Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 114
ATURAR LA PROGRESSIÓ DEL MOSQUIT TIGRE A GAVÀ MAR
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat és qui actualment s'encarrega del control del mosquit tigre a Gavà Mar
 
 
Descripció del problema:

 

El mosquit tigre va arribar a Catalunya durant l'any 2004 i va començar a afectar la comarca del Baix Llobregat durant l'any 2005.

Aquest és un problema força diferent dels mosquits tradicionals, perquè les larves dels mosquits tigres es desenvolupen en aigües que estan en petits recipients, dins dels propis habitatges. Això les deixa fora de l'abast del control per part de l'Administració, que des de fa anys, s'ocupa eficaçment dels mosquits autòctons.

Per això, el control del mosquit tigre només el poden fer els mateixos ciutadans, suprimint aquests recipients amb aigua.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat informa a la seva pàgina web que Gavà Mar està cobert pel Conveni comarcal pel control dels mosquits i que s'hi executa control larvari sobre les espècies autòctones de mosquits, de forma rutinària i també s'hi apliquen les mesures necessàries pel control del mosquit tigre

 
Fotografia d'un mosquit tigre adult
 
Fotografia d'un mosquit tigre adult comparat amb una moneda d'un cèntim d'euro
 
Fotografia d'un mosquit tigre
 
Característiques biològiques del mosquit tigre:
 

Les larves del mosquit tigre (Aedes albopictus) són aquàtiques, com les de tots els mosquits.
Estan especialitzades en aigües presents en petits recipients, ja que originalment el mosquit tigre vivia en forats inundats en el tronc dels arbres.
Per tant, les trobarem en gerros, platets, cendrers i galledes a l'aire lliure, que és on les femelles ponen els ous.

Per a pondre els ous, les femelles han de picar perquè necessiten la sang com a aliment per fer-los; de fet, els mosquits mascles no piquen, es contenten amb nèctar de flors.

Els ous no són visibles a l'ull nu. N'eclosionen ràpidament les larves, que es muden de pell quatre cops en menys d'una setmana a l'estiu. Aleshores es converteixen en pupes i completen la metamorfosi en un parell de dies més. En set dies, una miqueta de la nostra sang s'haurà convertit en uns 80 nous mosquits!
N'hi haurà la meitat de femelles, i si totes elles tornen a picar, en una setmana més, tindrem 3.200 nous mosquits tigres a casa nostra...

Els mosquits no són fàcils de veure, són de vol molt àgil, mida petita i es mouen a prop del terra. Com que els agrada la vegetació baixa, als jardins no s'estan als espais oberts sinó a zones embardissades, fosques i humides. És per això que sovint, els ciutadans es troben plens de picades sense haver vist res d'especial.

Entre Desembre i Abril aproximadament els mosquits desapareixen, perquè el fred només permet la supervivència dels ous.

Més informació a:

http://www.mosquitigre.org/

 
 
 
Històric de gestions:

• L'octubre de 2006, la publicació L'ERAMPRUNYÀ publica una notícia segons la qual l'estiu del 2006 s'han detectat mosquits a la zona industrial de Gavà (bastant a prop de Gavà Mar):


Notícia publicada al número 38 de L'ERAMPRUNYÀ (Octubre de 2006)

 
 
 
 
 

• El 26 de Juliol de 2007, Ciutadans-Gavà porta aquest problema al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà preguntant per les mesures preventives que s'han dut a terme:

Pregunta de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà sobre la presència del mosquit tigre (26 juliol 2007) - Pregunta al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (26 Juliol 2007)

 
La resposta de l'equip de Govern (PSC) de l'Ajuntament de Gavà recollida en l'acta del ple, és la següent:
 
Resposta de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà sobre les mesures preses per aquest Ajuntament davant l'arribada del mosquit tigre a Gavà (26 de Juliol de 2007)
 
 
 
 
 

• L'1 d'Agost de 2007 inventaríem aquest problema a la pàgina web després que una veïna ens comuniqui que l'han picat diversos mosquits tigres i que després de capturar un exemplar, va trucar al Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat (93 378 82 45), des d'on van enviar dos tècnics que li van explicar les mesures de prevenció que cal seguir per evitar la seva expansió i li van comentar que avisarien a l'Ajuntament perquè faci un mailing informatiu a tots els veïns del barri.

