Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 85
DEFICIÈNCIES A LA PISTA ESPORTIVA DEL CENTRE CÍVIC
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:

Problema solucionat a finals de febrer de 2007 amb la substitució de les tanques que estaven trencades.

Reobert el maig de 2007 al trencar-se de nou les tanques darrera de les dues porteries. A finals del mes de Setembre de 2008, l'Ajuntament de Gavà reposa totes les tanques que faltaven i substitueix les que es troben en mal estat, però queda pendent d'arreglar algunes de les xarces que estan en la part superior de les tanques i les cistelles de bàsquet que estan oxidades.

El març de 2009 tornen a aparèixer tanques trencades i l'Ajuntament a finals d'abril opta per eliminar totes les tanques trencades i instal·lar proteccions de plàstic als pals verticals. No és la solució ideal però evita mals majors.

El setembre del 2010 tornen a aparèixer tanques trencades, l'Ajuntament les retira de nou, però no instal·la proteccions als pals verticals.

La tardor del 2011, l'Ajuntament aguanta amb 'brides' alguna de les tanques. Retira una de les porteries perquè està trencada i repara la base de dos dels pals alts verticals de la tanca que tenien la seva base podrida i podien caure en qualsevol moment. També poda tots els arbres i en planta un de nou.

L'agost de 2012, l'Ajuntament instal·la una nova porteria de futbol.

 
 
Descripció del problema:

La pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar presentava aquest magnífic aspecte quan va ser construïda, amb les tanques en perfecte estat i les porteries i les cistelles de bàsquet amb xarxes:

Pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar en perfecte estat

Però, actualment la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar té trencades diverses de les tanques metàl·liques.

Concretament, al darrera d’una porteria (la que està més propera al Centre Cívic), està en un estat lamentable tal i com es pot veure a les següents fotografies i si no s’arregla aviat, potser algú prendrà mal.

 
Tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar
 
Tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar
 
 
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 
 
 
• A finals del mes de Febrer de 2007, es soluciona aquest problema arreglant la tanca.
 
 
 
 
 
• El mes de Maig de 2007, reobrim el problema perquè ara hi ha de nou tanques trencades, i ara darrera de totes dues porteries i a més, les xarxes d'amdues porteries estan totalment trencades. Les següents fotografies són de la porteria més propera al passeig marítim
 
Tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (Maig de 2007)
 
Tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (Maig de 2007)
 
Porteria sense xarxes i tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (Juny de 2007)
 
Porteria sense xarxes i tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (Juny de 2007)
 
 
 
 
 
• El mes d'Agost de 2007, les porteries continuen en un estat lamentable. Incorporem dues fotografies de la porteria més pròxima al Centre Cívic
 
Porteria amb xarxes trencades i tanques trencades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (Agost de 2007)
 
Tanques trencades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (Agost de 2007)
 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 
• El 20 de Març de 2008, fem noves fotografies del mal estat en el que es troben les cistelles de bàsquet, les porteries i les tanques de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar
 
Cistella de bàsquet de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar en mal estat (20 de Març de 2008)
 
Cistella de bàsquet de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar en mal estat (20 de Març de 2008)
 
Porteria amb xarxes trencades i tanques trencades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (20 de Març de 2008)
 
Tanques trencades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (20 de Març de 2008)
 
 
 
 
 

• El 10 de Maig de 2008, el diari EL PERIÓDICO DE CATALUNYA publica la següent foto-denúncia d'un veí de Gavà sobre el lamentable estat en el que es troba la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar:

Foto-denúncia publicada al diari El Periódico de Catalunya el 10 de Maig de 2008 sobre el mal estat de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar

 
 
 
 
 
• El mes de Juliol de 2008, desapareix una nova part de la tanca. Incorporem dues fotografies que ho demostren:
 
Tanca que falta a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (15 de Juliol de 2008)
 
Tanca que falta a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (15 de Juliol de 2008)
 
 
 
 
 

• A finals del mes de Setembre de 2008, l'Ajuntament de Gavà reposa totes les tanques que faltaven i substitueix les que es troben en mal estat. Ara només queda per arreglar algunes de les xarxes que estan en la part superior de les tanques i les cistelles de bàsquet que estan oxidades:

