Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 70
RESTAURAR ELS BANCS DE L'AVINGUDA DEL MAR I DEL PASSEIG MARÍTIM
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
SOLUCIONAT: El desembre de 2006 es restauren els del passeig marítim i el març del 2010 els de l'avinguda del mar
 
 
Descripció del problema:

Caldria pintar de nou la majoria dels bancs del passeig marítim i de l'avinguda del mar ja que hi ha molts bancs on la pintura està molt deteriorada.

En la quarta foto es pot apreciar una pintada amb una data del 2002 (Per tant, com a mínim fa 4 anys que no es mantenen aquests bancs).

Creiem que ja toca fer-los una repassada.

 
Banc de l'avinguda del mar de Gavà Mar amb la pintura en molt mal estat
 
Banc de l'avinguda del mar de Gavà Mar amb la pintura en molt mal estat
 
Banc del passeig marítim de Gavà Mar amb la pintura en molt mal estat
 
Banc de l'avinguda del mar de Gavà Mar on es pot veure des de quan fa que no es pinten els bancs (com a mínim, des de novembre del 2002)
 
 
 
Històric de gestions:

• El 27 de Juliol de 2006, ERC de Gavà presenta una pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit detallant la degradació del passeig marítim de Gavà Mar i entre els problemes que s'hi detallen hi figura l'estat dels bancs:

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà per a ser contestada per escrit sobre la degradació del passeig marítim de Gavà Mar (27 de Juliol de 2006) - Pregunta: Degradació Passeig Marítim

 

• El 8 d'Agost de 2006, l'Ajuntament de Gavà respon la pregunta escrita presentada per ERC explicant que el manteniment del mobiliari urbà es realitza de forma habitual i amb els recursos disponibles:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a l'escrit presentat per ERC de Gavà sobre la degradació del passeig marítim de Gavà Mar (8 d'agost de 2006) - Resposta de Manuel Maniega (8 d'Agost de 2006)

 
 
 

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres):

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• El 7 de Desembre de 2006, més de 70 bancs del passeig marítim de Central Mar han sigut substituïts per uns de nous que corresponen a:

  • 16 grups de 4 bancs = 64 bancs
  • Nous bancs tram de vianants del carrer Palafrugell = 4 bancs
  • Nous bancs tram de vianants del carrer Amposta = 3 bancs

Però, els de l'avinguda del mar continuen igual.

Nous bancs al passeig marítim de Central Mar (7 de desembre de 2006)

 
 
 

• El 21 de Desembre de 2006, es celebra un Ple municipal de Gavà i el grup municipal de CiU de Gavà presenta un prec sol·licitant que el govern municipal dugui a terme el més aviat possible, l'arranjament dels bancs de l'avinguda del mar:

Prec de CiU a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant l'arranjament dels bancs de l'avinguda del mar a Gavà Mar el més aviat possible (21 de desembre de 2006) - Prec: Arranjament bancs de l'avinguda del mar

La resposta del regidor José María Martín Quiñones, membre de l'Equip de Govern (PSC i ICV) és que en properes campanyes es farà aquesta reparació:

 
 
 

• El 10 d'Octubre de 2007, ERC de Gavà presenta una pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser contestada per escrit explicant que els bancs de l'avinguda del mar presenten un mal estat per la manca de manteniment i que si l'equip de Govern en té coneixement i si ho pensa corregir:

Pregunta d'ERC a l'Ajuntament de Gavà per ser resposta per escrita sol·licitant l'arranjament dels bancs de l'avinguda del mar a Gavà Mar (10 d'octubre de 2007) - Pregunta escrita: Arranjament bancs de l'avinguda del mar

 

• El 8 de Novembre de 2007, l'Ajuntament de Gavà respon la pregunta escrita presentada per ERC explicant que el Govern Municipal té constància de l'estat d'aquests bancs i que en té prevista la reparació durant la propera campanya de renovació del mobiliari urbà:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a l'escrit presentat per ERC de Gavà demanant l'arranjament dels bancs de l'avinguda del mar de Gavà Mar (18 de novembre de 2007) - Resposta de Víctor Carnero (8 de Novembre de 2007)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 15 de Març de 2010, l'Ajuntament de Gavà pinta els bancs de l'avinguda del mar de Central Mar:

Banc recent pintant a l'avinguda del mar de Central Mar (Gavà Mar) (15 de març de 2010)


Banc recent pintant a l'avinguda del mar de Central Mar (Gavà Mar) (16 de març de 2010)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 69: Eliminació de pintades del passeig marítim Tornar a l'índex de problemes Veure problema 71: Eliminar sorra dels bancs del passeig marítim (tocant al carrer Palafrugell)