Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 37
INTERNET: LÍNIES ADSL MÉS CARES I PITJORS QUE A GAVÀ CIUTAT
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema comunicat per escrit a l'Ajuntament de Gavà (Via Pública) el 16 d'Octubre de 2006. ERC porta el problema al ple de l'Ajuntament de Gavà el 29 de març de 2007 i el Govern Municipal el deriva a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC). ERC demana el novembre de 2008 que l'Ajuntament de Gavà millori la xarxa de fibra òptica.
 
 
Descripció del problema:

L'octubre de 2006, la velocitat de connexió a l’ADSL a Gavà Mar estava limitada a 1 mega de descàrrega des de l'estiu de l'any 2005 i va ser ampliada a principis de gener de 2007 a 3 megues. Però, subjecta a un increment de la tarifa.

Comparativament, els preus de les connexions són molt alts comparats amb els de la resta de Gavà.

Creiem que s’haurien de fer gestions amb Telefónica (propietària de la centraleta que dóna servei a Gavà Mar) perquè ampliés aquesta capacitat i així els preus poguessin baixar.

 

 
 
Històric de gestions:
• Durant el mes d'Agost de 2005, Telefónica duplica la velocitat de descàrrega dels ADSL de Gavà Mar passant de 512Kbps a 1Mb (dins de la campanya de duplicació de tota la seva xarxa):
 
 
 

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres) ja que en moltes poblacions la velocitat de descàrrega ha augmentat i els preus han baixat. A Gavà Mar tot continua igual: la velocitat de descàrrega de l'ADSL està limitada a 1Mb i els preus són els mateixos que un any enrere.

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

 
 
 

• El Desembre de 2006, analitzem dues de les ofertes d'ADSL disponibles a Gavà Mar (YA.COM i JAZZTEL) i comprovem que la velocitat de descàrrega continua en 1Mb i el preu (incloent les trucades) molt alt:

 
OFERTA DE L'ADSL DE YA.COM A GAVÀ MAR (DESEMBRE DE 2006)
 
Oferta d'ADSL de YA.COM a Gavà Mar (Desembre de 2006)
 
OFERTA DE L'ADSL DE JAZZTEL A GAVÀ MAR (DESEMBRE DE 2006)
 
Oferta d'ADSL de JAZZTEL a Gavà Mar (Desembre de 2006)
 
 
 
• Durant el mes de Gener de 2007, Telefónica amplia la velocitat de descàrrega dels ADSL de Gavà Mar fins a 3Mb i donant cobertura així a la seva televisió per Internet (Imagenio) (però cal pagar un suplement per poder gaudir dels 3Mb, no és una duplicació gratuïta com la de l'agost del 2005):
 
 
 

• El 19 de Febrer de 2007 , analitzem les ofertes que ORANGE (WANADOO fins fa uns mesos) fa per un número típic de Gavà Mar (93 633 xx xx) comparant-les amb les ofertes per un número típic de Gavà ciutat (93 662 xx xx), sabem que hi ha altres numeracions però ens quedem amb les principals per simplificar l'anàlisi:

El resultat de la comparativa és realment escandalós, fixem-nos en una connexió típica:

Un ADSL d'1 mega (amb les trucades incloses) a Gavà ciutat costa 20 euros/mes, per tant: 240 euros/any
Un ADSL d'1 mega (amb les trucades incloses) a Gavà Mar costa 36 euros/mes, per tant: 432 euros/any
La diferència: 16 euros cada mes i per tant, 192 euros per any, un 80% més

Però, suposem que som més exigents i volem més velocitat de descàrrega:

Un ADSL d'6 megues (amb les trucades incloses) a Gavà ciutat costa 25 euros/mes, per tant: 300 euros/any
Un ADSL d'3 megues (amb les trucades incloses) a Gavà Mar costa 39,9 euros/mes, per tant: 478,8 euros/any
La diferència: 14,9 euros cada mes i per tant, 178,8 euros per any, un 60% més I TENINT LA MEITAT DE MEGUES DE DESCÀRREGA.