Tanca arreglada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (20 de setembre de 2008)

Tanca arreglada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (20 de setembre de 2008)

Tanca arreglada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar però amb una xarxa que ha quedat despenjada (20 de setembre de 2008)

Tanca arreglada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar però amb una xarxa que ha quedat despenjada (20 de setembre de 2008)

Tanca arreglada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (27 de setembre de 2008)

 
 
 
 
 
• El 16 de Novembre de 2008, fotografíem i gravem l'avançat estat d'oxidació de les cistelles de bàsquet:
 

Estat d'avançada oxidació en el que es troben les cistelles de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (16 de novembre de 2008)

En el següent vídeo es pot apreciar perfectament el seu lamentable estat actual:

 
 
 
 
 
• El 14 de Març de 2009, reobrim per segona vegada aquest problema perquè hi ha noves tanques trencades tal i com es pot observar en les següents fotografies:
 
Tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (14 de Març de 2009)
 
Tanques trencades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (14 de Març de 2009)
 
 
 
 
 
• El 18 d'Abril de 2009, fotografíem l'estat en el que es troben les tanques de darrera de la porteria més propera al Centre Cívic:
 
Tanca trencada al darrere d'una porteria de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (18 d'Abril de 2009)
 
 
 
 
 

• El 31 de Maig de 2009 comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha procedit a retirar les tanques trencades i a situar uns plàstics vermells en les barres verticals perquè ningú prengui mal. No és la solució ideal però almenys evita mals majors.

Tanques retirades per l'Ajuntament de Gavà del darrere d'una porteria (costat muntanya) de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (31 de Maig de 2009)

Tanques retirades per l'Ajuntament de Gavà del darrere d'una porteria (costat muntanya) de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (1 de Juny de 2009)

Tanques retirades per l'Ajuntament de Gavà del darrere d'una porteria (costat muntanya) de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (5 de Juny de 2009)

Tanques retirades per l'Ajuntament de Gavà d'un lateral de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (5 de Juny de 2009)

Tanques retirades per l'Ajuntament de Gavà del darrere d'una porteria (costat mar) de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (5 de Juny de 2009)

 
 
 
 
 

• El 28 de Gener de 2010 fotografíem l'avançat estat d'oxidació en el que es troben les cistelles de bàsquet d'aquesta pista esportiva:

Taulell d'una cistella de bàsquet de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar molt oxidat (28 de Gener de 2010)

 
 
 
 
 

• A principis de Setembre de 2010 ens trobem de nou amb un lamentable estat de moltes de les tanques d'aquesta pista esportiva, així com de l'aparició d'un seguit de fustes en la mateixa parcel·la tal i com es pot comprovar a les següents imatges:

Tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (2 de Setembre de 2010)

Tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (10 de Setembre de 2010)

Tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (10 de Setembre de 2010)

Tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (10 de Setembre de 2010)

Fustes que es troben dins de la parcel·la del Centre Cívic de Gavà Mar (10 de Setembre de 2010)


Per aquest motiu decidim presentar la següent instància a l'Ajuntament de Gavà:

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant l'arranjament de les tanques de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar i la retirada de les fustes que hi ha dins de la parcel·la (14 Setembre 2010) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (14 Setembre 2010)


• El 29 de Setembre de 2010 comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha retirat quasi totes les fustes i les tanques trencades, però no les ha reparat ni tampoc ha instal·lat proteccions en els pals verticals com la darrera vegada.

 
 
 
 
 

• L'octubre de 2011, comprovem que l'Ajuntament ha utilitzat brides per fixar algunes de les tanques trencades a la pista esportiva del Centre Cívic.


A les següents imatges es poden veure aquestes brides així com l'avançat estat d'oxidació de les tanques:


Brida instal·lada per l'Ajuntament de Gavà per fixar una tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (5 de Novembre de 2011)


Brida instal·lada per l'Ajuntament de Gavà per fixar una tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (5 de Novembre de 2011)


Brida instal·lada per l'Ajuntament de Gavà per fixar una tanca trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (5 de Novembre de 2011)

 
 
 
 
 

• A principis d'octubre de 2011, la porteria de futbol que queda més propera al passeig marítim es trenca.

