Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 16
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
Problema recordat per escrit a l'Ajuntament de Gavà (Via Pública) el 16 d'Octubre de 2006 i aportant un extens eportatge fotogràfic realitzat durant el mes d'agost de l'any 2006.

Des de finals de l'any 2006 la millora de la neteja de la via pública a Gavà Mar està sent espectacular. El Juliol de 2009 demanem a l'Ajuntament que ens informi d'un conveni signat per la neteja de Gavà Mar.
 
Descripció del problema:

Entenem que pels fets abans esmentats Gavà Mar assumeix molts visitants durant els mesos de Juny a Setembre i que per tant la brutícia incrementa molt durant aquesta època de l’any.

Brutícia a la pineda de Gavà Mar

 

Davant aquesta problemàtica creiem necessari que una brigada de neteja netegi TOT el barri els dilluns pel matí, i no al llarg de la setmana, ja que la brutícia s’acumula diversos dies. Els punts on s’acumula més brutícia són les pinedes, l'avinguda del mar, el passeig marítim i els carrers que donen accés a platja.

Brutícia a les parcel·les municipals

 

Brutícia a l'avinguda del mar

A més, en molts carrers, la resina dels pins fa que la vorera sigui enganxosa, caldria intentar buscar una solució perquè fa que molta gent baixi de la vorera per no enganxar-se les sabates.

 
 
 
Històric de gestions:

• El 22 de Gener de 2005, comuniquem personalment aquest problema l'alcalde de Gavà (Dídac Pestaña) en una reunió.

 
 
 

• El 19 de juny de 2006, comuniquem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de Via Pública (José Obispo).

Proposta de solució a problemes de Via Pública a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 19 de Juny de 2006)

 
 
 

• El 16 d'Octubre de 2006, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo) i el Cap de Gabinet (Carles Mestres).

Proposta veïnal de millores a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 16 d'Octubre de 2006)

Fem entrega a l'Ajuntament de Gavà (Via Pública) un extens reportatge fotogràfic sobre la manca de neteja a Gavà durant l'estiu de l'any 2006.

Prem sobre la fotografia per veure el reportatge fotogràfic de la neteja a Gavà Mar durant l'estiu de l'any 2006 Prem sobre la fotografia per veure el reportatge fotogràfic de la neteja a Gavà Mar durant l'estiu de l'any 2006 Prem sobre la fotografia per veure el reportatge fotogràfic de la neteja a Gavà Mar durant l'estiu de l'any 2006 Prem sobre la fotografia per veure el reportatge fotogràfic de la neteja a Gavà Mar durant l'estiu de l'any 2006
 
 
 

• La Primavera de 2007 es produeix una espectacular millora de la neteja a Gavà Mar que inclou la utilització de vehicles com els de les següents fotografies:

Vehicle netejant el carrer Calafell de Gavà Mar (Maig de 2007)

Vehicle netejant el passeig marítim de Gavà Mar (Novembre de 2007)

 
En la següent fotografia es pot apreciar la millora espectacular de la neteja de l'avinguda Europa
 
Vorera de l'avinguda Europa (a Pine Beach) absolutament neta (Setembre de 2007)
 
 
 

• El 20 de Juliol de 2009, presentem una instància a l'Ajuntament de Gavà exposant que ens hem assabentat que en la Junta de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) celebrada el 2 de Juliol de 2009 es va acordar la signatura d'un conveni entre la MMAMB, l'Ajuntament de Gavà i l'empresa de gestió de serveis municipals de Gavà (PRÉSEC) per a la realització de la neteja de la zona de Gavà Mar al municipi de Gavà. L'import del conveni ascendeix a 76.629,04 euros que van a càrrec de la partida 22750 45299 70 del pressupost de la MMAMB per a l'any 2009

Atès que aquest conveni tracta sobre la neteja del nostre barri, un tema molt sensible pel veïnat, sol·licitem a l'Ajuntament de Gavà:

  • Que l'Ajuntament ens faci arribar una còpia d'aquest conveni (si no hi ha cap impediment legal per fer-ho)
  • Que l'Ajuntament ens informi sobre si aquest conveni implica algun canvi significatiu sobre la neteja del barri que s'està realitzant actualment atès que la neteja que s'està realitzant actualment és molt millor que la que es realitzava tres anys enrera, creiem que aquesta és la línia en la que cal seguir avançant

Instància de l'AVV de Gavà Mar a l'Ajuntament de Gavà sol·licitant una còpia del conveni recentment signat per l'Ajuntament, l'empresa municipal PRESEC i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana per a la neteja de Gavà Mar (20 Juliol 2009) - Instància a l'Ajuntament de Gavà (20 Juliol 2009)

 
 
 

• El 30 de Setembre de 2010, el PPC de Gavà presenta el següent prec al ple de l'Ajuntament de Gavà exposant que als voltants dels carrers de Mestral, Josep Torres Clavé i Ciutat del Repòs de Gavà Mar hi ha situacions que es reprodueixen cada any (sobretot durant els estius) provocant malestar entre els veïns.

