Problemes de Gavà Mar
PROBLEMA 15
REGRESSIÓ DE LES PLATGES
Traducción automática al castellano de esta página
Estat actual del problema:
A proposta d'ERC, el Parlament de Catalunya aprova el 14 de setembre de 2011 estudiar la regressió de la nostra platja. Durant el mes de novembre de 2011 es produeix una regressió impressionant a l'alçada de Central Mar
 
Descripció del problema:

Des de fa uns anys, venim observant com la platja de Gavà Mar ha anat retrocedint en algunes zones. Es pot veure clarament en aquestes fotografies la distància de les papereres fins a l’aigua a la zona dels Apartaments Torreón (primera foto) molt menor (diríem que crítica) a l’existent a l’alçada de Pine Beach (segona foto):

(El Torreon) 3 metres entre la paperera a l'aigua

 

(Central Mar) Gran distància entre les papereres i l'aigua

 

Entenem que aquesta és una problemàtica que escapa les capacitats del govern municipal, d'altra banda, creiem que algunes actuacions s'hi poden dur a terme:

Primer, cal estar alerta com evoluciona la situació en els propers anys.

Després, entenem que casos com el que passa entre el Club Tropical i l'antic Club Capri han de ser solucionats pel govern o almenys que s’instés a l'Àrea Metropolitana a solucionar-ho. En aquest punt, hi ha un fort desnivell i un gran toll d'aigua putrefacta que fa difícil accedir a l'aigua a les persones amb mobilitat reduïda. Per solucionar-lo caldria que els tractors que arreglen les platges aplanessin en la mida del possible aquesta part de la platja i s'allargués la passarel·la de fusta que ajuda a entrar a l'aigua ja que en aquest cas és molt curta.

Imatge panoràmica on es poden apreciar els dos nivells d'alçada de la sorra de la platja

 
Bassal d'aigua a la sorra de la platja de Gavà Mar (Juny de 2006) Aigua putrefacta en el bassal d'aigua de la platja de Gavà Mar (Juny de 2006)
 
On estava l'antic Club Capri es pot veure el bassal d'aigua dins de la platja de Gavà Mar Davant del Tropical de Gavà Mar s'ha format un bassal d'aigua del mar

 

Cal a més, tenir molt en compte els efectes del desviament cap el sud del riu Llobregat i de la gran ampliació del Port de Barcelona que s'estan duent a terme com es pot comprovar en els següents gràfics:

Gràfic de l'ampliació espectacular del Port de Barcelona i del desviament del riu Llobregat


Gràfic de l'ampliació espectacular del Port de Barcelona i del desviament del riu Llobregat


comparant la imatge aèria amb l'anterior al desviament del riu Llobregat:


Imatge aèria del Delta del riu Llobregat prèvia al desviament del riu Llobregat

 
 
 
Històric de gestions:

• El 19 de Juny de 2006, comuniquem per escrit aquest problema a l'Ajuntament de Gavà en una reunió amb el Tinent d'Alcalde responsable de la Via Pública (José Obispo).

Proposta de solució a problemes de Via Pública a Gavà Mar (AVV de Gavà Mar - 19 de Juny de 2006)

 
 
 
 
 

• El Maig de 2007, en les eleccions municipals de l'any 2007, ERC de Gavà recull dins del seu programa la vigilància del retrocès de les platges de Gavà Mar:

Propostes d'ERC de Gavà per resoldre els problemes de medi ambient a Gavà Mar (23 Maig 2007) - Propostes sobre el medi ambient a Gavà Mar (Maig 2007)

 
 
 
 
 

• El 27 de Gener de 2008, fotografíem els efectes d'una regressió espectacular de la platja del nord de Gavà Mar:

Efectes d'una regressió de la platja del nord de Gavà Mar (27 de Gener de 2008)


Efectes d'una regressió de la platja del nord de Gavà Mar (27 de Gener de 2008)


Efectes d'una regressió de la platja del nord de Gavà Mar (27 de Gener de 2008)Casualment aquesta regressió és captada pel 'Google Earth' i en la següent imatge de satèl·lit es pot arribar a comprovar fins on va entrar l'aigua del mar:

Regressió de la platja del nord de Gavà Mar (Inicis de l'any 2008)

 
 
 
 
 

• El 25 de Febrer de 2008, recordem aquest problema per escrit a l'Ajuntament de Gavà dins d'un extens document d'aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011:

Aportacions de l'AVV de Gavà Mar al Programa d'Actuació Municipal (PAM) de l'Ajuntament de Gavà 2008-2011 (25 de Febrer de 2008)

 
 
 
 
 

