Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 60
NO MÉS TERRASSES DE BARS A L'AVINGUDA DEL MAR
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Després de 4 anys sense ampliar el número de terrasses. El maig de 2009, la peixateria 'Bonito33' instal·la una terrassa a l'avinguda del mar contravenint les normes de la seva comunitat de veïns. A principis del 2011 aquest negoci fa un espectacular tancament de la seva terrassa generant un gran rebuig entre els veïns.
 
 
Descripció del problema:

Actualment només hi ha una terrassa instal·lada en aquesta avinguda de les 3 que hi van arribar a existir.

Volem recordar a l’Ajuntament de Gavà que els Estatuts de les 4 comunitats de veïns de l‘avinguda del mar prohibeixen la instal·lació d'establiments de restauració, concretament: pub, bars, bars noctuns i de matinada, musicals, cafeteries, restaurants, granges, etc... . Aquest fet ha sigut comunicat diverses vegades a l’Ajuntament de Gavà, la darrera en les propostes de millora del PAM (Pla d'Acció Municipal).

Estatuts de les comunitats de l'avinguda del mar de Gavà Mar - Estatuts de les comunitats de l'avinguda del mar

Les dues terrasses tancades corresponen a dos negocis (Ciccio Pizza) i (Monsieur François-HBA) que van estar situats a la comunitat A4 (avinguda del mar, 10) on dues SENTÈNCIES JUDICIALS FERMES van fer tancar aquests negocis, precisament  per incomplir els estatuts de les comunitats:

Ciccio Pizza
Sentència 256/2003-1 de 30 d’octubre de 2003 del Jutjat nº4 de Gavà
Local de la pizzeria Ciccio Pizza que va estar ubicada a l'avinguda del mar de Gavà Mar fins que va ser tancada per sentència judicial Terrassa de la pizzeria Ciccio Pizza que va estar ubicada a l'avinguda del mar de Gavà Mar fins que va ser tancada per sentència judicial
Sentència judicial que ordena el tancament de la pizzeria Ciccio Pizza a Gavà Mar (pàgina 1 de 3) - Pàgina 1 de la sentència Sentència judicial que ordena el tancament de la pizzeria Ciccio Pizza a Gavà Mar (pàgina 2 de 3) - Pàgina 2 de la sentència Sentència judicial que ordena el tancament de la pizzeria Ciccio Pizza a Gavà Mar (pàgina 3 de 3) - Pàgina 3 de la sentència

 

Monsieur François (HBA)
Sentència 211/D de 28 de novembre de 2005 del Jutjat nº2 de Gavà
Local i terrassa del bar, cafeteria, restaurant MONSIEUR FRANÇOIS - HBA que va esta obert a l'avinguda del mar de Gavà Mar fins que va haver de tancar per sentència judicial Terrassa del bar, cafeteria, restaurant MONSIEUR FRANÇOIS - HBA que va esta obert a l'avinguda del mar de Gavà Mar fins que va haver de tancar per sentència judicial
Sentència judicial que ordena el tancament de la cafeteria Monsieur François - HBA a Gavà Mar (28 de novembre de 2005) - Sentència judicial (28 de novembre de 2005)

Sense aquestes sentències judicials favorables als veïns de Gavà Mar no volem ni imaginar-nos com seria actualment l’avinguda del mar, probablement hi hauria moltes més terrasses, s’anirien ampliant els horaris i probablement s’acabaria convertint una zona dissenyada com residencial, en una zona d’oci.

Volem transmetre a l’Ajuntament de Gavà la nostra total oposició a que l’avinguda del mar es pugui convertir en res que s’assembli ni de lluny a l’avinguda dels Banys de Castelldefels, per això reclamem a l’Ajuntament de Gavà que no atorgui més permisos per terrasses a banda de l’únic que ja existeix.

La més que possible degradació d’aquesta avinguda ha sigut frenada per les accions judicials dels veïns, creiem que l’Ajuntament de Gavà, després de dues sentències judicials fermes, hauria d’actuar en conseqüència. Curiosament, la pizzeria Ciccio Pizza després de marxar de Gavà Mar, es va instal·ar precisament al passeig marítim de Castelldefels.

A més, també volem comunicar a l’Ajuntament de Gavà que la comunitat A4 (la que ha guanyat els dos judicis) ha modificat recentment per UNANIMITAT els seus estatuts RESTRINGINT encara més els negocis de degustació i restauració que s’hi poden instal·lar.

Així doncs, emplacem l’Ajuntament a que afavoreixi la instal·lació de comerços que prestin servei al barri, (com la clínica dental, bancs, papereries...) i no permeti la instal·lació de comerços que representen molèsties.

