Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 47
SENYALITZACIÓ ERRÒNIA DELS MÒDULS DE LA CREU ROJA
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema comunicat per escrit a l'Ajuntament de Gavà (Via Pública) el 16 d'Octubre de 2006
 
Descripció del problema:

Els senyals que s’instal·len a l’estiu a Gavà Mar per indicar on estan situats els mòduls de la CREU ROJA estan obsolets.

Amb els 3 mòduls actuals caldria revisar aquestes senyals de cara a l’estiu vinent.

Per exemple, es dóna la paradoxa que estant una persona ferida a l’avinguda del mar, just entre dos mòduls de la Creu Roja (situats als carrers Roses i Palafrugell) els cartells, la fan anar molt més lluny fins el carrer Premià.

 
Senyal situat a la cantonada del carrer Blanes amb el Carrer Cunit:
Senyal de la situació del mòdul de la Creu Roja del Carrer Premià situat a la cantonada del carrer Blanes amb el Carrer Cunit (Estiu 2007)
 
 
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsables de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• El mes de Maig de 2007, el PSC de Gavà inclou en el seu programa electoral per a les eleccions municipals la creació d'una unitat de senyalització. Les eleccions les guanya amb majoria absoluta i que, per tant, veurem la seva creació durant els propers anys i esperem que puguin col·laborar en la millora d'aquesta senyalització:

Extracte del programa electoral del PSC de Gavà anunciant que es crearà una unitat de senyalització (Maig de 2007)

 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar que inclou una retolació pública actualitzada :

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 

• El 14 de Febrer de 2008, l'Ajuntament de Gavà presenta el seu Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 que inclou la següent proposta d'actualització de la senyalització informativa de la ciutat que inclou actuacions a Gavà Mar:

Proposta inclosa dins del Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà (2008-2011) per millorar la senyalització informativa de la ciutat a Gavà Mar

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 46: Problema pels vianants en una vorera de l'encreuament dels carrers Blanes i Cunit Tornar a l'índex de problemes Veure problema 48: Mòdul de la Creu Roja mal ubicat al carrer Roses