Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 40
BRUTÍCIA A LA RIERA DELS CANYARS
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema històric del barri de Gavà Mar. Cal evitar les neteges extremes de vegetació i construir un dipòsit que eviti que en cas de fortes pluges, l'aigua del clavegueram de Gavà que no pot absorvir la depuradora de La Murtra, acabi baixant per la Riera, matant tota la vida existent i abocant aigües residuals a la platja de Gavà Mar
 
 
Descripció del problema:

El tram final de la Riera dels Canyars està habitualment ple de brutícia malgrat el gran nombre d’ànecs, polles d'aigua, tortugues i ocells que hi viuen i que s’hi reprodueixen. Caldria millorar de manera important la neteja i el manteniment d'aquest tram final de la Riera que actualment es troba en un lamentable estat d'abandonament.

 
 
Històric de gestions:

• El juny de 1999, l'AVV de Gavà Mar envia el següent document a tots els partits polítics que es presenten a les eleccions municipals de Gavà del 13 de juny de 1999, detallant els problemes de Gavà Mar i demanant el seu posicionament al respecte. Entre els problemes recollits hi figura aquest :

Problemes de Gavà Mar traslladats per l'AVV de Gavà Mar a tots els partits polítics de Gavà de cara a les eleccions municipals del 13 de juny de 1999

 
 
 
 
 

• El 26 de juny de 2006, publiquem en la nostra web unes quantes fotografies del lamentable estat de la Riera dels Canyars realitzades des del pont del carrer Calafell.


Un water i un bidet dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Juny de 2006)


Una tanca dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Juny de 2006)


Una impressora i un senyal de trànsit dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Juny de 2006)


Una altre senyal de trànsit dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Juny de 2006)

 
 
 
 
 

• El 3 de juliol de 2006, l'Ajuntament de Gavà realitza una neteja de la Riera i els operaris extreuen inexplicablement només una part de la brutícia.

Extreuen de l’aigua una impressora, un pneumàtic, un WC, un bidet, ... però NO una tanca, una pilona, una taula de planxar, ... que estaven al costat de les altres coses com es pot apreciar en aquestes fotografies:

 
 

És aquest el funcionament que cal corregir. És necessari netejar la riera de manera periòdica per millorar la qualitat de l’aigua i la imatge que es dóna als veïns i visitants però cal que aquesta neteja sigui supervisada perquè no té sentit treure de l’aigua unes coses però no altres que estan al costat.

Creiem que amb una mínima supervisió es podria millorar molt i no haver de fer la feina vàries vegades.

 
 
Brutícia extreta per l'Ajuntament de Gavà de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (3 de juliol de 2006)
 
Brutícia extreta per l'Ajuntament de Gavà de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (3 de juliol de 2006)
 
Brutícia extreta per l'Ajuntament de Gavà de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (3 de juliol de 2006)
 
Brutícia extreta per l'Ajuntament de Gavà de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (3 de juliol de 2006)
 
En la següent fotografia es pot observar la taula de planxar que es operaris de l'Ajuntament de Gavà van decidir no extreure de l'aigua ... inexplicablement.
 
Taula de planxar que queda dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar després d'una neteja realitzada per operaris de l'Ajuntament de Gavà (3 de juliol de 2006)
 
 
 
 
 

• El 16 d'octubre de 2006, comuniquem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 
 
 

• El 4 de desembre de 2006, afegim una nova fotografia de l'estat lamentable de la Riera dels Canyars, realitzada des del pont de l'avinguda Europa:


Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (4 de desembre de 2006)

 
 
 
 
 

• El 12 de desembre de 2006, ERC de Gavà fa una pregunta a l'Ajuntament de Gavà per ser resposta per escrit sobre l'origen de les pudors de la Riera dels Canyars

Pregunta d'ERC per ser resposta per escrit per l'Ajuntament de Gavà sobre les pudors generades a la Riera dels Canyars (12 de desembre de 2006) - Pudors de la Riera dels Canyars

 
 
 
 
 

• El mes de Maig de 2007, en les eleccions municipals d'aquest any 2007, ERC de Gavàporta dins del seu programa la millora del tram final de la riera dels Canyars, estudiant la conversió en zona humida i compatibilització amb el dret a la salubritat dels veïns de la zona:

Propostes d'ERC de Gavà per resoldre els problemes de medi ambient a Gavà Mar (23 Maig 2007) - Propostes sobre el medi ambient a Gavà Mar (Maig 2007)

 
 
 
 
 

• El mes de Juny de 2007, fem un nou reportatge fotogràfic del lamentable estat de la Riera dels Canyars, un any després de ser netejada parcialment.

