes línies mentre esperen l'arribada de l'autobús (Desembre de 2007)
 
I com que no hi ha cap paperera a prop, tota la brutícia que alguns usuaris de la parada generen, la llencen a la pineda des d'aquest punt de la tanca tal i com mostra la següent fotografia:
 
Brutícia llençada per usuaris de la parada de bus situada a l'avinguda Europa de Gavà Mar (al costat de l'avinguda del Mar) de Gavà Mar en direcció Castelldefels i que dóna servei a les línies L95 i Gavabús a través de la tanca trencada que hi ha per poder seure. No hi ha cap paperera aprop (Desembre de 2007)
 
Per tant, creiem del tot necessari la instal·lació d'una marquesina amb seients en aquesta parada d'autobús, així com d'una paperera.
 
 
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres) la mancança de marquesines a moltes parades d'autobús de Gavà Mar.

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• El Maig de 2007, Ciutadans- Gavà recull en el seu programa electoral per a les eleccions municipals la dotació de marquesines a totes les parades d'autobús:

Extracte del programa electoral de C's de Gavà reclament les marquesines a les parades d'autobús a Gavà Mar (Maig de 2007)

 
 
 

• El 26 de Juliol de 2007, el PPC de Gavà presenta un prec en el ple de l'Ajuntament de Gavà sol·licitant la realització per part de l'Ajuntament de Gavà d'un pla de marquesines per a totes les parades d'autobús de Gavà que encara no en tenen:

Prec del PPC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà perquè es realitzi un pla de marquesines per a tot el municipi de Gavà abans de l'arribada de l'hivern (26 de Juliol de 2007)

 
La resposta de l'equip de Govern (PSC) de l'Ajuntament de Gavà recollida en l'acta del ple, és la següent:
 
Resposta de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà sobre la realització d'un pla per instal·lar marquesines a totes les parades d'autobús de Gavà (26 de Juliol de 2007)
 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar que inclou una millora del transport públic amb més i millors parades condicionades :

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 

• El 31 de Gener de 2008, ERC de Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà sol·licitant la instal·lació d'una marquesina en aquesta parada d'autobús de Gavà Mar i en la parada situada a l'autovia de Castelldefels, a l'alçada del Caprabo (problema 144):

Prec presentat per ERC de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà sol·licitant que s'instal·li una marquesina en la parada d'autobús situada a l'avinguda Europa de Gavà Mar quasi al costat de l'avinguda del mar (31 de Gener de 2008) - Prec presentat al ple municipal (31 de Gener de 2008)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà a la proposta d'ERC de Gavà d'instal·lar una marquesina a la parada d'autobús situada a l'avinguda Europa de Gavà Mar, a prop de l'avinguda del mar (31 de gener de 2008)

 
 
 

• El Febrer de 2008, la publicació L'Eramprunyà publica una notícia sobre aquesta demanda d'ERC de Gavà:

Notícia publicada a la publicació L'ERAMPRUNYÀ sobre la reclamació d'ERC de Gavà de millora les parades d'autobús de Gavà Mar (Febrer de 2008) (Número 54)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El Març de 2008, la publicació L'Eramprunyà publica una notícia sobre la resposta negativa del govern Municipal a la aquesta demanda d'ERC de Gavà:

Notícia publicada a la publicació L'ERAMPRUNYÀ sobre la negativa del Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà a millorar les parades d'autobús de Gavà Mar (Març de 2008) (Número 55)

 
 
 

• El 17 d'Abril de 2009, fem una nova fotografia de l'estat de la tanca del darrera d'aquesta parada d'autobús, es pot observar com la zona trencada és encara major, probablement per ampliar 'la zona del seients' de la parada:

Parada d'autobús ubicada a l'avinguda Europa de Gavà Mar (a tocar de l'avinguda del mar), sense marquesina ni paperera (17 d'Abril de 2009)