Fins i tot, podeu observar com a Gavà ciutat, els 3 primers mesos tenen un preu promocional de 10 euros, a Gavà Mar només un dels tres mesos. Ho podeu comprovar a la web d'Orange.

 
Ofertes d'ORANGE per Gavà Mar (93 633 xx xx) :
 
Ofertes d'ADSL d'Orange a Gavà Mar (Febrer de 2007)
 
Ofertes d'ORANGE per Gavà ciutat (93 662 xx xx) :
 
Ofertes d'ADSL d'Orange a Gavà ciutat (Febrer de 2007)
 
 
 

• El 26 de Març de 2007 , analitzem l'oferta que JAZZTEL fa per un número típic de Gavà Mar (93 633 xx xx) comparant-la amb l'oferta per un número típic de Gavà ciutat (93 662 xx xx), sabem que hi ha altres numeracions però ens quedem amb les principals per simplificar l'anàlisi:

El resultat de la comparativa és, una vegada més, escandalós. Aquestes són les xifres:

A Gavà ciutat: un ADSL de 20 megues (amb les trucades incloses) costa 29,95 euros/mes (i amb un període promocional fins el juny de 2007 de 20 euros/mes)
A Gavà Mar: un ADSL de només 1 mega (amb les trucades incloses) costa 35,95 euros/mes (sense període promocional)


Per tant, amb aquesta companyia a Gavà Mar hem de pagar 6 euros més cada mes, per tenir un ADSL molt, però que molt inferior (compareu 1Mb de descàrrega respecte un màxim de 20Mb) i sense cap període promocional:

 
Oferta de JAZZTEL per Gavà Mar (93 633 xx xx) :
Oferta d'ADSL de JAZZTEL a Gavà Mar (Març de 2007)
 
Oferta de JAZZTEL per Gavà ciutat (93 662 xx xx) :
Oferta d'ADSL de JAZZTEL a Gavà ciutat (Març de 2007)
 
 
 

• El 29 de Març de 2007 , ERC-Gavà porta aquest tema al ple de l'Ajuntament de Gavà:

Prec d'ERC a l'Ajuntament de Gavà sobre les gestions realitzades per abaratir el preu de l'ADSL a Gavà Mar i igualar-lo al de la resta de la ciutat (29 de març de 2007) - Gestions per abaratir el preu de l'ADSL a Gavà Mar

 
La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC + ICV) és la següent on indiquen que han passat la informació a l'OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor):
 
Resposta del Govern Municipal de Gavà a la pregunta formulada per ERC sobre el preu de l'ADSL a Gavà Mar (29 de març de 2007)
 
 
 

• El 31 de Juliol de 2007 , ERC-Gavà presenta a l'Ajuntament de Gavà la següent pregunta per ser contestada per escrit:

 
Pregunta d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre les gestions realitzades perquè l'ADSL a Gavà Mar no sigui tan car comparativament amb el del nucli urbà (31 de juliol de 2007)
 
 
 

• El 23 d'Octubre de 2007, es coneix la resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC) explicant que han fet una consulta a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions sobre aquest tema i que el sistema ADSL no es considera dins del servei universal de telefonia i per aquest motiu la tarifa pot variar en funció de les obres que hagi de fer cada operadora.

 
Resposta del Govern Municipal de Gavà a la pregunta formulada per ERC sobre el preu de l'ADSL a Gavà Mar (23 d'octubre de 2007)
 
 
 

• El 16 de Desembre de 2007 fem una nova anàlisi de la situació de l'ADSL a Gavà Mar i ho fem analitzant un dels operadors (JAZZTEL) per comprovar l'estalvi que suposaria per a les famílies de Gavà Mar poder gaudir dels mateixos preus que al nucli urbà:

El desembre de 2006, contractar un ADSL d'1Mb (amb les trucades incloses) a Gavà Mar amb JAZZTEL costava 35,95 € al mes (més IVA) tal i com podeu veure AQUÍ.