Porteria de futbol trencada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (5 d'Octubre de 2011)• L'Ajuntament la retira amb el que la pista esportiva que ja amb només una porteria. En la següent fotografia de finals d'octubre de 2011, es pot veure com ja no hi ha porteria ni tanques inferiors en aquesta part de la pista esportiva:

Pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar sense una de les porteries ni bona part de les tanques (29 d'Octubre de 2011)

 
 
 
 
 

• El5 d'Octubre de 2011, fotografíem com un arbre de la parcel·la del Centre Cívic de Gavà Mar està envaint la pista esportiva sense que l'Ajuntamente el podi:


Branques d'un arbre dins de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (5 d'Octubre de 2011)

 
 
 
 
 

• El 5 de Novembre de 2011 detectem que un dels pals que formen la tanca que envolta aquesta pista esportiva està molt podrit per la part inferior fet que provoca que es pugui moure moltíssim, amb el perill de que en qualsevol moment, pugui caure. Notifiquem aquest problema a l'Ajuntament per mail de manera urgent:


 
 
 
 
 

• El 7 de Novembre de 2011 comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha procedit a reparar el pal que tenia la base podria i, a més, n'ha reparat un altre com es pot observar a les següents fotografies:


PRIMER pal arreglat:

Base d'un pal de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar reparat per l'Ajuntament de Gavà (7 de Novembre de 2011)

Pal de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar reparat per l'Ajuntament de Gavà (7 de Novembre de 2011)


SEGON pal arreglat:

Base d'un pal de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar reparat per l'Ajuntament de Gavà (7 de Novembre de 2011)

Pal de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar reparat per l'Ajuntament de Gavà (7 de Novembre de 2011)

 
 
 
 
 

• El 8 de Novembre de 2011 comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha podat l'arbre que envaïa la pista esportiva del Centre Cívic com es pot comprovar comparant les dues següents imatges:


Arbre ABANS de la poda (envaint la pista esportiva):

Branques d'un arbre dins de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (5 d'Octubre de 2011)


Arbre DESPRÉS de la poda:

Arbre podat just al costat de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (9 de Novembre de 2011)A més, l'Ajuntament ha procedit a podar tota la resta d'arbres i arbustos del jardí del Centre Cívic de Gavà Mar com es pot comprovar a les següents imatges:

Arbre podat als jardins del Centre Cívic de Gavà Mar (23 de Novembre de 2011)


Arbustos podats als jardins del Centre Cívic de Gavà Mar (23 de Novembre de 2011)


Arbustos podats als jardins del Centre Cívic de Gavà Mar (23 de Novembre de 2011)Fins i tot, l'Ajuntament ha plantat un arbre nou (que hauria d'estar protegit perquè és molt petit i amb tants nens allà, està en perill):


Nou arbre plantat als jardins del Centre Cívic de Gavà Mar que s'hauria de protegir perquè ja està totalment tort (23 de Novembre de 2011)

 
 
 
 
 

• El 23 de novembre de 2011, fotografíem l'estat en el que es troben les xarxes de la part superior de la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar. Unes xarxes que amb una senzilla actuació dels serveis municipals oferirien una altra imatge ben diferent:

Xarxes despenjades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (23 de Novembre de 2011)


Xarxes despenjades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (23 de Novembre de 2011)


Xarxes despenjades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (23 de Novembre de 2011)


Xarxes despenjades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (23 de Novembre de 2011)


Xarxes despenjades a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (23 de Novembre de 2011)

 
 
 
 
 

• El 28 d'Agost de 2012 comprovem que l'Ajuntament de Gavà ha procedit a instal·lar una nova porteria de futbol en aquesta pista esportiva, desplaçant la porteria que ja existia i que estava ubicada a prop de l'edifici del Centre Cívic a l'altra banda de la pista, en la zona més propera al passeig marítim. Recordem que la porteria anterior, que estava trencada, va ser retirada per l'Ajuntament de Gavà l'octubre de 2011.


Nova porteria instal·lada a la pista esportiva del Centre Cívic de Gavà Mar (28 d'Agost de 2012)

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 84: S'allargarà el passeig marítim cap a Viladecans? Tornar a l'índex de problemes Veure problema 86: Afegir elements d'oci a la platja de Central Mar