Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 87
AFEGIR ELEMENTS D'ESPORTS INDIVIDUALS
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema comunicat per escrit a l'Ajuntament de Gavà (Via Pública) el 16 d'Octubre de 2006 i reiterat en les nostres aportacions al PAM municipal. ERC de Gavà pregunta el setembre del 2008 per la ubicació del "circuit de cursa a peu" pel que l'Ajuntament de Gavà ha rebut una subvenció de 3.600 euros i que es podria ubicar al passeig marítim.
 
 
Descripció del problema:

Creiem necessari la instal·lació d'elements esportius per a la pràctica individual com els que hi ha al
llarg de tot el passeig marítim de Castelldefels (anelles, barres de fusta, banc d’abdominals, ...). A Gavà Mar, actualment només hi ha una petita zona a la platja, a prop del Restaurant Les Marines, on hi ha algun d'aquests elements instal·lats fa bastants anys com es pot observar a les següents fotografies. Creiem necessari instal·lar-ne més, sobretot al passeig marítim de Central Mar:

Elements esportius per a la pràctica individual instal·lats a la platja de Gavà Mar a l'alçada de la Taverna del Mar (Gener de 2008)

Elements esportius per a la pràctica individual instal·lats a la platja de Gavà Mar a l'alçada de la Taverna del Mar (Gener de 2008)

Elements esportius per a la pràctica individual instal·lats a la platja de Gavà Mar a l'alçada de la Taverna del Mar (Gener de 2008)

 
 
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestes).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• Prèviament, el Maig de 2007, en el programa per a les eleccions municipals de Ciutadans-Gavà hi havia una proposta per crear una zona d'esports de platja a Gavà Mar:

Extracte del programa electoral de Ciutadans-Gavà a les eleccions municipals de 2007 proposant la creació d'una zona d'esports de platja a Gavà Mar

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 17 de Setembre de 2008, ERC de Gavà presenta una pregunta per escrit a l'Ajuntament de Gavà explicant que segons indica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5133, de 19/05/2008, p.37929, l'Ajuntament de Gavà ha rebut, del Consell Català de l'Esport, dins del programa de subvencions per a la construcció o condicionament d'equipaments esportius en el període 2005-2008, una subvenció de 3.600 € per a un “circuït de cursa a peu” i pregunten a l'Equip de Govern:

  • En quina part del terme municipal està o estarà situat aquest circuït?
  • En quina data va entrar en servei, o està previst que hi entri?

Pregunta escrita d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre la ubicació del "circuit de cursa a peu" pel que ha rebut una subvenció de 3.600 euros del Consell Català de l'Esport (17 setembre 2008) - Pregunta escrita (17 de setembre de 2008)

No cal dir que la ubicació desitjada per aquest circuit és el passeig marítim de Gavà Mar.

 
 
 

• El 21 de març de 2009, comprovem que s'ha renovat completament el cartell de la zona d'esports individuals ubicada a la platja de Gavà Mar, a l'alçada de la Taverna del Mar:

 

Cartell renovat de la zona d'esports individuals de la platja de Gavà Mar ubicada a l'alçada de la Taverna del Mar (21 de març de 2009)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 86: Afegir elements d'oci a la platja de Central Mar Tornar a l'índex de problemes Veure problema 88: Afegir pals i xarxes per practicar volley-platja