Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 127
EXTENDRE EL BICING A GAVÀ MAR
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:

El projecte va ser aprovat per l'Ajuntament però aturat durant l'any 2009 per la crisi econòmica.
El gener del 2012, s'implanta el primer mòdul del Bicibox impulsat per l'Àrea Metropolitana per aparcar les bicicletes privades en condicions de màxima seguretat. El 2016 arriba el segon mòdul.

 
 
Descripció del problema:
Bicicletes del BICING a Barcelona

El BICING és un sistema de transport públic basat en la bicicleta que ha tingut un èxit espectacular des de la seva posada en marxa a la ciutat de Barcelona.

Coneguda és la manca de transport públic que hi ha a Gavà Mar on només hi arriben tres línies d'autobús (Gavabús, L94 i L95) . La posada en servei del BICING amb diverses parades a Gavà Mar podria facilitar els desplaçaments a Gavà i a Castelldefels i més, tenint en compte que Gavà Mar i Castelldefels-platja formen un continu urbanístic connectats pel passeig marítim (que molt properament s'ampliarà a Castelldefels) i que entre Gavà Mar i Gavà hi ha un carril bici al llarg de tota l'avinguda del mar.

Si el sistema del BICING s'implanta a Gavà Mar, creiem que seria molt important que es dugués a terme la connexió dels trams existents del passeig marítim salvant la riera dels Canyars per garantir la seguretat dels ciclistes ja que actualment la gran majoria dels ciclistes circulen en contradirecció pel carrer Calafell en el tram en el que no hi passeig marítim.

Com es pot veure en aquest plànol publicat per l'Ajuntament de Gavà, el carril bici (en color vermell en el mapa) ve del nucli urbà, arriba a Central Mar i en la connexió amb Castelldefels falta el tram que ha de salvar la riera:

Mapa de les zones de lleure i dels carrils bici a Gavà Mar

 

 
 
 
Històric de gestions:

• El 15 d'Octubre de 2007, El PPC de Gavà emet una nota de premsa reclamant que el BICING arribi a Gavà en la propera ampliació que està dissenyant l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) recordant el passeig marítim que hi ha a Gavà Mar i el carril bici del que disposa tota l'avinguda del mar que connecta Gavà Mar amb el nucli urbà de Gavà:

Nota de premsa del PPC de Gavà demanant que el BICING s'extengui a Gavà (15 d'octubre de 2007) - Nota de premsa (15 octubre 2007)Aquest tema l'havia dut el PPC de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà celebrat el 27 de setembre de 2007 on la resposta del Govern Municipal (PSC) va ser la següent tal i com recull l'acta oficial per la que es descarta un sistema com el BICING a curt termini i que es podria plantejar a mig termini:

Resposta del Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà a la demanda del PPC de Gavà perquè el BICING arribi a Gavà (27 de setembre de 2007)

 
 
 
 
 

• El 16 d'Octubre de 2007, inventaríem aquest problema a la pàgina web.

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• A finals de Maig de 2008, l'Ajuntament de Gavà comença a pintar uns nous carrils bicis al passeig marítim de Gavà Mar que facilitaran el servei del Bicing quan es posi en servei:


Carril bici recent pintat al passeig marítim de Gavà Mar (23 de Maig de 2008)


Carril bici recent pintat al passeig marítim de Gavà Mar (23 de Maig de 2008)

 
 
 
 
 

• A mitjans del mes de Juny de 2008, l'Ajuntament de Gavàdesdobla en els dos sentits de la marxa els carrils bici de l'avinguda del mar, existents des de la construcció de l'avinguda l'any 1998:

Carril bici de l'avinguda del mar de Gavà Mar existent des de l'any 1998 desdoblat en dos sentits de la marxa (Juny de 2008)

 
 
 
 
 

• El 17 de Juliol de 2008, el President de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT), Antoni Poveda, fa una roda de premsa on presenta l'estudi per a la implantació de la Xarxa metropolitana de mobilitat en bibicleta (ÀREA BICING), un sistema similar al de Barcelona, però amb les característiques que requereixen els municipis metropolitans.

L'estudi inclou 23 parades dins del terme municipal de Gavà en una primera fase. La prioritat de la seva ubicació seran les estacions de transport públic i els principals equipaments i serveis públics.

