Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 69
ELIMINACIÓ DE PINTADES DEL PASSEIG MARÍTIM
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema comunicat per escrit a l'Ajuntament de Gavà (Via Pública) el 16 d'Octubre de 2006. El mes d'abril de 2007, l'Ajuntament de Gavà esborra les pintades dels primers trams del passeig marítim però no de Central Mar.
 
 
Descripció del problema:

Hi ha moltes pintades per tot el passeig marítim de Gavà Mar (terra, fanals, bancs, ...) que caldria esborrar per millorar la imatge global del passeig i evitar la seva degradació.

A continuació, algunes fotos que serveixen d'exemple amb la seva ubicació concreta:

 
Passeig marítim (carrer Salou) (al costat de la riera dels Canyars)
Pintada al terra del passeig marítim de Gavà Mar (carrer Salou - al costat de la riera dels Canyars)
 
Pintada a la tanca del passeig marítim de Gavà Mar (carrer Salou - al costat de la riera dels Canyars)
 
Pintada en un banc del passeig marítim de Gavà Mar (carrer Salou - al costat de la riera dels Canyars)
 
Passeig Marítim (Central Mar)
Pintada en un fanal del passeig marítim de Gavà Mar (Central Mar)
 
Pintada al terra del passeig marítim de Gavà Mar (Central Mar)
 
Pintada al terra del passeig marítim de Gavà Mar (Central Mar)
 
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres):

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• A finals del mes de Març de 2007, comprovem amb satisfacció que l'Ajuntament de Gavà ha fet eliminat totes les pintades dels trams antics del passeig marítim, sobretot totes aquelles que afectaven als bancs d'obra. Ara queda pendent les pintades del tram de passeig marítim de Central Mar.

 
PINTADES ESBORRADES al passeig marítim (carrer Salou) (al costat de la riera dels Canyars) - Abril 2007
 
Pintada esborrada al terra del passeig marítim de Gavà Mar (carrer Salou - al costat de la riera dels Canyars) (Abril de 2007)
 
PINTADES ESBORRADES (NOMÉS) de la part superior del banc - Abril 2007
 
Pintada esborrada en un banc del passeig marítim de Gavà Mar (carrer Salou - al costat de la riera dels Canyars)
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 68: Eliminació de pintades nazis Tornar a l'índex de problemes Veure problema 70: Restaurar els bancs de l'avinguda del mar i del passeig marítim