Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 141
INSTAL·LAR BARANES ALS PONTS DE LES CORREDORES DE L'AVINGUDA DEL MAR
Traducción automática al castellano de esta página
 
Estat actual del problema:
El desembre de 2008 estan ja totes instal·lades. Problema solucionat.
 
 
Descripció del problema:

L'avinguda del mar és la via que connecta Gavà Mar amb el nucli urbà de Gavà. En diversos punts hi ha corredores d'aigua que la travessen i no hi ha baranes de seguretat. Seria necessari instal·lar-les.

A més, a finals de l'estiu de 2008 una d'elles ha desaparescut després d'un accident i en el seu lloc, només hi ha unes tanques municipals:

Barana inexistent en un pont de l'avinguda del mar sobre una corredora agrícola (Setembre de 2008)

 
 
 
Històric de gestions:

• El 27 de Juliol de 2006, el grup municipal d'ERC de Gavà demana en el ple de l'Ajuntament de Gavà, una millora del ferm del carril bici de l'avinguda del mar i l'emplaçament de baranes en els ponts que salven les corredores:

Pregunta d'ERC de Gavà al ple de l'Ajuntament de Gavà sobre la instal·lació de baranes a les corredores que travessen l'avinguda del mar (27 de Juliol de 2006)

 

• La resposta de l'equip de Govern Municipal (PSCi ICV) a càrrec del Tinent d'Alcalde José Obispo és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC i ICV) a la pregunta d'ERC de Gavà sobre la instal·lació de baranes a les corredores de l'avinguda del mar (27 de juliol de 2006)

 
 
 
 
 

• El 19 de Juliol de 2007, el grup municipal d'ERC de Gavà torna a preguntar a l'Ajuntament de Gavà sobre aquest tema després de comprovar que s'ha asfaltat l'avinguda del mar però que encara no s'han instal·lat les baranes a les corredores de l'avinguda del mar:

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre la instal·lació de baranes a les corredores que travessen l'avinguda del mar (19 de Juliol de 2007)

 

• El 23 d'Octubre de 2007 es coneix la resposta de l'equip de Govern Municipal (PSC) que especifica que l'asfaltat de l'avinguda del mar no en suposava una reforma integra:

Resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC) a la pregunta d'ERC de Gavà sobre la instal·lació de baranes a les corredores de l'avinguda del mar (23 d'octubre de 2007)

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 25 de setembre de 2008, ERC de Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà exposant les diferents preguntes que han anat fent a l'Ajuntament sobre aquest tema (recollides totes en aquest problema) i exposant que el darrer estiu, la degradació de les baranes ha arribat a un extrem lamentable, de tal forma que, a causa d'un accident, fins i tot n'ha desaparegut una.

Per tant, sol·liciten que el Govern municipal renovi i adeqüi les baranes que hi ha a l'avinguda del mar als ponts sobre les corredores agrícoles, el més aviat possible, i per tal de garantir la seguretat del trànsit.

Prec presentat per ERC de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà sol·licitant la renovació de les baranes dels ponts sobre les corredores agrícoles de l'avinguda del mar (25 de setembre de 2008) - Prec presentat al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (25 Setembre 2008)

 

La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà al prec d'ERC de Gavà on sol·licitaven la instal·lació de baranes als ponts sobre les corredores de l'avinguda del mar (25 de setembre de 2008)

 

El número 62 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Octubre de 2008) publica la següent notícia sobre aquest tema:

Notícia publicada al número 62 de la publicació l'ERAMPRUNYÀ sobre l'adquisició per part de l'Ajuntament de Gavà de noves baranes pels ponts sobre les corredores del delta sobre l'avinguda del mar (Octubre de 2008) (Número 62)

 
 
 
 
 

• El Desembre de 2008, l'Ajuntament de Gavà acaba d'instal·lar totes aquestes baranes solucionant així aquest problema.

Nova barana i protecció en el pont d'una corredora del delta del Llobregat a Gavà Mar (14 de Març de 2009)

Nova barana i protecció en el pont d'una corredora del delta del Llobregat a Gavà Mar (14 de Març de 2009)

 

El número 65 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Gener de 2009) publica la següent notícia sobre aquest tema:

Notícia publicada al número 65 de la publicació l'ERAMPRUNYÀ sobre la instal·lació per part de l'Ajuntament de Gavà de noves baranes als ponts de les corredores del delta sobre l'avinguda del mar (Gener de 2009) (Número 65)

 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 140: Aclarir per què els veïns del carrer de L'Arena han de pagar un aval Tornar a l'índex de problemes Veure problema 142: Reparar l'asfalt del carrer Cunit (a prop del carrer Palafrugell)