Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 116
ELIMINAR LA BRUTÍCIA DELS EMBORNALS DEL CARRER CADAQUÉS
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
L'Ajuntament de Gavà explica que aquests embornals no estan directament connectats a la xarxa perquè són simples pous de filtració.
 
 
Descripció del problema:

Els dos embornals del carrer Cadaqués, pràcticament a tocar amb el creuament amb el carrer Tellinaires estan totalment tapats i embossats com es pot apreciar en les següents fotografies.

Hi ha un tercer embornal més a prop del carrer Cunit que també està completament taponat.

Per tant, el dia que plogui serà totalment impossible que marxi l'aigua a través d'ells. Cal que es destapin.

 


Embornal del carrer Cadaqués (quasi tocant amb el carrer Tellinaires) totalment taponat (Agost de 2007)


Embornal del carrer Cadaqués (quasi tocant amb el carrer Tellinaires) totalment taponat (Agost de 2007)

 

Històric de gestions:
• L'1 d'Agost de 2007, inventaríem el problema a la pàgina web una vegada realitzades les fotografies que demostren la lamentable situació dels embornals que ens havia comunicat una veïna de la zona
 
 
 
 
 

• Prèviament, el Maig de 2007, en el programa per a les eleccions municipals de Ciutadans-Gavà hi havia una proposta per solucionar aquest problema no només al carrer Cadaqués sinó a tot Gavà Mar:

Extracte del programa electoral de Ciutadans-Gavà a les eleccions municipals de 2007 reclamant la neteja dels embornals de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 27 de setembre de 2007, El grup municipal de Ciutadans-Gavà presenta el següent prec en el ple de
l'Ajuntament de Gavàsobre la falta de neteja dels embornals (reixetes) de les clavegueres de Gavà Mar. El prec inclou una fotografia semblant a les que vàrem realitzar per denunciar l'estat dels embornals del carrer Cadaqués de Gavà Mar:

Pregunta de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà sobre la neteja dels embornals de Gavà Mar (25 setembre 2007) - Pregunta sobre la neteja dels embornals de Gavà Mar

 

La resposta del Govern Municipal (PSC) va ser la següent tal i com recull l'acta oficial i segons la qual aquesta neteja ja s'està fent:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà al perc presentat per Ciutadans de Gavà reclamant la neteja dels embornals de Gavà Mar (27 de setembre de 2007)

 
 
 
 
 

• El 7 de Novembre de 2007, ERC de Gavà presenta una pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit (registre d'entrada: 13932) explicant que els embornals del carrer Cadaqués fa anys que no es netegen i demanant que es netegin :

Pregunta d'ERC a l'Ajuntament de Gavà per ser resposta per escrita sol·licitant la neteja dels embornals del carrer Cadaqués (7 de novembre de 2007) - Pregunta escrita: Neteja dels embornals del carrer Cadaqués

 
 
 
 
 

• El 26 de Desembre de 2007, tornem a fotografiar aquests embornals i les fotografies no deixen cap mena de dubte: estan tan taponats que fins i tot, hi creix l'herba:

Embornals del carrer Cadaqués de Gavà Mar completament taponats i fins i tot amb herbes (26 de desembre de 2007)

 

Embornals del carrer Cadaqués de Gavà Mar completament taponats i fins i tot amb herbes (26 de desembre de 2007)

 
 
 
 
 

• El 9 de gener de 2008, l'Ajuntament de Gavà respon per escrit (registre de sortida: 189) a la pregunta formulada per ERC de Gavà que aquests embornals del carrer Cadaqués no són receptors d'aigua connectats a la xarxa general de desguàs. Aquestes reixes serveixen únicament com a pous de filtració, són arquetes plenes de graves, acabades amb reixa de pluvials, enrasades a la calçada de forma que per les pluges de poca intensitat, aquestes poden filtrar al subsòl l'aigua captada.

En canvi, els embornals que sí que són receptors d'aigua formen part de la xarxa que condueix les aigües residuals amb ajut de pous de bombeig intermedi fins arribar a la depuradora de La Murtra, la connexió d'aquests embornals o interceptors d'aigües pluvials està limitada per evitar el col·lapse de la xarxa existent i s'autoritzen de manera molt restringida per part de l'entitat resposable de la xarxa: EMSSA :

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta formulada per escrit per ERC de Gavà sobre la manca de neteja dels embornals del carrer Cadaqués de Gavà Mar (9 de Gener de 2008) - Resposta (9 de Gener de 2008)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 115: Netejar les pinedes de la banda muntanya de l'autovia de Castelldefels Tornar a l'índex de problemes Veure problema 117: Eliminar restes oxidades d'un antic camp de futbol sala a la pineda de Gavà Mar