Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 31
CANVI DE NOM DE LES SORTIDES DE L'AUTOVIA DE CASTELLDEFELS (C-31)
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Durant tota la primera meitat de l'any 2007, s'ha procedit a una substitució dels cartells de l'autovia de Castelldefels (incloent els de totes les sortides) i s'ha reincidit en l'error dels anteriors cartells. Una gran ocasió perduda.
 
 
Descripció del problema:

La nomenclatura de les dues sortides de l’autovia de Castelldefels pot portar a confusió perquè sembla que la única manera d’arribar a Gavà Mar sigui des de la sortida número 185, quan aquesta sortida serveix per accedir ràpidament al nord de Gavà Mar però queda molt lluny d'altres zones de Gavà Mar.

Per tant, creiem que caldria afegir també que la sortida número 184 serveix tant per anar a Gavà com per accedir al sud de Gavà Mar.

Posem un exemple aclaridor: Un visitant que vingui per l'autovia de Castelldefels des de Barcelona, que no conegui la zona i vulgui anar per exemple a la zona de la riera dels Canyars, sortirà per la sortida 185 perquè indica "Gavà Mar" i llavors haurà de recórrer gran part de l'avinguda Europa creant un trànsit innecessari quan podria continuar per l'autovia de Castelldefels i sortir per la sortida 184, reduint considerablement el seu trànsit per l'avinguda Europa i traslladant-lo a l'autovia.

 

Creiem que la senyalització podria ser millorada amb la següent proposta

Sortida Nom actual Nom proposat
Número 185 GAVÀ MAR GAVÀ MAR nord
Número 184 GAVÀ GAVÀ i GAVÀ MAR sud

 

 

 
 
Històric de gestions:

• El 16 d'Octubre de 2006, comuniquem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

 
 
 

• El mes de Maig de 2007, el PSC de Gavà inclou en el seu programa electoral per a les eleccions municipals la creació d'una unitat de senyalització. Les eleccions les guanya amb majoria absoluta i que, per tant, veurem la seva creació durant els propers anys i esperem que facin les gestions oportunes per aconseguir aquests canvis en la nomenclatura de les sortides de l'autovia C-31:

Extracte del programa electoral del PSC de Gavà anunciant que es crearà una unitat de senyalització (Maig de 2007)

 
 
 

• Durant tota la primera meitat de l'any 2007, s'ha procedit a una substitució dels cartells de l'autovia de Castelldefels (incloent els de totes les sortides) i s'ha reincidit en l'error dels anteriors cartells. Una gran ocasió perduda.

 
 
 

• El Gener de 2008, CiU de Gavà inclou al seu portal web un resum de les seves principals propostes per a Gavà Mar que inclou una retolació pública actualitzada :

Resum de les propostes de CiU de Gavà per a Gavà Mar (Gener de 2008) - Resum de les propostes per Gavà Mar (Gener de 2008)

 
 
 

• El 14 de Febrer de 2008, l'Ajuntament de Gavà presenta el seu Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 que inclou la següent proposta d'actualització de la senyalització informativa de la ciutat que inclou actuacions a Gavà Mar:

Proposta inclosa dins del Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà (2008-2011) per millorar la senyalització informativa de la ciutat a Gavà Mar

 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 30: Actualització dels codis de les carreteres als cartells informatius Tornar a l'índex de problemes Veure problema 32: Afegir indicacions per arribar a Gavà Mar des de l'autopista C-32