Es preveu que el nou Bicing metropolità pugui posar-se en marxa l'estiu del 2009 si els Ajuntaments amplien abans els carrils bici actualment existents, signen els corresponents convenis amb l'EMT i aproven una ordenança comuna que reguli la convivència al carrer de vehicles, bicicletes i vianants:

Dossier de Premsa de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) sobre la implantació del bicing metropolità que inclourà 23 estacions a Gavà (17 de Juliol de 2008) - Nota de premsa (17 Juliol 2008)

 
 
 
 
 

• El 5 d'Agost de 2008, el grup d'ERC a l'Àrea Metropolitana ens fa arribar els plànols dels carrils bici previstos a Gavà Mar, així com de la ubicació proposada de les parades:

Els carrils bici previstos a Gavà Mar són els següents:


Carrils bici que hi haurà a Gavà Mar una vegada estigui totalment desenvolupat el projecte de l'Àrea Bicing de l'EMT (Entitat Metropolitana del Transport)

 

La ubicació proposada de les parades de l'Àrea Bicing és la següent:


Ubicació proposada per a les parades de l'Àrea Bicing a Gavà Mar segons l'EMT (Entitat Metropolitana del Transport)

 
 
 
 
 

• El 25 de Setembre de 2008, el ple municipal de l'Ajuntament de Gavà aprova el conveni amb l'EMT en relació amb la implantació del sistema de bicicleta pública-àrea bicing en el municipi de Gavà:

Aprovació al ple municipal del conveni de l'Ajuntament de Gavà amb l'EMT per l'arribada del bicing a Gavà Mar (25 de setembre de 2008) - Extracte de l'acta del ple municipal (25 Setembre 2008)

 
 
 
 
 

• El 8 d'Octubre de 2008, l'edició impresa del periòdic municipal de Gavà "El Bruguers" publica el següent mapa amb les parades que tindrà l'àrea BICING a Gavà.

Si no hi ha hagut cap error en la confecció del mapa, Gavà Mar tindrà només una única parada enlloc de les 4 previstes per l'àrea metropolitana com a nivell d'implantació mínima i de les 9 previstes per l'àrea metropolitana com a nivell d'implantació bàsica. Per tant, pot ser molt difícil que tingui èxit la implantació del Bicing a Gavà Mar.

 
Mapa d'ubicació de les parades de l'Àrea Bicing al terme municipal de Gavà publicat al periòdic municipal EL BRUGUERS el 8 d'octubre de 2008
 
 
 
 
 

• El 14 de Juliol de 2009, El PPC de Gavà emet una nota de premsa lamentant que el Govern local hagi aplaçat sine die la implantació del BICING a Gavà i demanant que es reprengui degut a que les característiques del nostre terreny permeten aventurar que és un dels municipis on millor pot funcionar:

Nota de premsa del PPC de Gavà demanant que es reprengui el projecte del GAVÀ BICING per millorar la mobilitat a Gavà (14 de Juliol de 2009) - Nota de premsa (14 Juliol 2009)

 
 
 
 
 

• El 24 de Gener de 2011, comprovem que ja s'està instal·lant al costat del monument de La Vela de l'avinguda del mar de Gavà Mar, un punt del sistema Bicibox, de moment, l'únic punt previst a Gavà Mar


Punt del Bicibox instal·lant-se al costat del monument de la Vela de Gavà Mar (24 de Gener de 2011)


En la següent taula extreta d'una nota de premsa de l'Ajuntament de Gavà, hi ha la ubicació de les 11 estacions inicials del Bicibox a Gavà, només una d'elles ubicada a Gavà Mar. Almenys és del tipus gran M14 que vol dir que té una capacitat per 14 bicicletes.


Ubicació de les 11 estacions inicials del Bicibox al terme municipal de Gavà, només una d'elles a Gavà Mar (21 de Gener de 2011)


El Bicibox és un sistema que permet aparcar la bicicleta dins d'uns compartiments tancats amb les màximes garanties de seguretat i s'està implantant a tota l'Àrea metropolitana de Barcelona. Per un cost anual de 35 euros, es pot utilitzar qualsevol dels 1.600 estacionaments que hi haurà al llarg de l'Àrea Metropolitana.


Imatge promocional de l'estació del Bicibox instal·lada al costat del monument de la Vela de Gavà Mar recollida en el dossier de platges 2012 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Maig de 2012)

 
 
 

• L'estiu del 2016, s'ubica a Gavà Mar un segon mòdul del BICIBOX, concretament al davant del xiringuito 'Land Beach'. Aquest servei és d'ús gratuït en l'actualitat.

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 126: Eliminar pintades denigrants del parc infantil de Central Mar Tornar a l'índex de problemes Veure problema 128: Millorar la neteja del tram sense sortida del carrer Cunit