Actualment (un any després) i tal com es pot comprovar en el següent anunci, aquest import ha baixat 3 euros mensuals, situant-se en 32,95 € al mes (més IVA). A més, ara hi ha la possibilitat de contractar un ADSL de 3Mb (amb les trucades incloses) a Gavà Mar per 36,95€ al mes (més IVA). Per tant, podem concloure que la situació ha millorat: el cost és 3 euros més barat i hi ha la possibilitat (pagant més) de gaudir de major velocitat:

Ofertes de Jazztel per un ADSL a Gavà Mar (Desembre de 2007)

Però, quines condicions es troba un veí també de Gavà (igual que nosaltres) però que visqui al nucli urbà enlloc de Gavà Mar?

Doncs es troba que per un ADSL de 3Mb (amb les trucades incloses) que a Gavà Mar costa 36,95 € al mes (més IVA), al nucli urbà costa només 23,95 € al mes (més IVA).

És a dir, al nucli urbà de Gavà costa 13 euros menys cada mes. Per tant, al final d'un any complet representen 156 euros d'estalvi i al sumar-li els impostos (IVA) acaben representant 181 euros anuals d'estalvi per gaudir exactament del mateix servei

I per si això no fos prou, al nucli urbà hi ha la possibilitat de gaudir de fins a 20Mb de descàrrega per un preu inferior al que es paga a Gavà Mar per 3Mb.

Ofertes de Jazztel per un ADSL al nucli urbà de Gavà (Desembre de 2007)

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

• El 27 de Novembre de 2008, ERC-Gavà presenta un prec al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà explicant que l'Ajuntament de Viladecans acabava d'aprovar la redacció d'un ambiciós pla, el Pla Estratègic de Telecomunicacions, d'acord amb el qual està previst ampliar la xarxa de fibra òptica que té actualment a la ciutat, que abasta 35 quilòmetres i arriba al 34% de la xarxa viària del municipi i dóna cobertura al 45% de la població, per fer-la arribar als 50 quilòmetres i abastar així els més de 26.000 habitatges del nucli de població i parcs empresarials.

Aquest pla es portarà a terme a través de la integració dins del projecte Xarxa Oberta del Consorci ITCat (consorci participat un 60% per la Generalitat i un 40% per Localret), impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Les característiques tècniques d'aquesta xarxa permetran que la ciutadania pugui gaudir d'una velocitat de connexió de fins a 100 Mb simètrics i a un preu competitiu.

En canvi, a Gavà no existeix cap pla d'aquest tipus, ni s'ha manifestat la intenció de posar-lo en marxa, i de fet al Pla d'Actuació Municipal (PAM) fins al 2011 no hi ha ni una sola referència al cablejat de la ciutat, ni a actuacions per promoure les infrastructures de xarxa òptica, fora de les actuacions que afecten només a la pròpia corporació municipal. I això que la ciutat té evidents mancances en el camp de les telecomunicacions, que s'han deixat totalment a iniciativa privada.

Una de les conseqüències més visibles d'aquestes desigualtats són les diferents quotes que les operadores privades imposen als ciutadans que volen connectar-se a la banda ampla, i que són molt més cares per exemple a Gavà Mar que a d'altres punts del nucli urbà.

Per aquest motiu, ERC proposa que el Govern Local faci les passes oportunes per integrar-se al projecte de Xarxa Oberta del consorci ITCat, amb l'objectiu d'oferir a la ciutadania i les empreses del municipi uns serveis eficients, competitius i moderns de telecomunicacions per cable en banda ampla.