• El 30 de Novembre de 2008, es produeix una nova regressió a la zona de Llevant Mar:

Regressió de la platja de Gavà Mar al sector de Llevant Mar (30 de Novembre de 2008)Una imatge de la mateixa zona de tres anys després mostra com s'ha anat recuperant la sorra de la platja:

Tornada a la normalitat de la platja de Gavà Mar en el sector de Llevant Mar on hi havia hagut regressions de la platja l'any 2008 (9 de Desembre de 2011)

 
 
 
 
 

• El 9 de Juliol de 2009 ERC de Gavà presenta una pregunta per escrit a l'Ajuntament de Gavà exposant que a la platja de Gavà Mar, al davant del restaurant 'Les Marines' s'observa que l'aigua ha fet un desnivell important a la vora del trencant de les ones, mentre que a la resta de la platja, el nivell és normal.

Per tant, pregunten:

  • Si s'ha detectat algun retrocés de la costa
  • En cas afirmatiu, si s'ha previst alguna acció correctora

Pregunta escrita d'ERC de Gavà a l'Ajuntament de Gavà sobre la possible regressió de la platja de Gavà Mar (9 de Juliol de 2009) - Pregunta escrita (9 Juliol 2009)


• El 18 de Setembre de 2009, l'Ajuntament de Gavà els respon que no tenen cap indici ni prova ni anàlisi científic o tècnic de que s'hagi produït un retrocés o un avenç de la costa. Entenen per tant que es tracta d'una impressió no sustentada en cap dada objectiva


Resposta de l'Ajuntament de Gavà a la pregunta escrita d'ERC de Gavà sobre el possible retrocés de la platja de Gavà Mar (18 de setembre de 2009) - Resposta escrita (18 Setembre 2009)

 
 
 
 
 

• El 19 de Setembre de 2009, fotografíem els efectes d'una altra regressió de la platja (entre Central Mar i Pine Beach):

Imatge de la platja de Gavà Mar (entre Central Mar i Pine Beach) retrocedida (19 de Setembre de 2009)


Imatge de la platja de Gavà Mar (entre Central Mar i Pine Beach) retrocedida (19 de Setembre de 2009)

 
 
 
 
 

• El 22 de Febrer de 2010, es produeix una nova regressió a l'alçada del carrer de Premià, a la zona del Residencial Gavà Marítim:

Regressió de la platja de Gavà Mar a l'alçada del carrer de Premià (22 de Febrer de 2010)Una imatge de la mateixa zona d'un any després mostra com s'ha anat recuperant la sorra de la platja en amplada, però no en alçada:

Tornada més o menys a la normalitat de la platja de Gavà Mar a l'alçada del carrer de Premià on hi havia hagut regressions de la platja l'any 2010 (9 de Desembre de 2011)• Aquesta mateixa regressió del 22 de Febrer de 2010, també va afectar a la platja a l'alçada del carrer Blanes (A l'esquerra de la imatge es pot veure els 'Apartaments Torreón II'):

Regressió de la platja de Gavà Mar a l'alçada del carrer de Blanes (22 de Febrer de 2010)Una imatge de la mateixa zona d'un any després mostra com s'ha anat recuperant completament la sorra en aquest tram de la platja::

Tornada més o menys a la normalitat de la platja de Gavà Mar a l'alçada del carrer de Blanes on hi havia una regressió de la platja el febrer de l'any 2010 (9 de Desembre de 2011)

 
 
 
 
 

• El 22 d'Octubre de 2010, es produeix una nova regressió de la platja entre els carrers Blanes i Cadaqués, molt a prop d'on s'hi ubicava l'històric Club Capri:

Regressió de la platja de Gavà Mar entre els carrers de Blanes i de Cadaqués (22 d'Octubre de 2010)Una imatge de la mateixa zona d'un any i dos mesos després mostra com s'ha anat recuperant completament la sorra en aquest punt de la platja:

Tornada totalment a la normalitat de la platja de Gavà Mar entre els carrers de Blanes i de Cadaqués on hi havia hagut regressions de la platja l'octubre de l'any 2010 (9 de Desembre de 2011)Així doncs la platja d'aquesta zona tornava a ser com era prèviament. Imatge presa per satèl·lit, el Març de 2010 (abans de la regressió):

Imatge de satèl·lit del tram de la platja de Gavà Mar comprès entre els carrers de Blanes i de Cadaqués on posteriorment hi hagué regressions de la platja l'octubre de l'any 2010 (Març de 2011)

 
 
 
 
 

• El 9 de Març de 2010, es produeix una nova regressió a l'alçada del carrer de Blanes, just a l'alçada d'on s'hi ubiquen els històrics Apartaments El Torreón (a l'esquerra de la imatge)