 
 
 
Històric de gestions:

• El 23 de Juny de 2003, ERC de Gavà pregunta a l'Ajuntament de Gavà sobre els negocis de restauració (Ciccio Pizza i Monsieur François) instal·lats a l'avinguda del mar incomplint els estatuts de la comunitat de veïns on s'hi han instal·lat:

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre els negocis de restauració instal·lats a l'avinguda del mar de Gavà Mar (23 de Juny de 2003) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà (23 Juny 2003)

 
 
 

• El 25 de Juny de 2003, comuniquem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 8070)

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà comunicant el problema dels negocis de restauració i terrasses a l'avinguda del mar de Gavà Mar (25 de Juny de 2003) - Escrit a l'Ajuntament de Gavà (25 Juny 2003)

 
 
 

• El 23 de Juliol de 2003, l'Ajuntament de Gavà respon a l'escrit de l'AVV de Gavà Mar, argumentant que l'Ajuntament no pot intervenir en temes privats (registre de sortida 8054)

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la instància presentada per l'AVV de Gavà Mar sobre els negocis de restauració i les terrasses de l'avinguda del mar de Gavà Mar (23 de Juliol de 2003) - Resposta de l'Ajuntament de Gavà (23 Juliol 2003)

 
 
 

• El 24 de Juliol de 2003, l'Ajuntament de Gavà respon per escrit a la pregunta formulada per ERC que l'Ajuntament ha rebut queixes veïnals, els serveis municipals han fet una inspecció en diversos habitatges, confirma que els establiments tenen permisos ambientals i que l'Ajuntament no pot entrar en temes privats (registre de sortida 8011)

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta d'ERC sobre les molèsties dels negocis de restauració a l'avinguda del mar de Gavà Mar (24 Juliol 2003) - Resposta de l'Ajuntament de Gavà (24 Juliol 2003)

 
 
 

• El 30 d'Octubre de 2003, es produeix la primera sentència judicial en aquests temes. El Jutjat de Gavà fa tancar la pizzeria Ciccio Pizza per incomplir els estatuts de la comunitat on estava establida. Sentència ferma.


Sentència judicial que ordena el tancament de la pizzeria Ciccio Pizza a Gavà Mar (pàgina 1 de 3) - Pàgina 1 de la sentència Sentència judicial que ordena el tancament de la pizzeria Ciccio Pizza a Gavà Mar (pàgina 2 de 3) - Pàgina 2 de la sentència Sentència judicial que ordena el tancament de la pizzeria Ciccio Pizza a Gavà Mar (pàgina 3 de 3) - Pàgina 3 de la sentència
 
 
 

• El 30 de Gener de 2004, l'AVV de Gavà Mar juntament amb la comunitat A4 de l'avinguda del mar, comunica per escrit a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 1363) aquesta sentència perquè la tingui en compte en el futur a l'hora de denegar llicències d'obertura d'establiments de restauració i terrasses a l'avinguda del mar.

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà comunicant la sentència judicial del cas Ciccio Pizzo sobre les terrasses de l'avinguda del mar (30 de Gener de 2004) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (30 Gener 2004)

 
 
 

• El 24 de Març de 2004, ERC de Gavà pregunta a l'Ajuntament de Gavà si aquesta sentència farà canviar el criteri de l'Ajuntament de Gavà a l'hora d'atorgar llicències a l'avinguda del mar o si caldrà que els veïns vagin clausurant els bars, un a un:

Primera pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre les terrasses de l'avinguda del mar de Gavà Mar (24 de març de 2004) - 1ª Pregunta a l'Ajuntament de Gavà (24 Març 2004)

ERC de Gavà també pregunta a l'Ajuntament de Gavà perquè la resposta a l'AVV de Gavà Mar no ha sigut acurada:

Segona pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre les terrasses de l'avinguda del mar de Gavà Mar (24 de març de 2004) - 2ª Pregunta a l'Ajuntament de Gavà (24 Març 2004)

 
 
 

• El 19 d'Abril de 2004, l'Ajuntament de Gavà respon (registre de sortida 4420) a la primera pregunta d'ERC amb una còpia d'un comunicat anterior de l'Ajuntament de Gavà a la comunitat A4 on es deixa clar que l'Ajuntament no pot entrar en aquestes temes:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta d'ERC de Gavà sobre les terrasses de l'avinguda del mar (19 d'Abril de 2004) - Resposta de l'Ajuntament de Gavà (19 Abril 2004)

 
 
 

• El 21 d'Abril de 2004, l'Ajuntament de Gavà respon (registre de sortida 4824) a la segona pregunta d'ERC que es va comunicar telefònicament al President de l'AVV de Gavà Mar (Toni Díaz) de la situació i es fan aclariments:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a una pregunta de l'ERC de Gavà sobre les terrasses de l'avinguda del mar (21 d'Abril de 2004) - Resposta de l'Ajuntament de Gavà (21 Abril 2004)

 
 
 

• El 18 de Maig de 2005, l'AVV de Gavà Mar recorda en una instància per escrit a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 7260) quin és el seu posicionament en aquest problema i aprofita per recordar que en un recent reunió, l'Ajuntament de Gavà ha afirmat que no és la seva voluntat convertir l'avinguda del mar en res que es sembli a l'avinguda dels banys de Castelldefels.

Instància presentada per l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà informant del posicionament de l'AVV de Gavà Mar en l'assumpte de les terrasses de l'avinguda del mar (18 de Maig de 2005) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (18 Maig 2005)

 
 
 

• El 28 de Novembre de 2005, es produeix la segona sentència judicial en aquests temes. El Jutjat de Gavà fa tancar el bar Monsieur François-HBA per incomplir els estatuts de la comunitat on estava establert. Segona sentència ferma.