 
 
Un any més un gran nombre d'ànecs s'han instal·lat a la riera i han nascut ja els primers aneguets:
 
Ànecs nascuts a la riera dels Canyars de Gavà Mar l'any 2007
 
Ànecs a la riera dels Canyars de Gavà Mar (Maig de 2007)
 
 
 
Fotografies realitzades des del pont de l'avinguda Europa: moltíssimes escombraries acumulades
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont de l'avinguda Europa) (Maig de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont de l'avinguda Europa) (Maig de 2007)
 
Fotografies realitzades des del pont del carrer Calafell on es veu tot allò que l'any passat no va retirar l'Ajuntament de Gavà (senyals de trànsit, tanques, boles de ciments, pilons, la taula de planxar, bosses d'escombraries, ...)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (Juny de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (Juny de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (Juny de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (Juny de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (Juny de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (Juny de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (Juny de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (Juny de 2007)
 
 
 
 
 

• El mes de Setembre de 2007, fem un nou reportatge fotogràfic del lamentable estat de la Riera dels Canyars:

 
 
Mentre la colònia d'ànecs que viuen a la Riera ha crescut espectacularment ...
 
Ànecs a la riera dels Canyars de Gavà Mar (Setembre de 2007)
 
 
 
... la brutícia que hi ha a la Riera també ha continuat creixent:
 
Un nou habitant (carret de la compra) a la riera dels Canyars de Gavà Mar (Setembre de 2007)
 
Un matalàs a la riera dels Canyars de Gavà Mar (Setembre de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Setembre de 2007)
 
Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Setembre de 2007)
 
Un matalàs acompanyat de més brutícia a la riera dels Canyars de Gavà Mar (Setembre de 2007)
 
Una roda a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Setembre de 2007)
 
 
 
 
 
 
El novembre de 2007 fotografíem algunes de les rates que habiten la riera dels Canyars
 
Una de les rates que viuen a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Novembre de 2007)
 
Una de les rates que viuen a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Novembre de 2007)
 
El desembre de 2007 fem noves fotografies a aquestes rates
 
Una de les rates que viuen a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Desembre de 2007)
 
Una de les rates que viuen a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (Desembre de 2007)
 
 
 
 
 

• El 17 de desembre de 2007, ERC de Gavàens fa arribar una nota de premsa on expliquen que la Generalitat de Catalunya ve atorgant des de l'any 2005 prop de 4 milions d'euros a municipis costaners que han presentat propostes per millorar el seu litoral i que Gavà Mar no se n'ha beneficiat perquè o bé l'Ajuntament no ha presentat projectes o aquests no tenien qualitat o interès social.

ERC afirma que estan convençuts que es podrien preparar bons projectes i entre ells, la millora de la Riera dels Canyars.

Nota de premsa d'ERC de Gavà sobre les possibles millores del litoral de Gavà Mar (17 de desembre de 2007) - Nota de premsa (17 de desembre de 2007)

 

En el seu número de gener de 2008, la publicació L'ERAMPRUNYÀ recull aquest tema:

Notícia publicada al número 53 de la publicació L'ERAMPRUNYA (Gener de 2008) sobre la no aprofitament per part de l'Ajuntament de Gavà de les subvencions per millorar el litoral de Gavà

 
 
 
 
 

• El 25 de desembre de 2007, afegim dues noves fotografia de l'estat lamentable de la Riera dels Canyars, aquesta vegada realitzades des del pont sobre l'autovia de Castelldefels (C-31):

 

Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar al costat del pont sobre l'autovia de Castelldefels (C-31) (25 de desembre de 2007)

 

Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar al costat del pont sobre l'autovia de Castelldefels (C-31) (25 de desembre de 2007)

 
 
 
 
 

• El 23 de Gener de 2008, mantenim una reunió amb l'alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, la Comissionada de l'Ajuntament per a tots els assumptes relacionats amb l'aeroport, Raquel Sánchez i la Cap de Gabinet, Juani Ruzafa on li recordem el mal estat d'aquesta riera i ens expliquen que hi ha un pla (encara en una fase molt inicial) per millorar-la.

