Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 98
AFEGIR UNA BÚSTIA AL BARRI DE CENTRAL MAR
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT: Bústia instal·lada a l'avinguda del mar el gener de 2009
 
 
Descripció del problema:

A Gavà Mar (3,5 quilòmetres de llargada) hi ha actualment només dues bústies:

Creiem que caldria afegir una nova bústia a Central Mar, concretament a l'avinguda del mar, per facilitar el seu accés a molts veïns ja que les altres dues bústies hi queden allunyades i perquè l'avinguda del mar és un dels carrers amb més vida de Gavà Mar i per tant, la gent podria aprofitar el viatge a comprar el pa, a llogar una pel·lícula al vídeo-club, a comprar el diari, ... per fer ús de la bústia.
 
 
Fotografia de la bústia ubicada a l'avinguda Europa (davant el Supermercat Caprabo)
Bústia situada a l'avinguda Europa de Gavà Mar (davant del Caprabo)
 
Fotografia de la bústia ubicada a la cantonada del carrer Premià i l'avinguda Europa de Gavà Mar
Bústia situada a l'encreuament del carrer Premià i l'avinguda Europa de Gavà Mar
 
 
 
Històric de gestions:

• El 4 de febrer de 1999, durant la celebració d'un Ple de l'Ajuntament de Gavà, el regidor d'EUiA a l'Ajuntament de Gavà, Toni Bosch, reclama bústies per Gavà Mar i per altres zones de Gavà.

 
 
 

• El juny de 1999, l'AVV de Gavà Mar envia el següent document a tots els partits polítics que es presenten a les eleccions municipals de Gavà del 13 de juny de 1999, detallant els problemes de Gavà Mar i demanant el seu posicionament al respecte. Entre els problemes recollits hi figura aquest :

Problemes de Gavà Mar traslladats per l'AVV de Gavà Mar a tots els partits polítics de Gavà de cara a les eleccions municipals del 13 de juny de 1999

 
 
 

• El 12 de novembre de 2006, inventaríem de nou aquest problema a la pàgina web perquè no quedi oblidat.

 
 
 

• El 22 de novembre de 2007, ERC de Gavà presenta una pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit (registre d'entrada: 14561) recollint aquesta petició:

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre la possibilitat d'instal·lar una nova bústia al barri de Gavà Mar, concretament a l'avinguda del mar (22 de novembre de 2007) - Pregunta per escrit (22 de Novembre de 2007)

 

• El 9 de gener de 2008, l'Ajuntament de Gavà respon per escrit (registre de sortida: 199) que s'han posat en contacte amb l'Oficina de Correus per demanar una nova bústia davant dels números 9-11 de l'avinguda del mar de Gavà Mar on els tècnics municipals estan estudiant la viabilitat d'aquesta ubicació i Correus ha de comprovar si té bústies en estoc per instal·lar-la en un termini raonable:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta formulada per escrit per ERC de Gavà demanant la instal·lació d'una bústia a l'avinguda del mar de Gavà Mar (9 de Gener de 2008) - Resposta (9 de Gener de 2008)

 
 
 

• El Febrer de 2008, la publicació L'Eramprunyà publica una notícia per la que l'Ajuntament de Gavà ha demanat a Correus una bústia a l'avinguda del mar i que ara depèn de Correus la seva instal·lació:

Notícia publicada a la publicació L'ERAMPRUNYÀ sobre la possible instal·lació d'una bústia a l'avinguda del mar de Gavà Mar (Febrer de 2008) (Número 54)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 ja que aquesta bústia encara no ha sigut instal·lada:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• L'1 d'Octubre de 2008, ERC de Gavà presenta una nova pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit recordant que un any enrera, ERC havia sol·licitat la instal·lació d'una bústia a l'avinguda del mar i que el gener de 2008, l'Ajuntament va respondre que la sol·licitarien a Correus perquè s'instal·lés en un termini raonable però ha passat ja més de mig any i la bústia encara no ha sigut instal·lada. Per aquest motiu pregunten:

  • En quin estat es troba la instal·lació de la bústia demandada ?
  • S'ha posat en contacte el govern municipal amb el servei de Correus local per tal de recordar-los la necessitat d'instal·lar la bústia demanada?

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà recordant que encara no s'ha instal·lat la nova bústia de Correus a l'avinguda del mar de Gavà Mar (1 d'Octubre de 2008) - Pregunta per escrit (1 d'Octubre de 2008)

• El 24 d'Octubre de 2008, l'Ajuntament de Gavà respon per escrit de manera molt detallada (registre de sortida: 10911) explicant que l'Ajuntament en el mes de desembre de 2007, es va adreçar a l'oficina de Correus de Gavà per demanar una tercera bústia de correus a la zona de Gavà Mar.

El Cap de repartiment de Correus, el senyor Manuel Fernández els va manifestar que no hi havia cap problema ja que la ubicació on es demanava la instal·lació era de pas cap a les altres bústies. Segons informacions del senyor Fernández un problema d'estoc de bústies no va fer possible aquesta instal·lació llavors.

L'Ajuntament de Gavà ha recordat al Cap de repartiment de Correus el compromís d'aquesta tercera bústia per a Gavà Mar, i ha traslladat la petició a la Unitat de Repartiment de Barcelona, la qual els ha informat que estan a l'espera de rebre per a finals de novembre el subministrament de diverses bústies de correus i que un cop arribin es procedirà a la instal·lació sense demora:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta formulada per escrit per ERC de Gavà demanant de nou la instal·lació d'una bústia a l'avinguda del mar de Gavà Mar (24 d'Octubre de 2008) - Resposta escrita (24 d'Octubre de 2008)

 

El número 63 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Novembre de 2008) explica aquesta gestió:

Notícia publicada al número 63 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ explicant que la bústia que s'instal·larà a l'avinguda del mar de Gavà Mar ho serà en breu (Novembre de 2008)

 
 
 

• El 15 de Gener de 2009, ERC de Gavà ens fa arribar les següents fotografies que demostren que la bústia ja ha sigut instal·lada a l'avinguda del mar, solucionant-se així definitivament aquest problema:

Nova bústia de Correus instal·lada a l'avinguda de mar de Gavà Mar (15 de Gener de 2009) Nova bústia de Correus instal·lada a l'avinguda de mar de Gavà Mar (15 de Gener de 2009)

El número 66 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Febrer de 2009) ho explica

Notícia publicada al número 66 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ explicant que s'ha instal·lat una nova bústia a l'avinguda del mar de Gavà Mar (Febrer de 2009)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 97: Estat lamentable del carrer Tellinaires (Llevant Mar) Tornar a l'índex de problemes Veure problema 99: Senyals rovellades a l'encreuament dels carrers Palafrugell i Cunit