• El 30 de Maig de 2009, fem una altra fotografia de l'estat de la tanca del darrera d'aquesta parada d'autobús, es pot veure a 4 persones esperant l'arribada de l'autobús sense lloc on poder seure:

Parada d'autobús ubicada a l'avinguda Europa de Gavà Mar (a tocar de l'avinguda del mar), sense marquesina ni paperera (30 de Maig de 2009)

 
 
 

• L'11 de Maig de 2009, presentem una instància a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 6229) exposant la necessitat de la instal·lació d'una marquesina en aquesta parada d'autobús perquè no només és una parada de 'baixada' sinó també de 'pujada' i el temps mig d'espera de l'autobús a Gavà Mar volta els 10 minuts, a més, és l'única parada de l'avinguda d'Europa en direcció Castelldefels que no disposa de marquesina:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant la instal·lació d'una marquesina a la parada d'autobús de l'avinguda Europa (en sentit Castelldefels) ubicada a prop de l'avinguda del mar (11 Maig 2009) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (11 Maig 2009)


• El 9 de Juny de 2009, rebem de l'Ajuntament la següent resposta a la nostra instància en la que se'ns informa que l'Ajuntament ha dut a terme les tasques de reparació de la tanca i ha sol·licitat a l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) la instal·lació d'una marquesina en aquest punt:

Resposta positiva de l'Ajuntament de Gavà a la petició de l'AVV de Gavà Mar d'instal·lar una marquesina a la parada d'autobús ubicada a l'avinguda d'Europa de Gavà Mar, molt a prop de l'avinguda del mar (9 de juny de 2009) - Resposta positiva (9 Juny 2009)


• El 19 de Juny de 2009, fotografíem la tanca reparada:

Tanca reparada per l'Ajuntament de Gavà situada al darrera d'una parada d'autobús ubicada a l'avinguda Europa de Gavà Mar (a tocar de l'avinguda del mar) que encara no té marquesina ni paperera (19 de Juny de 2009)

 
 
 

• El 13 d'Abril de 2010, presentem una nova instància a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 4284) recordant que aquesta marquesina encara no ha sigut instal·lada perquè la reclami de nou a l'EMT (Entitat Metropolitana del Transport):

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà recordant la sol·licitud d'instal·lació d'una marquesina a la parada d'autobús de l'avinguda Europa (en sentit Castelldefels) ubicada a prop de l'avinguda del mar (13 Abril 2010) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (13 Abril 2010)


El 23 de Juny de 2010, l'Ajuntament ens respon (registre de sortida 6596) que ja han tornat a reclamar aquesta marquesina a l'EMT que els ha comunicat que està actualment pendent del concurs de licitació:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la sol·licitud de l'AVV de Gavà Mar d'instal·lar una marquesina d'autobús a l'avinguda d'Europa informant-nos que l'han demanat per segona vegada a l'EMT (23 de Juny de 2010) - Resposta positiva (23 Juny 2010)

 
 
 

• El 26 de Juliol de 2007, el PPC de Gavà presenta un prec en el ple de l'Ajuntament de Gavà sol·licitant la realització per part de l'Ajuntament de Gavà d'un pla de marquesines per a totes les parades d'autobús de Gavà que encara no en tenen:

Prec del PPC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà perquè es realitzi un pla de marquesines per a tot el municipi de Gavà abans de l'arribada de l'hivern (26 de Juliol de 2007)

 
La resposta de l'equip de Govern (PSC) de l'Ajuntament de Gavà recollida en l'acta del ple, és la següent:
 
Resposta de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà sobre la realització d'un pla per instal·lar marquesines a totes les parades d'autobús de Gavà (26 de Juliol de 2007)
 
 
 

• L'estiu del 2016, comprovem com l'Ajuntament de Gavà ha instal·lat una paperera en aquesta parada d'autobús. Però, la marquesina segueix sense arribar.

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 144: Cal replantejar completament la parada d'autobús del Caprabo Tornar a l'índex de problemes Veure problema 146: Carrer Llansa o Llancà?