Exposen que per una banda, els caps de setmana, els boscos dels voltants dels habitatges es converteixen en zones de pícnic on desenes de grups passen el dia. A part de tractar-se de zones no habilitades a aquest efectes, el més greu és la brossa i deixalles que queda a terra. A part dels efectes propis de la brutícia, que són innegables, la brossa en aquestes zones fa incrementar els riscos d'incendi durant l'estiu.

I d'altra banda, totes aquestes persones deixen estacionats els seus vehicles a zones on senyals de trànsit explícitament indiquen que la circulació està prohibida excepte veïns. Malgrat això, són molts els cotxes que estacionen a llocs indeguts, obstruint, a més, els accessos dels propis veïns a les seves cases.

Demanen a l'Ajuntament de Gavà que prengui les mesures necessàries per regular aquests pícnics, controli de manera efectiva l'estacionament dels vehicles i es garanteixi la neteja d'aquestes zones:

Prec presentat pel PPC al ple de l'Ajuntament de Gavà reclamant una millora de la neteja en la banda muntanya de Gavà Mar (30 de Setembre de 2010) - Prec presentat al Ple Municipal (30 Setembre 2010)


Per demostrar-ho, adjunten les següents fotografies:

Brutícia acumulada a la pineda:

Brutícia a la pineda de Gavà Mar (Setembre de 2010)

Brutícia a la pineda de Gavà Mar (Setembre de 2010)

Brutícia a la pineda de Gavà Mar (Setembre de 2010)


Cotxes aparcats en zones de pas només per veïns:

Cotxes aparcats en un tram de carrer de Gavà Mar d'ús només per part de veïns (Setembre de 2010)

Cotxes aparcats en un tram de carrer de Gavà Mar d'ús només per part de veïns (Setembre de 2010)

Cotxes aparcats en un tram de carrer de Gavà Mar d'ús només per part de veïns (Setembre de 2010)

Cotxes aparcats en un tram de carrer de Gavà Mar d'ús només per part de veïns (Setembre de 2010)

Cotxes aparcats en un tram de carrer de Gavà Mar d'ús només per part de veïns (Setembre de 2010)

Cotxes aparcats en un tram de carrer de Gavà Mar d'ús només per part de veïns (Setembre de 2010)


Pícnics a la pineda:

Pícnic a la pineda de Gavà Mar (Setembre de 2010)

Pícnic a la pineda de Gavà Mar (Setembre de 2010)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà al prec del PPC reclamant una millora de la neteja i de la lluita contra l'incivisme a la banda muntanya de Gavà Mar (30 de Setembre de 2010)

 
 
 

• El 24 de Febrer de 2011, el PPC de Gavà presenta un nou prec al ple de l'Ajuntament de Gavà recordant que en el Ple Municipal del mes de setembre de 2010, el Grup Municipal Popular havia demanat a l'equip de govern que es prenguessin mesures necessàries per regular els pícnics als boscos dels voltants dels carrers de Mestral, Josep Torres Clavé i Ciutat del Repòs, a Gavà Mar.

D'altra banda, es demanava que es controlés de forma efectiva l'estacionament dels vehicles i es dugués a terme un seguiment real de l'estat dels boscos i els carrers de la zona per garantir la neteja.

Atès que la temporada d'estiu s'apropa, i fins i tot alguns caps de setmana que ha fet bon temps la situació de cada any (que ja van il·lustrar amb fotografies) ja s'ha començat a repetir, i així ho han advertit els veïns, que són qui ho pateixen de forma directa.

Per tal de millorar la convivència dels veïns i veïnes d'aquests carrers, i per evitar que el problema es repeteixi definitivament la propera temporada d'estiu, pregunten a l'Equip de Govern per les actuacions que ha dut a terme per evitar que l'escenari tan temut pels veïns i veïnes es repeteixi un any més?

Prec presentat pel PPC al ple de l'Ajuntament de Gavà reclamant una millora de la neteja en la banda muntanya de Gavà Mar (24 de Febrer de 2011) - Prec presentat al Ple Municipal (24 Febrer 2011)


La resposta de l'Equip de Govern Municipal (PSC - ICV - EUiA) segons l'acta del ple és la següent:

Resposta de l'Equip de Govern Municipal de l'Ajuntament de Gavà al prec del PPC reclamant una millora de la neteja i de la lluita contra l'incivisme a la banda muntanya de Gavà Mar (24 de Febrer de 2011)

 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 15: Regressió de les platges Tornar a l'índex de problemes Veure problema 17: Prostitució