 
 
 
 
 

• El 26 de gener 2008, fotografíem la neteja que s'ha fet durant la darrera setmana a la Riera dels Canyars i que com es pot observar a la següent fotografia, ha significat l'arrasada de la major part de la vegetació de la riera. A més, els ànecs i les polles d'aigua han marxat i ja només hi queden les rates.
Malauradament, una vegada més, la neteja (que ha suposat l'eliminació de molta brutícia) ha tornat a deixar pilons (metàlics i de ciment) inexplicablement dins de l'aigua. Prement sobre alguna de les dues següents fotografies es pot veure el reportatge fotogràfic complet:

 

Riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008

Pilons que han quedat dins de la riera dels Canyars de Gavà Mar (després d'una intensa neteja) 26 de gener de 2008

 
 
 
 
 

• El 31 de Gener de 2008, Ciutadans-Gavà presenta un prec que al ple de l'Ajuntament de Gavà demanant a l'Ajuntament de Gavà explicacions sobre aquesta actuació i sobre els motius pels que no s'han extret tots els pilons metàlics i de ciment que encara hi ha dins de la riera:

Pregunta de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà demanant explicacions sobre la recent arrasada de la Riera dels Canyars (31 de Gener de 2008) - Pregunta al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (31 Gener 2008)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple va ser la següent:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà al prec de C's de Gavà sobre la neteja realitzada a la riera dels Canyars de Gavà Mar (31 de gener de 2008)

 
 
 
 
 

• El 14 de Febrer de 2008, l'Ajuntament de Gavà presenta el seu Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 que inclou la següent proposta per inventariar tots els espais naturals d'interès a Gavà, protegits o no, i promoure la seva conservació:

Proposta inclosa dins del Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà (2008-2011) per restaurar la Murtra i el seu Entorn i inventariar tots els espais naturals de Gavà per promoure la seva conservació

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• En el seu número de març de 2008, la publicació L'ERAMPRUNYÀ recull en una notícia l'extrema neteja realitzada a la Riera dels Canyars:

Notícia publicada al número 55 de la publicació L'ERAMPRUNYA (Març de 2008) sobre l'extrema neteja realitzada a finals de gener de 2008 a la Riera dels Canyars de Gavà Mar

 
 
 
 
 

• El 23 d'Agost de 2008, fem noves fotografies de la brutícia existent a la riera (en aquest cas, surant sobre l'aigua):


Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (23 d'Agost de 2008)


Brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (23 d'Agost de 2008)

 
 
 
 
 

• L'1 d'octubre de 2008, ERC de Gavà presenta una pregunta per escrit a l'Ajuntament de Gavà (registre d'entrada 12037) exposant que el passat 10 de setembre van aparèixer diversos ànecs morts a la riera dels Canyars i preguntant si l'Ajuntament té coneixement d'aquest fet i si té identificada la causa de la mort dels ànecs:

Pregunta per escrit d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre la mort d'ànecs a la Riera dels Canyars (1 d'octubre de 2008) - Pregunta per escrit a l'Ajuntament de Gavà (1 d'octubre de 2008)

 

La resposta per escrit de l'Equip de Govern (PSC - ICV - EUiA) de l'Ajuntament de Gavà (registre de sortida 11540) informa que han detectat la mort de dos ànecs i que els agents rurals s'han fet càrrec de la situació per esbrinar les causes dels fets:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta d'ERC sobre la mort d'ànecs a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (30 d'octubre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 29 d'Octubre de 2008, el PPC de Gavà presenta un prec al ple municipal de l'Ajuntament de Gavà explicant que tradicionalment, a la Riera dels Canyars hi vivia una colònia d'ànecs però, des de fa unes setmanes, aquesta colònia d'ànecs ha desaparegut i no en queda cap. Alguns veïns expliquen que abans de desaparèixer van veure ànecs morts.

Pregunten quin és el motiu pel que la colònia d'ànecs que ha viscut tradicionalment a la riera els Canyars ja no hi és:

Prec del PPC de Gavà al Govern Municipal sobre la desaparició dels ànecs de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (29 d'octubre de 2008) - Prec al Govern Municipal (29 Octubre 2008)

 

La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta del Govern municipal de l'Ajuntament de Gavà  a la pregunta del PPC sobre la desaparició dels ànecs de la Riera dels Canyars (29 d'octubre de 2008)

 

El número de novembre de 2008 de la publicació ACTUALITAT SOCIALISTA informa de la resposta municipal a aquest prec:

Notícia publicada al número de novembre de 2008 de la publicació ACTUALITAT SOCIALISTA sobre la resposta del Govern municipal de Gavà al prec del PPc sobre la mort dels ànecs a la riera dels Canyars (Novembre de 2008)

 