 
 
 
 
 

• El 3 d'Agost de 2007 arriba a les bústies de Gavà Mar un fulletó editat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat amb els logotips de l'Ajuntament de Gavà i de l'Ajuntament de Castelldefels explicant aquestes mesures de prevenció.

Campanya del Consell Comarcal del Baix Llobregat per informar sobre el mosquit tigre

 
 
 
 
 

• El 9 d'Octubre de 2007, el grup municipal d'ERC de Gavà presenta un recurs a l'Ajuntament de Gavà perquè recentment s'acabava d'aprovar la llicència a l'empresa de pneumàtics de Gavà on gràcies a l'acumulació d'aigua dins dels pneumàtics, s'hi havia instal·lat el mosquit tigre i per tant, punt inicial de la seva reproducció i posterior expansió a tot Gavà:

Recurs d'ERC de Gavà a la decisió de l'Ajuntament de Gavà de concedir la llicència a l'empresa de pneumàtics de Gavà on s'hi va establir el mosquit tigre a Gavà (9 d'octubre de 2007)

 

• El 5 de Novembre de 2007, l'equip de Govern Municipal (PSC) desestima el recurs presentat per ERC:

Desestimació per part de l'equip de Govern local (PSC) de l'Ajuntament de Gavà de la petició d'ERC de Gavà perquè no es poguessin emmagatzemar pneumàtics a la intempèrie i així impedir la reproducció del mosquit tigre a Gavà (5 de novembre de 2007)

 
 
 
 
 

• El novembre de 2007, la publicació L'ERAMPRUNYÀ publica una notícia fent-se ressò que l'Ajuntament de Gavà permet a l'empresa de pneumàtics per on es va instroduir el mosquit tigra a Gavà, seguir emmagatzemant pneumàtics a l'exterior i per tant, que s'hi pugui acumular aigua i que el mosquit tigre segueixi criant-hi:


Notícia publicada al número 51 de L'ERAMPRUNYÀ (Novembre de 2007) informant que l'Ajuntament de Gavà permet a l'empresa on es va instal·lar el mosquit tigre a Gavà, seguir tenint els pneumàtics a l'aire lliure

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:


Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 14 de Juliol de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà aprova prorrogar el conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per la campanya de control de mosquits 2008:


Extracte de l'acta de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà on s'aprova la pròrroga del conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Gavà amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la campanya de control de mosquits 2008 (14 de Juliol de 2008)

 
 
 
 
 

• El 25 de setembre de 2008, ERC de Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà exposant extensament totes les preguntes que han anat formulant a l'Ajuntament de Gavà sobre aquest tema i les diferents respostes que han anat rebent i sol·licitant al Govern Local que actuï amb la màxima energia per tal de minimitzar, i eradicar si es pot, la plaga del mosquit tigre que ha afectat Gavà durant l'estiu del 2008:

Prec presentat per ERC de Gavà al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà sol·licitant que l'Ajuntament actuï amb la màxima energia per minimitzar i eradicar si es pot la plaga del mosquit tigre de Gavà (25 de setembre de 2008) - Prec presentat al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (25 Setembre 2008)

 

La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà al prec d'ERC de Gavà on sol·licitaven que es treballi per minimitzar i erradicar si es possible la plaga del mosquit tigre de Gavà (25 de setembre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 17 d'Octubre de 2008, el setmanari EL FAR publica la següent notícia informant que a Castelldefels es fumigaran cinc punts de la ciutat que han sigut considerats problemàtics per la presència de mosquits:


Notícia publicada al setmanari EL FAR sobre les fumigacions que es faran a Castelldefels contra el mosquit tigre (17 d'Octubre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 14 de Gener de 2009, ERC de Gavà presenta una pregunta escrita a l'Ajuntament de Gavà exposant que el 22 de desembre de 2008, l’Ajuntament de Castelldefels havia anunciat amb profusió la posada en marxa d’un pla de lluita integral contra el mosquit tigre que havia sigut aprovat unànimement per tots els regidors del Ple Municipal de Castelldefels i preguntant per quin motiu a Gavà no s'havia cregut convenient desenvolupar i aprovar un Pla integral similar, tot i que la problemàtica és similar?.

