Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 118
VORERA EN MAL ESTAT A L'AVINGUDA EUROPA (CENTRAL MAR)
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT: El 7 de maig de 2009, presentem una instància a l'Ajuntament recordant aquest problema i el 20 de maig queda arranjada la vorera.
 
 
Descripció del problema:

A l'avinguda Europa, en el tram comprès entre l'avinguda del mar i el carrer Garraf, a la banda mar, hi ha unes quantes rajoles que estan en mal estat.

Caldria posar correctament aquestes rajoles per evitar ensopegades dels vianants.

 
Vorera en mal estat a l'avinguda Europa de Gavà Mar, entre l'avinguda del mar i el carrer Garraf (Agost de 2007)
 
Vorera en mal estat a l'avinguda Europa de Gavà Mar, entre l'avinguda del mar i el carrer Garraf (Agost de 2007)
 
 
 
Històric de gestions:

• El 9 d'Agost de 2007, inventaríem el problema a la pàgina web una vegada realitzada la corresponent fotografia que feia temps que teníem pendent de realitzar.

 
 
 
 
 

• Prèviament, el mes de Maig de 2007, el PSC de Gavà inclou la millora de l'avinguda Europa en el seu programa electoral per a les eleccions municipals que guanya amb majoria absoluta i que, per tant, veurem realitzar en els propers anys.

Extracte del programa electoral del PSC de Gavà anunciant que es faran actuacions a les voreres de l'avinguda Europa de Gavà Mar (Maig de 2007)

 
 
 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar que inclou l'eliminació de tot tipus de barreres arquitectòniques:

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 
 
 

• El 14 de Febrer de 2008, l'Ajuntament de Gavà presenta el seu Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 que inclou la següent proposta de millora de l'avinguda Europa de Gavà Mar:

Proposta inclosa dins del Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà (2008-2011) per a la millora integral de l'avinguda d'Europa de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 17 d'Abril de 2009 (dos anys i mig després d'haver inventariat el problema) fem noves fotografies del lamentable estat en el que es troba aquest tram de vorera:

Imatge de la vorera mar de l'avinguda Europa de Gavà Mar (entre l'avinguda del mar i el carrer Garraf) on es veuen les rajoles que hi ha aixecades i que provoquen ensopegades als vianants (17 d'Abril de 2009)

Imatge de la vorera mar de l'avinguda Europa de Gavà Mar (entre l'avinguda del mar i el carrer Garraf) on es veuen les rajoles que hi ha aixecades i que provoquen ensopegades als vianants (17 d'Abril de 2009)


• El 7 de Maig de 2009 presentem una instància a l'Ajuntament de Gavà (número de registre 5690) (incloent aquestes fotografies) demanant que s'arrangi aquest tram de vorera:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant que s'arrangi la vorera mar de l'avinguda Europa entre l'avinguda del mar i el carrer Garraf (4 de Maig de 2009) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (4 Maig 2009)

 
 
 
 
 

• El 20 de Maig de 2009, comprovem amb satisfacció com s'ha arranjat aquesta vorera de l'avinguda Europa tal i com es pot veure a les següents imatges:


Imatge de la vorera mar de l'avinguda Europa de Gavà Mar (entre l'avinguda del mar i el carrer Garraf) on es veu les rajoles arranjades per l'Ajuntament de Gavà després de la petició de l'AVV de Gavà Mar (20 de Maig de 2009)


Imatge de la vorera mar de l'avinguda Europa de Gavà Mar (entre l'avinguda del mar i el carrer Garraf) on es veu les rajoles arranjades per l'Ajuntament de Gavà després de la petició de l'AVV de Gavà Mar (20 de Maig de 2009)

 

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 117: Eliminar restes oxidades d'un antic camp de futbol sala a la pineda de Gavà Mar Tornar a l'índex de problemes Veure problema 119: Millora del camí de la Pava