Prec d'ERC a l'Ajuntament de Gavà perquè aquest s'adhereixi al projecte "Xarxa ItCat" per millorar la fibra òptica a Gavà i així rebaixar els costos de l'ADSL a Gavà Mar (27 de novembre de 2008) - Prec presentat al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (27 Novembre 2008)

 

La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern municipal de l'Ajuntament de Gavà al prec presentat per ERC sol·licitant que Gavà entri a format part del projecte de Xarxa Oberta del Consorci ITCat (27 de novembre de 2008)

 

El número 64 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Desembre de 2008) explica aquesta gestió:

Notícia publicada al número 64 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ explicant la sol·licitud d'ERC de Gavà a l'Ajuntament per millorar la xarxa de fibra òptica de Gavà que podria abaratir els preus de connexió a Internet a Gavà Mar (Desembre de 2008)

 
 
 

• El 17 de Desembre de 2009, C's de Gavà presenta un prec al ple de l'Ajuntament de Gavà exposant que atès que les bones comunicacions entre els barris de Gavà són fonamentals per a la integració de tots ells en la ciutat, especialment per aquells barris més allunyats del nucli urbà i tenint en compte que estem en la societat de la informació i de les comunicacions digitals, atès que la velocitat màxima d'accés a internet d'alguns d'ells és molt limitada, essent deficitària per a les necessitats actuals.

Preguen a l'Equip de Govern que prengui les mesures necessàries perquè s'augmenti la velocitat màxima en les zones del municipi on és molt limitada, especialment en els barris perifèrics on aquesta problemàtica és major com per exemple el barri de La Sentiu o Gavà Mar

Prec de Ciutadans-Gavà al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà demanant la millora de la velocitat de l'ADSL a Gavà Mar (17 de Desembre de 2009) - Prec al Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà (17 Desembre 2009)

 
 
 

• El 27 de Juliol de 2010, ERC de Gavà emet la següent nota de premsa (reprenent la seva proposta de novembre del 2008) informant que han preparat una proposta per cablejar Gavà amb fibra òptica per un cost total de 7 milions d'euros i que en una primera fase es cablejarien els polígons industrials i Gavà Mar.

Nota de premsa d'ERC de Gavà sobre la proposta realitzada per millorar la xarxa de fibra òptica de Gavà especialment a Gavà Mar (27 de Juliol de 2010) - Nota de premsa (27 de Juliol de 2010)


El detall de la proposta per fer arribar a tot Gavà a una velocitat de connexió de 100Mb simètrics a un preu competitiu i que en la seva primera fase es cablejarien els polígons industrials i Gavà Mar és la següent:

Proposta d'ERC de Gavà per cablejar Gavà amb fibra òptica, en primer lloc: Gavà Mar (27 de Juliol de 2010) - Proposta cablejat fibra òptica (27 de Juliol de 2010)


El número 85 de la publicació L'ERAMPRUNYÀ (Setembre de 2010) explica aquesta gestió:

Notícia publicada a L'Eramprunyà sobre la proposta d'ERC de Gavà d'instal·lar fibra òptica a Gavà especialment als polígons industrials i a Gavà Mar (Setembre de 2010 - Número 85)


ERC de Gavà ens ha informat que aquesta proposta es basa en un pla de la veïna ciutat de Viladecans i que va ser consensuat amb els empresaris dels polígons industrials. Així mateix es va intentar consensuar amb la resta de forces polítiques. Finalment, aquesta proposta es va elevar al PADEOG (Pacte pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació de Gavà) on va sortir vencedora tal i com mostren els següents resultats de votació de projectes:

Votació de les propostes al PADEOG on guanya instal·lar fibra òptica a Gavà especialment als polígons industrials i a Gavà Mar (Setembre de 2010)


Ara cal que l'Ajuntament de Gavà assumeixi com pròpia la proposta dels agents socials i la tiri endavant. La qualitat de la nostra connexió a internet hauria de fer un salt espectacular.

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 36: Cobertura deficient de telefonia mòbil Tornar a l'índex de problemes Veure problema 38: Talls continus del corrent elèctric