Sentència judicial que ordena el tancament de la cafeteria Monsieur François - HBA a Gavà Mar (28 de novembre de 2005) - Sentència judicial (28 de novembre de 2005)

 
 
 

• El 16 d'Octubre de 2006, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 2 de Maig de 2009, el negoci Bonito 33, instal·lat al número 1 de l'avinguda del mar des de l'any 2008 i creat inicialment com a peixateria, instal·la una terrassa a l'avinguda del mar contravenint les normes de la seva comunitat de veïns (Albatros A1) al derivar així el negoci també cap a 'bar' (expressament prohibit pels estatuts de les comunitats de l'avinguda del mar). És de suposar que l'Ajuntament de Gavà ha concedit permís.

Queda així clar que l'Ajuntament de Gavà no té cap intenció d'evitar que l'avinguda del mar es degradi i que la millor opció pels veïns per defensar la seva qualitat de vida és anar a la via judicial. La comunitat Albatros A4 va fer tancar els dos negocis que funcionaven a la seva comunitat com a bars (Ciccio Pizza i Monsieur François). La comunitat Albatros A1 ha consentit una altra terrassa durant anys i ara ja es troba amb dues terrasses.


• El 27 de Maig de 2009, ERC de Gavà explica per escrit a l'Ajuntament de Gavà que aquesta peixateria ha instal·lat una terrassa a la via pública mentre les condicions reflectides en l'escriptura de propietat dels baixos de l'immoble prohibeixen explícitament la instal·lació de terrasses d'aquest tipus.

Pregunten si té constància el Govern Municipal de l'existència d'aquesta clàusula en les escriptures de propietat, de per què no es tenen en compte aquestes clàusules a l'hroa de concedir les llicències a les terrasses i si està previst modificar les condicions d'atorgament de llicències de terrasses per casos com aquest:

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre la terrassa instal·lada per la peixeteria Bonito33 a l'avinguda del mar de Gavà Mar (27 de Maig de 2009) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà (27 Maig 2009)


• El 8 de Juliol de 2009, l'Ajuntament de Gavà els respon amb la següent breu resposta:

Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta d'ERC-Gavà sobre la terrassa de l'establiment Bonito33 de Gavà Mar (8 Juliol 2009)

 
 
 

• A finals de Gener de 2011, el negoci Bonito 33 ubicat al número 1 de l'avinguda del mar i que té una terrassa a la via pública, realitza unes obres per fer un espectacular tancament de la seva terrassa instal·lada a la via pública.

Aquestes obres generen molta polèmica per l'impacte visual que té el tancament sobre l'avinguda del mar, perquè al menjar-se gran part de la vorera, deixa als vianants sense pràcticament espai per passar, perquè és un negoci que incompleix els Estatuts de la Comunitat de veïns on està instal·lada, perquè hi ha dues sentències judicials fermes que avalen que no es pot instal·lar a l'avinguda del mar negocis contraris als Estatuts de les seves comunitats,...

 

• El 25 de Gener de 2011, ERC de Gavà presenta una pregunta escrita a l'Ajuntament de Gavà exposant detalladament l'evolució d'aquest local, així com de les gestions que ERC ha anat fent per fer conèixer a l'Ajuntament de Gavà que els Estatuts de les comunitats de veïns de l'avinguda del mar, prohibeixen la instal·lació de bars.

Així doncs, pregunten a l'Ajuntament:

  • Té previst el Govern Municipal mantenir la política de no fer cas de les sentències fermes produïdes en l'àmbit de l'Avinguda del Mar en relació a l'establiment de negocis de restauració o terrasses a les voreres, i seguir atorgant llicències per a terrasses a qualsevol establiment d'aquest carrer que ho demani?
  • Té autorització municipal la propietat de Bonito33 per fer un tancament a la terrassa que vulnera l'establert a les ordenances municipals?

Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre els negocis de restauració instal·lats a l'avinguda del mar de Gavà Mar (23 de Juny de 2003) - Pregunta a l'Ajuntament de Gavà (23 Juny 2003)

 

• El 3 de Febrer de 2011, la web municipal EL BRUGUERS publica la següent notícia amb el posicionament contrari de C's de Gavà als tancaments de terrasses a Gavà Mar com el que recentment ha fet el negoci Bonito 33.

Notícia publicada a la web EL BRUGUERS sobre la posició contrària de C's-Gavà als tancaments de terrasses a Gavà Mar (3 Febrer 2011)

 
 
 

• L'Estiu de 2011, dos establiments de restauració de l'avinguda del mar que portaven anys funcionant sense terrasses a la via pública, les instal·len.

Es tracta de La Bodegueta del Mar i de la Creperia Chez Bea. Ja hi ha 4 terrasses en aquesta avinguda, però totes, en el tram comprès entre el carrer dels Tellinaires i el carrer de Cunit.

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 59: Mala il·luminació al carrer Arenys Tornar a l'índex de problemes Veure problema 61: Foment de diversificació d'entitats bancàries