El número 37 de la publicació GAVÀ POPULAR (Novembre de 2008) informa de la resposta municipal a aquest prec:

Notícia publicada al número 37 de la publicació GAVÀ POPULAR sobre la resposta del Govern municipal de Gavà al prec del PPc sobre la mort dels ànecs a la riera dels Canyars (Novembre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 5 de novembre de 2008, ERC de Gavà presenta una pregunta per escrit a l'Ajuntament de Gavà explicant que les pluges de tardor han posat de manifest la necessitat d'efectuar una neteja intensiva de les rieres que travessen la nostra ciutat. Afiemen ser coneixedors que és l'Agència Catalana de l'Aigua l'entitat responsable d'efectuar aquesta neteja i per tant, pregunten a l'Equip de Govern quines informacions reben respecte la neteja de les rieres que travessen la ciutat (Sentiu-Bruguers-Canyars, Riera de Can Espinós i Riera de les Parets)?:

Pregunta per escrit d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre la informació que rep de la neteja de la riera dels Canyars per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (5 de novembre de 2009) - Pregunta per escrit a l'Ajuntament de Gavà (5 de novembre de 2009)

 

La resposta per escrit de l'Equip de Govern (PSC - ICV - EUiA) de l'Ajuntament de Gavà (registre de sortida 132 de l'any 2009) arriba dos mesos més tard i ofereix la següent informació:

Resposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta d'ERC sobre la informació que rep l'Ajuntament de Gavà de les neteges que es fan a les rieres que travessen Gavà (7 de Gener de 2009)

 
 
 
 
 

•El 20 de Novembre de 2008, Ciutadans presenta una esmena als pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009 sol·licitant la millora del sanejament i la canalització de la Riera dels Canyars. El Govern d'Entesa rebutja l'esmena:

Esmena de Ciutadans als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 sol·licitant la millora del sanejament i la canalització de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (20 de novembre de 2008)

 
 
 
 
 

• El 21 de Març de 2009, aprofitant un dia de sol, fem noves fotografies del mobiliari urbà que fa més de dos anys que s'acumula a la Riera dels Canyars, just a l'alçada del pont del carrer Calafell: pilons metàl·lics i boles de ciment que 'inexplicablement' han 'sobreviscut' a la Riera després de dues neteges de la mateixa:

 
Piló metàl·lic i bola de ciment dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (21 de Març de 2009)
 
Bola de ciment dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (21 de Març de 2009)
 
Una novetat d'aquest any que caldrà veure quant temps 'sobreviu' dins de la Riera: un SKATE
 
Skate dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (21 de Març de 2009)
 
• El 4 d'Abril de 2009 descobrim això:
 
Ànec mort dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont del carrer Calafell) (4 d'Abril de 2009)
 
 
 
 
 

• El 17 d'Abril de 2009, fem dues noves fotografies de la brutícia que s'acumula dins de la Riera dels Canyars, aquesta vegada des del pont de l'avinguda Europa:

 
Brutícia dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont de l'avinguda d'Europa) (17 d'Abril de 2009)
 
Brutícia dins de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (fotografia des del pont de l'avinguda d'Europa) (17 d'Abril de 2009)
 
 
 
 
 

• El 20 de Maig de 2009, comprovem amb satisfacció com tres anys després, tres famílies d'ànecs han nascut a la Riera i s'hi estan criant:

 

Família d'ànecs nascuda a la Riera dels Canyars de Gavà Mar durant l'any 2009 (fotografia des del pont del carrer de Calafell) (20 de Maig de 2009)

Família d'ànecs nascuda a la Riera dels Canyars de Gavà Mar durant l'any 2009 (fotografia des del pont del carrer de Calafell) (20 de Maig de 2009)

Família d'ànecs nascuda a la Riera dels Canyars de Gavà Mar durant l'any 2009 (fotografia des del pont del carrer de Calafell) (20 de Maig de 2009)

 
 
 
 
 

El 16 de Juny de 2009, ERC de Gavà emetia una nota de premsa anunciant que en el ple municipal de juny demanaria a l'Ajuntament de Gavà que emprengui les actuacions pertinents per garantir la salubritat i bon desguàs de la Riera dels Canyars

Nota de premsa d'ERC de Gavà sobre la demanda de salubritat i bon desguàs de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (16 de Juny de 2009) - Nota de premsa (16 Juny 2009)

Exposen que la Riera té diversos problemes (problema 40). Per un costat, els ponts situats sobre l'avinguda d'Europa i l'autovia de Castelldefels tenen poca alçaria degut a l'acumulació dels llots de la riera i caldria netejar-los i rebaixar-los en la mesura del possible, per evitar problemes en cas d'avingudes sobtades d'aigua.