Pregunta per escrit d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre el pla integral de lluita contra el mosquit tigre aprovat per l'Ajuntament de Castelldefels i que demanen que es faci també a Gavà (14 de Gener de 2009) - Pregunta escrita per l'Ajuntament de Gavà (14 Gener 2009)

 
 
 
 
 

Inauguració de la canonada que duu aigua depurada a tota la zona agrícola de Gavà (14 de març de 2009)

• El 14 de març s'inaugura la nova canalització que, impulsada conjuntament pel Parc Agrari del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Gavà, aportarà aigua depurada a la xarxa de corredores ubicada al marge esquerre dels camps gavanencs.

Amb aquest rec, el 100% del sòl agrícola de Gavà es podrà abastir amb aigua depurada procedent de l'efluent de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de la Murtra (EDAR) i optimitzarà el sistema de gestió de la xarxa de corredores del Delta del Llobregat a Gavà.

La nova obra ha consistit en la instal·lació d'una canonada de 3.200 metres de longitud que passa a formar part del sistema d'impulsió d'aigua procedent de l'EDAR. En una tercera part, uns 1.100 metres, el traçat de la conducció és en superfície perquè aprofita la part superior dels murs de les rieres de les Parets i dels Canyars per salvar els obstacles més importants, com són els encreuaments amb les diverses carreteres perpendiculars al Camí Ral de València i la pròpia riera dels Canyars. La resta de la conducció, uns 2.100 metres, està soterrada.

El cabal que transporta des del punt d'abocament actual, a la plaça de la Terra, fins a la part inicial de les corredores Principal i de Baix, és de 250 metres cúbics/hora, la meitat que es bombeja.

Fins ara, les aigües depurades es distribuïen a la part dreta dels camps i, per la gravetat, desembocaven a la llacuna de la Murtra sense poder ser aprofitada per regar els camps del marge esquerre de l'avinguda del mar.

Cal tenir en compte que la zona de corredores de l'espai agrícola de Gavà té una superfície de 4,5 quilòmetres quadrats i fins ara, només un terç s'havia pogut regar amb aigua depurada.

Ara, tota la zona agrícola rebrà aportacions d'aigua depurada, unes aportacions imprescindibles per disposar d'aigua a les corredores i, alhora, millorar el nivell del freàtic, sobretot en èpoques de poques pluges.

Salvador Bernadó, president de la Cooperativa Agropecuària de Gavà va explicar al periòdic EL BRUGUERS que "Aquesta obra ha estat un gran encert perquè portarà aigua a la part alta, al camí de la Pava i la farà correr fins arribar a l'estany de la Murtra, tal com havíem demanat els pagesos. Aquest és l'aspecte més important de la canalització però en té més. Tindrem aigües en moviment i això vol dir aigua de major qualitat perquè no es podrirà i redundarà en una zona agrícola més sanejada. A més l'aigua en moviment evitarà que els mosquits dipositin les larves i per tant no tindrem tantes plagues"

L'actuació ha tingut un cost de 260.000 euros, el 25% (65.000 euros) assumit per l'Ajuntament de Gavà i el 75% (195.000 euros) assumit pel Parc Agrari del Baix Llobregat.

La notícia publicada en l'edició impressa del 18 de març de 2009 del periòdic municipal EL BRUGUERS és la següent:

Notícia publicada a la publicació de l'Ajuntament de Gavà (El Bruguers) sobre la nova canonada que servirà per dur aigua depurada a tota la zona agrícola de Gavà i així fer que l'aigua no s'estanqui a les corredores i que, per tant, el cicle de vida del mosquit tigre sigui molt més complicat (18 Març 2009) - Notícia (18 Març 2009)

 
 
 
 
 

• El 21 de Maig de 2012, el Consell Comarcal del Baix Llobregat presenta el següent detalladíssim dossier de premsa sobre la campanya 2012 de lluita contra el moquit tigre:

Dossier de premsa del Consell Comarcal del Baix Llobregat sobre la campanya contra el mosquit tigre de l'any 2012 (21 de Maig de 2012) - Dossier de premsa (21 Maig 2012)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 112: Falten 2 trams de passarel·les al passeig marítim Tornar a l'índex de problemes Veure problema 115: Netejar les pinedes de la banda muntanya de l'autovia de Castelldefels