Regressió de la platja de Gavà Mar a l'alçada del carrer de Blanes (9 de Març de 2010)La següent imatge de la mateixa zona d'un any i nou mesos després mostra com s'ha anat recuperant la sorra pèrduda en aquella regressió:

Tornada a la normalitat de la platja de Gavà Mar a l'alçada del carrer de Blanes on hi havia hagut una regressió de la platja el març de l'any 2010 (9 de Desembre de 2011)

 
 
 
 
 

• El 15 de Novembre de 2010 ens reunim al Restaurant Torreón de Gavà Mar amb la Diputada d'ERC al Parlament de Catalunya i Consellera de la Generalitat en el primer govern tripartit, Anna Simó, els dos regidors d'ERC-Gavà a l'Ajuntament de Gavà (Marta Jiménez i Andreu Pérez) i el seu Secretari Local de Programes (Josep Campmany)

D'aquella reunió sorgeix el compromís d'ERC d'una vegada format el nou govern de la Generalitat, traslladar al Parlament les nostres propostes per a la millora de Gavà Mar que fossin competència de la Generalitat.• El 28 de Març de 2011, ERC presenta una proposta de resolució al Parlament de Catalunya (és a dir, per ser votada per tots els partits) on exposen que l'estudi d'impacte ambiental de l'ampliació del Port de Barcelona aprovat pel Ministeri de Medi Ambient indicava que la platja de Gavà Mar podia patir un retrocés d'uns 2 metres anuals a causa d'aquestes obres, retrocés que podia arribar a ser encara més intens al litoral de Viladecans.

Ampliació del Port de Barcelona després del desviament del riu Llobregat

Expliquen que els darrers anys, especialment des de l'acabament de les obres d'ampliació, s'ha pogut observar que durant l'hivern les llevantades fan retrocedir el litoral amb més intensitat del que abans era habitual.

Per bé que la platja es recupera de forma natural en arribar l'època d'estiu, hi ha la percepció, especialment en els veïns de Gavà Mar, per la seva proximitat, que de forma imperceptible, la platja es va fent cada cop més estreta al llarg dels anys.

Imatge panoràmica de la platja de Gavà Mar on es pot apreciar la regressió de la platja (Juny de 2006)

Conclouen que ateses les conclusions derivades de l'estudi d'impacte ambiental del Port de Barcelona, convindria realitzar un estudi validat per algun organisme acadèmic o investigador de reconeguda solvència que constatés si realment l'ampliació del Port i el desviament del riu Llobregat han tingut l'impacte que era de preveure.

Per tant, proposen:

  • Que el Parlament de Catalunya insti el Govern de la Generalitat a realitzar un estudi de l'estat de les platges de Gavà Mar i Viladecans, per tal de comprovar els efectes sobre la dinàmica del litoral i de possible retrocés costaner provocat per l'afectació de l'ampliació del port i el desviament del riu Llobregat.

Proposta de resolució sobre la necessitat d'analitzar la regressió de les platges de Gavà Mar i Viladecans presentada per ERC al Parlament de Catalunya (28 de Març de 2011) - Proposta de resolució (28 Març 2011)• El 14 de Setembre de 2011, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya discuteix aquesta proposta i és aprovada per unanimitat després de pactar-ne algunes esmenes.


Aquesta és la informació publicada a la web d'ERC de Gavà:

Notícia publicada a la web d'ERC-Gavà sobre l'aprovació al Parlament de Catalunya de 2 resolucions pel soroll de l'autovia de Castelldefels i la regressió de la platja de Gavà Mar (15 de Setembre de 2011)• El Número d'Octubre de 2011 de la publicació L'Eramprunyà (número 97) publica la següent notícia sobre aquest tema:

Notícia publicada al número 97 de L'Eramprunyà (Octubre 2011) sobre l'aprovació per part del Parlament de Catalunya d'una resolució perquè s'hagi d'estudiar el retrocés de la platja de Gavà Mar• El 3 d'Octubre de 2011 el diari ARA publica el següent reportatge on es recull la problemàtica de l'autovia, l'impacte acústic de l'aeroport i el retrocés de la platja. S'hi inclouen declaracions de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (Elisabet Martínez), de la membre de la Junta de l'AVV de Gavà Mar (Isabel Bordejé) i de l'alcalde de Gavà (Joaquim Balsera):

Reportatge publicat al diari ARA sobre tres dels problemes actuals de Gavà Mar (l'impacte acústic de l'aeroport, l'impacte acústic de l'autovia de Castelldefels i el retrocés de la platja (3 d'Octubre de 2011)