Pont de poca alçada de l'autovia de Castelldefels (C-31) sobre la Riera dels Canyars a Gavà Mar (17 de Juny de 2009)

D'altra banda, hi ha un desguàs que aboca a la llera de la riera que fa molta pudor i que possiblement conté algun component contaminant. Aquests abocaments es fan a l'alçada del Centre de Control de Trànsit aeri d'AENA, poc després de la carretera B-210 i podrien provenir de les àrees de servei de l'autopista C-32. Demanen que es comprovin l'origen d'aquests abocaments i el seu potencial contaminant, per si cal revisar les llicències dels responsables dels abocaments.

 

En el número 71 (juliol de 2009), la publicació L'ERAMPRUNYÀ recull aquest tema:

Notícia publicada al número 71 de la publicació L'ERAMPRUNYA (Juliol de 2009) sobre la l'estat en el que es troba la Riera dels Canyars de Gavà Mar

 
 
 
 
 
 
 

• El 21 de Juny de 2009, apareixen 3 ànecs morts (la xifra s'acabarà incrementant fins a 13) a la desembocadura de la Riera dels Canyars, aquest fet que ja s'havia produït la tardor de l'any 2008 deixa palès que hi ha alguna problema seriós en aquesta part de la Riera dels Canyars.

La mort natural de tres ànecs alhora és una hipòtesi poc probable i més, tenint en compte la posició en la que estan els tres ànecs (si la mort és natural, habitualment queden amb el cap sota l'aigua), però un abocament, verí o fins i tot, dispars amb alguna arma podrien ser la causa de la mort

Si hi afegim el perill que pels éssers humans suposa la grip aviària doncs, totes les precaucions que es puguin prendre són poques.

L'AVV de Gavà Mar va realitzar totes les gestions possibles contactant tant amb la UMA (Unitat de Medi Ambient) dels Mossos d'Esquadra com amb el SEPRONA (SErvei de PROtecció de la NAturalesa) de la Guàrdia Civil. Ambdós cossos policials van venir a Gavà Mar el dilluns 22 de juny i el dimarts 23 de juny, una veterinària del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya s'enduia dos dels tres ànecs per analitzar-los i intentar practicar l'autòpsia.

Les següents imatges del dilluns 22 de juny de 2009 mostren la trista imatge d'aquests ànecs morts a la Riera dels Canyars:

 

Dos ànecs morts a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (22 de Juny de 2009)

 

Ànec mort a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (22 de Juny de 2009)

 

Ànec mort a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (22 de Juny de 2009)

 

Ànec mort a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (22 de Juny de 2009)

 

Ànec mort a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (22 de Juny de 2009)

 
 
 
 
 

• El 12 de Desembre de 2009, comprovem l'estat en el que ha quedat la Riera dels Canyars després que una neteja realitzada per eliminar tota la brutícia que s'hi havia acumulat, hagi arrasat pràcticament tota la vegetació existent.

El fet de deixar que s'hi acumuli brutícia durant mesos i mesos acaba provocant que potser la única manera de netejar-la sigui aquesta. Però, caldria una reflexió per part de les persones responsables del manteniment de la riera sobre si el que realment caldria fer és no deixar que la brutícia s'hi acumulés i que no calgués, per tant, arrasar-la.

La següent fotografia està presa des del pont de l'avinguda d'Europa. Una imatge val més que mil paraules:

Riera dels Canyars de Gavà Mar vista des del pont de l'avinguda d'Europa després d'una neteja a fons que ha arrasat amb pràcticament tota la vegetació (12 de Desembre de 2009)

 
 
 
 
 

• El 20 d'Octubre de 2010, entre la brutícia que arrossega la Riera dels Canyars, apareix un ànec mort com es veu en aquesta fotografia que ens ha enviat una veïna:

Ànec mort entre brutícia a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (20 d'octubre de 2010)

Cal recordar que a la Riera dels Canyars hem viscut diverses mortaldats massives d'ànecs com la que es va produir el 21 de Juny del 2009 quan almenys 13 ànecs van aparèixer morts. Evidentment, no va ser cap casualitat.

