Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 105
MALES OLORS, ESPECIALMENT AL VOLTANT DE LA MURTRA
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
L'octubre de 2007 s'aprova l'ampliació de la depuradora de La Murtra que pot millorar aquest problema
 
 
Descripció del problema:

Els veïns dels apartaments Bermar Park (situats al nord de Gavà Mar) es queixen que al vespre la mala olor de la llacuna de la Murtra arriba fins allà. Desconeixem si l'origen del problema està en el tractament que es realitza en la depuradora localitzada al costat de la mateixa llacuna.

Qualsevol veí de Gavà Mar nota la mala olor de la Murtra al passar amb el cotxe per davant però només els veïns del nord de Gavà Mar el pateixen, a més, a casa seva.

Demanen si existeix alguna possibilitat d'una bona neteja, canalització o adequació que pugui acabar amb aquesta mala olor ?

 
 
 
Històric de gestions:

• El 14 de Gener de 2007, inventaríem aquest problema a la pàgina web després de rebre la informació d'un veí de la zona

 
 
 

• El mes de Maig de 2007, el PSC de Gavà inclou en el seu programa electoral per a les eleccions municipals que guanya amb majoria absoluta que continuaran reclamant la conversió del pont de l'autovia sobre La Murtra en un pont d'un o dos ulls per facilitar l'evacuació al mar de les aigües de pluja:

Extracte del programa electoral del PSC de Gavà anunciant que seguiran reclamant l'execució de les obres necessàries perquè el pont de l'autovia sobre la Murtra tingui un o dos ulls per facilitar l'evacuació al mar de les aigües de la pluja (Maig de 2007)

 

En aquestes mateixes eleccions municipals, ERC de Gavàporta dins del seu programa la rehabilitació de l'estany de la Murtra, tot netejant-ne les corredores, senyalitzant-hi els accessos i creant zones d'observació. També proposa la seva integració al Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat:

Propostes d'ERC de Gavà per resoldre els problemes de medi ambient a Gavà Mar (23 Maig 2007) - Propostes sobre el medi ambient a Gavà Mar (Maig 2007)

 
 
 

• El 4 d'octubre de 2007, el Consell Metropolità de l’EMSHTR aprova el "Projecte bàsic d’ampliació dels tractaments de la Depuradora de Gavà-Viladecans", que inclou el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental incorporant les prescripcions establertes per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de 22.558.800 € i que serà finançat en gran mesura per fons europeus.

Fins al 21 de novembre de 2007, el projecte es troba en fase d'informació pública i a audiència dels Ajuntaments afectats.

L'actual sistema de tractament de les aigües residuals (amb un tractament primari o físicoquímic i un secundari o biològic) no elimina de l'efluent final tots els nutrients, els quals generen disfuncions en el medi natural receptor d'aquesta aigua i l'impossibiliten o en dificulten la seva reutilització.

L'ampliació dotarà a la depuradora d'un tractament terciari el qual implica una modificació del tractament biològic que afegeix processos de nitrificació, desnitrificació i filtració, eliminació de fòsfor i desinfecció per ultraviolats i cloració.

L'aplicació d'un terciari al tractament de les nostres aigües residuals implicarà una millora sensible en la qualitat i la salubritat de l'aigües de sortida, la qual cosa revertirà en una millora en la qualitat del medi natural receptor d'aquestes aigües i un increment en les possibilitats de reutilització d'aquesta aigua per a usos agrícoles, industrials o municipals.

 
 
 

• El 17 de desembre de 2006, ERC de Gavàens fa arribar una nota de premsa on expliquen que la Generalitat de Catalunya ve atorgant des de l'any 2005 prop de 4 milions d'euros a municipis costaners que han presentat propostes per millorar el seu litoral i que Gavà Mar no se n'ha beneficiat perquè o bé l'Ajuntament no ha presentat projectes o aquests no tenien qualitat o interès social.

ERC afirma que estan convençuts que es podrien preparar bons projectes i entre ells, la millora de la Murtra.

Nota de premsa d'ERC de Gavà sobre les possibles millores del litoral de Gavà Mar (17 de desembre de 2007) - Nota de premsa (17 de desembre de 2007)

 

En el seu número de gener de 2008, la publicació L'ERAMPRUNYÀ recull aquest tema:

Notícia publicada al número 53 de la publicació L'ERAMPRUNYA (Gener de 2008) sobre la no aprofitament per part de l'Ajuntament de Gavà de les subvencions per millorar el litoral de Gavà

 
 
 

• El 14 de Febrer de 2008, l'Ajuntament de Gavà presenta el seu Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 que inclou la següent proposta de restauració i gestió de La Murtra i el seu entorn que s'ha de fonamentar, en primer terme, en la millora de la biodiversitat i de la dinàmica ecosistemàtica de l'espai i, en segon terme, en la compatibilitat de la qualitat ambiental d'aquest espai amb la servitud d'usos que presenta:

Proposta inclosa dins del Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà (2008-2011) per restaurar la Murtra i el seu Entorn i inventariar tots els espais naturals de Gavà per promoure la seva conservació

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 4 de Febrer de 2010, el diari La Vanguardia publica la següent carta de queixa d'una veïna de Gavà Mar per les pudors en determinats punts:

Carta publicada per una veïna de Gavà Mar al diari La Vanguardia queixant-se de les pudors en determinades zones (4 Febrer 2010)


• El mateix dia, el diari La Vanguardia publica la resposta de l'Ajuntament de Gavà a aquesta queixa:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la carta publicada per una veïna de Gavà Mar al diari La Vanguardia queixant-se de les pudors en determinades zones (4 Febrer 2010)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 104: Mala il·luminació al carrer Tamarit Tornar a l'índex de problemes Veure problema 106: Replantar arbres talats a la parcel·la de la nova escola pública