 
 
 
 
 

• El 5 de novembre de 2011, la platja de Gavà Mar pateix una primera regressió espectacular a l'alçada de Central Mar, deixant a la vista una construcció de ciment i totxos que estava amagada sota la sorra i que no hem aconseguit trobar a ningú que l'hagi vist abans i ens pugui explicar de què es tracta:

 
 
 
 
 

• El 27 de Novembre de 2011, es confirmen els nostres temors, la platja de Gavà Mar pateix una segona regressió espectacular perdent una quantitat de sorra increïble. Els següents vídeos són gravats a Central Mar, entre l'Escola Gavà Mar i l'edfici d'oficines:
Imatge de l'espectacular regressió de part de la platja de Gavà Mar (29 Novembre 2011)

 
 
 
 
 

• El 5 de Desembre de 2011, Catalunya Informació emet el següent reportatge que inclou declaracions de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (Elisabet Martínez) i del Tinent d'Alcalde de Mobilitat de l'Ajuntament de Gavà (José Obispo). A l'àudio de la ràdio li hem afegit imatges i vídeos que il·lustren la regressió espectacular d'aquest tram de platja:
• El 7 de Desembre de 2011, el diari 'El Periódico de Catalunya' publica la següent notícia que inclou declaracions de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (Elisabet Martínez):

Notícia publicada al diari 'El Periódico' sobre la regressió de part de la platja de Gavà Mar (7 Desembre 2011)• El 7 de Desembre de 2011, el telenotícies de la cadena de televisió 'La Sexta' emet el següent reportatge que inclou declaracions de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (Elisabet Martínez). En ell es pot veure com s'està ja recuperant l'amplada de la platja (però, en cap cas l'alçada de la sorra):• El 7 de Desembre de 2011, el diari digital 'EL ECONOMISTA' publica la següent notícia sobre aquesta problemàtica:

Notícia publicada al diari digital 'EL ECONOMISTA' sobre la regressió de part de la platja de Gavà Mar (7 Desembre 2011)• El 7 de Desembre de 2011, el diari digital 'E-NOTICIES' publica la següent notícia sobre aquesta problemàtica il·lustrant-la amb les nostres fotografies:

Notícia publicada al diari digital 'E-NOTICIES' sobre la regressió de part de la platja de Gavà Mar (7 Desembre 2011)• El 7 de Desembre de 2011, el diari digital 'LAMALLA.CAT' publica la següent notícia sobre aquesta problemàtica il·lustrant-la amb una de les nostres fotografies:

Notícia publicada al diari digital 'LAMALLA.CAT' sobre la regressió de part de la platja de Gavà Mar (7 Desembre 2011)• El 8 de Desembre de 2011, el diari 'La Vanguardia' publica la següent notícia sobre aquesta problemàtica:

Notícia publicada al diari 'La Vanguardia' sobre la regressió de part de la platja de Gavà Mar (8 Desembre 2011)• El 8 de Desembre de 2011, el 'Telenotícies de la cadena de televisió 'TV3' emet el següent reportatge que inclou declaracions de la Presidenta de l'AVV de Gavà Mar (Elisabet Martínez) i de diversos veïns de Gavà Mar:• El 9 de Desembre de 2011, el diari 'El Punt Avui' publica el següent reportatge sobre aquesta problemàtica que inclou les fotografies comparatives que hem penjat a la nostra web:

Notícia publicada al diari 'El Punt Avui' sobre la regressió de part de la platja de Gavà Mar (9 Desembre 2011)• El 9 de Desembre de 2011, les pàgines de Catalunya del diari 'PÚBLICO' publiquen el següent reportatge sobre aquesta qüestió:

Notícia publicada al diari 'PÚBLICO' sobre la regressió de part de la platja de Gavà Mar (9 Desembre 2011)

 
 
 
 
 

• El Número d'Març de 2012 de la publicació L'Eramprunyà (número 97) publica la següent notícia sobre l'informe que la Generalitat de Catalunya ha presentat al Parlament on es conclou que la platja de Gavà Mar pateix una regressió de 0,8 metres anuals de mitjana:

Notícia publicada al número 103 de L'Eramprunyà (Març 2012) sobre l'informe fet públic per la Generalitat de Catalunya informat que la platja de Gavà Mar té una regressió de 0,8 metres anuals de mitjana

 
 
 
 
 

 

Problema anterior Índex de problemes Problema següent
Veure problema 14: Rampes a les voreres de l'encreuament entre el carrer PREMIÀ i el carrer TELLINAIRES Tornar a l'índex de problemes Veure problema 16: Neteja de la via pública