Mentre no s'aconsegueixi que mai arribin les aigües brutes del clavegueram de Gavà a la Riera dels Canyars, seguirem veient escenes lamentables com aquesta. Recordem que cada vegada que hi ha pluges fortes, part del contingut de les clavegueres de Gavà vessen directament a la Riera dels Canyars perquè la depuradora de la Murtra no pot absorbir-ho tot. Un dipòsit de contenció acabaria per sempre amb el problema.

 
 
 
 
 

• El 25 de Novembre de 2010, ERC de Gavà presenta un prec en el Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà exposant que Gavà té una xarxa unitària de recollida d'aigües pluvials i de clavegueram que fa que no se'n faci una recollida segregada, sinó que totes vagin a parar a la depuradora de la Murtra; tot i això, quan plou molt, per evitar desbordaments del sistemes de depuració, la xarxa té un sobreeixidor que es desborda i que porta l'excés d'aigua cap a la Riera dels Canyars, i finalment la porta al mar.

A les Jornades sobre Biodiversitat organitzades per l'Ajuntament de Gavà el passat 6 de novembre de 2010 es va fer esment que la desembocadura de la Riera dels Canyars es podria considerar a tots els efectes una zona humida, on es desenvolupa la vegetació pròpia de les zones humides i nidifiquen aus i fins i tot hi ha èpoques en què s'hi crien peixos.

Malauradament, cada cop que hi ha un aiguat fort i el sistema de clavegueres sobreïx tota la vida de la desembocadura de la Riera dels Canyars desapareix per culpa de la contaminació, i apareixen animals morts i vegetació feta malbé, com ha succeït aquesta tardor amb els aiguats de setembre i octubre.

La solució a aquest problema passa, bé per dotar Gavà d'una xarxa segregada de recollida d'aigües, o bé per fer un gran dipòsit de retenció que recollís l'excés d'aigua del sistema, que després pogués ser bombat cap a la depuradora.

Per tant, pregaven a l'Equip de Govern que es comprometés de forma immediata a buscar finançament a la Generalitat o a Europa per posar en marxa una solució definitiva a la contaminació recurrent de la zona humida de la Riera dels Canyars.

Prec d'ERC de Gavà al ple de l'Ajuntament de Gavà demanant una solució definitiva als problemes de la Riera dels Canyars de Gavà Mar (25 de Novembre de 2010) - Prec presentat al Ple de l'Ajuntament de Gavà (25 Novembre 2010)

 

En el seu número de desembre de 2010, la publicació L'ERAMPRUNYÀ recull aquest tema:

Notícia publicada al número 88 de la publicació L'ERAMPRUNYA (Desembre de 2010) sobre el no compromís de l'Ajuntament de Gavà a construir un dipòsit per evitar les inundacions de la Riera dels Canyars amb aigua de les clavegueres

 
 
 
 
 

• El 24 de Novembre de 2011, comprovem que com una màquina està fent una nova neteja agressiva de la Riera dels Canyars:

Màquina realitzant una neteja agressiva a la Riera dels Canyars de Gavà Mar (24 de Novembre de 2011)

 
 
 
 
 

• L'1 de Juny de 2012, ens reunim al Centre Cívic de Gavà Mar amb la Diputada del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados que ve acompanyada de la primera secretària del PSC de Gavà, Raquel Sànchez i d'altres militants:

En aquesta reunió ens centrem en diversos problemes de Gavà Mar, entre ells la demanda de neteja de la Riera dels Canyars i la necessitat de construir un dipòsit d'aigües que evitaria la seva contaminació amb aigües brutes en el cas de fortes pluges que obliguen actualment a desviar cap a la Riera dels Canyars les aigües brutes que no pot absorvir la depuradora de La Murtra.


Fotografia publicada al diari digital EL BRUGUERS sobre la reunió de l'AVV de Gavà Mar amb la Diputada del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados i la primera secretària del PSC de Gavà, Raquel Sànchez (1 de Juny de 2012)


Fotografia publicada a la web del PSC de Gavà sobre la reunió de l'AVV de Gavà Mar amb la Diputada del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados i la primera secretària del PSC de Gavà, Raquel Sànchez (4 de Juny de 2012)


Notícia publicada a la web del PSC de Gavà:


Notícia publicada a la web del PSC de Gavà sobre la reunió de l'AVV de Gavà Mar amb la Diputada del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados i la primera secretària del PSC de Gavà, Raquel Sànchez (4 de Juny de 2012)


Vídeo emès a Gavà Televisió:


 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 39: Millora del reciclatge (campanya informativa) Tornar a l'índex de problemes Veure problema 41: Ampliació d'horaris i serveis del Centre de Salut